ATA Planlama ve Tasarım Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2618-608X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim


ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ulusal hakemli ve bilimsel bir yayın organı olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanır.  Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.  2017 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlayan derginin kısaltılmış ismi ATAPTD'dir. 

Dergimizin TrDizin'e başvurusu yapılmıştır; süreç devam etmektedir. Bununla beraber, DOAJ için başvuru çalışmalarımız da sürmektedir.


Derginin yayın ilkeleri, başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu açık erişimli bir dergidir. Kullanıcılar, yazardan ya da yayıncıdan izin almadan, yasal sınırlarda kalmak koşuluyla, yayınlanan makaleleri okumak, indirmek, yazdırmak, makalenin  tam metnine link vermek vb. kullanımlarda serbesttirler.

ATA Planlama ve Tasarım Dergisi

e-ISSN 2618-608X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim
Kapak Resmi


ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin ulusal hakemli ve bilimsel bir yayın organı olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanır.  Gerekli durumlarda özel ya da ek sayılar da yayınlanabilir.  2017 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlayan derginin kısaltılmış ismi ATAPTD'dir. 

Dergimizin TrDizin'e başvurusu yapılmıştır; süreç devam etmektedir. Bununla beraber, DOAJ için başvuru çalışmalarımız da sürmektedir.


Derginin yayın ilkeleri, başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgilere BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu açık erişimli bir dergidir. Kullanıcılar, yazardan ya da yayıncıdan izin almadan, yasal sınırlarda kalmak koşuluyla, yayınlanan makaleleri okumak, indirmek, yazdırmak, makalenin  tam metnine link vermek vb. kullanımlarda serbesttirler.