e-ISSN: 2822-4507
Başlangıç: 2022
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

2017 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlayan ATA Planlama ve Tasarım Dergisi; Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin uluslararası hakemli ve bilimsel bir yayın organı olup Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Dergimiz 2021 yılı itibariyle Tr Dizin'de taranmaktadır. Diğer dizinler için başvuru çalışmalarımız sürmektedir.

2022 Haziran itibariyle PLANARCH - Design and Planning Research yeni adıyla yayın hayatına devam eden dergimize gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesi https://japd.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirilmektedir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.

Dergimizi https://planningdesign-ataunipress.org/EN adresinden de takip edebilirsiniz.

İletişim Dergi Tarihçesi

2023 - Cilt: 7 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. Floating Cities: A Solution for Climate Refugees?

Araştırma Makalesi

3. Eleştirel Bölgeselcilik Kapsamında Ağa Han Mimarlık Ödülleri’nin Analizi

Araştırma Makalesi

5. Cumhuriyet Dönemi Modernleşme Sürecinin Mimarlığa Etkileri: İzmit Halkevi

Araştırma Makalesi

6. Değişimi Anlamak: Trabzon Gülbahar Hatun Camii ve Külliyesi

Araştırma Makalesi

7. İç Mimarlık Programının Acil Uzaktan Eğitime Uyumlanma Süreci ve Çıkarımlar

Derleme

9. Covid-19 Salgını Sürecinde Kent Planlamasında Yeşil Mimari

Derleme

10. A Bibliometric Analysis on Climate Change and Built Environments

Dergi Platformu (2): https://planningdesign-ataunipress.org/EN

Makale Teslimi: https://japd.manuscriptmanager.net/