ATA Planlama ve Tasarım Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2618-608X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim


ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ulusal hakemli ve bilimsel bir yayın organı olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanır.  Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. 

2017 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlayan derginin kısaltılmış ismi ATAPTD'dir. 


Derginin yayın ilkeleri, başvuru ve değerlendirme süreci ilişkin bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi

e-ISSN 2618-608X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim
Kapak Resmi


ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ulusal hakemli ve bilimsel bir yayın organı olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanır.  Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir. 

2017 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlayan derginin kısaltılmış ismi ATAPTD'dir. 


Derginin yayın ilkeleri, başvuru ve değerlendirme süreci ilişkin bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.