Konferans Bildirisi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ERZURUM PALANDÖKEN’İN KIŞ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 13 - 23, 15.12.2017

Öz

Genellikle yaz mevsiminde tatil yapma
alışkanlığı kazanan insanlar, ağır kent yaşamından ve yarattığı stresli
ortamdan uzaklaşmak amacı ile kış mevsiminde de tatil yapma gereksinimi duymaya
başlamışlardır. Bu sebeple dünyada kış turizmi ve alternatif kış sporları
giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yaz turizminde ilk akla gelen ülkelerden
biri olan Türkiye’de turizmi 12 aya yaymak için son yıllarda kış turizmine
ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Bu çalışmada Türkiye’nin en yüksek zirvelerinden birisine sahip olan ve
25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları sayesinde uluslararası tanınırlığa da
sahip olan kış turizmi merkezlerinden Erzurum Palandöken ele alınmaktadır. Bu
kapsamda çalışmada ilk olarak kış turizmi ve kış sporları kavramı ele
alınmakta, ardından kış turizminin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut durumu ve
potansiyeli irdelenmektedir. Gelişen bölümlerde ise Alpler bölgesinde marka
olmuş Fransa’nın en popüler kış turizmi merkezleri irdelenmektedir. Çalışmanın son
aşamasında Palandöken kış turizmi merkezinin mevcut potansiyeli ele alınarak
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu analizler ve veriler ışığında Palandöken’in
mevcut potansiyelinin değerlendirilmesi ve kış turizminde uluslararası bir
cazibe noktası olabilmesine yönelik öneriler getirilmektedir.

Kaynakça

 • Ağger, V. 2011. Universiade 2011 Kış Oyunlarının Erzurum Kış Turizmi Potansiyeline Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Akat, Ö., 2000. Pazarlama Ağırlıklı Turizm İşletmeciliği. Ekin Kitabevi, İstanbul. Dinç, H., 1985. Spor Tesisleri Planlaması. İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Doğanay, H., Doğanay, S. 2005. Palandöken Dağı Kış Turizm Potansiyeli ve Değerlendirilmesindeki Yeni Gelişmeler, Ulusal Coğrafya Kongresi, s.151-166, İstanbul.
 • DPT.1991. Erzurum-Palandöken Kış Sporları Merkezi ve Turizm Master Plan Çalışması.
 • Ersungur, M. ve Akıncı, M. 2013. 2011 Universiade Kış Oyunlarının Erzurum Ekonomisi Üzerindeki Etkileri: Bir Uygulama, Journal of Yaşar University, 30 (8): 5064-5085.
 • Hacıoğlu, N., Avcıkurt, C. 2008. Turizm Ürün Çeşitlendirmesi, Ankara, Nobel Yayınları.
 • İncekara, A. 1998. Doğu Anadolu’da Kış Turizmi ve Gelişme Olanakları, İTO Yayın No: 1998-18.
 • KTB, 2014. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kış Sporları Turizm Merkezlerine İlişkin Genel Bilgiler. http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr. Erişim: 28.12.2015
 • Kudaka, 2012. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Erzurum Konaklı Bölgesinde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu, Erzurum.
 • Küçükuğurlu, M., Sivaz, B. A., 2011. Erzurum Kış Sporları Tarihi. Serander Yayınevi. Trabzon.
 • Mégeve, 2015. http://en.ski-france.com/ski-area-evasion-mont-blanc/megeve/. Erişim: 28.12.2015.fski
 • Meyzeng, C., Rampnoux, J. R., 2002. La montagne française, analyses et réflexions. http://www.ambafrance-us.org/fr/aaz/montagne.asp Erişim: 30.11.2015.
 • Mursalov, M. 2009. Bir Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Olarak Kış Turizmi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Sümercan, A., 2001. Alternatif Kış, Voyager Seyahat Rehberi Dergisi, Sayı 27, Ocak, İstanbul.
 • Ülker, İ. 2006. Dağlarımız. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Ankara.
 • TKF, 2015. Türkiye Kayak Federasyonu, Kayak Merkezleri. http://www.tkf.org.tr/tr/kayak-merkezleri/palandoken/cografi-bilgiler Erişim: 28.12.2015.
 • Türkdoğdu, E. 2010. Türkiye'nin Geliştirilebilir Bölgesel Kış Turizmi Potansiyeli: Avrupa'nın Bölgesel Kış Turizmi Merkezleri İle Türkiye'nin Bölgesel Kış Turizmi Potansiyelinin Karşılaştırılması, Uzmanlık Tezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara.
 • Watts, D., Gill, C. 2013. The World's Biggest Ski Resorts. The Telegraph Newspaper. http://www.telegraph.co.uk/travel/ski/articles/The-worlds-biggest-ski-resorts/. Erişim: 30.12.2015.
 • Won, D., Hwang, S. 2009. Factors influencing the college skiers and snowboarders choice of a ski destination in Korea: A conjoint study. Managing Leisure, 14 (1):17-27.
 • Vanat, L. 2014. 2014 International report on snow & mountain tourism. http://www.vanat.ch/6611.html. Erişim: 28.12.2015.
 • 3 Vallées, 2015. http://en.ski-france.com/. Erişim: 28.12.2015.
 • Url 1: http://megeve.com/?lang=en Erişim: 28.12.2015.
 • Url 2: http://www.courchevel.com Erişim: 28.12.2015.
 • Url 3: https://palandoken25.wordpress.com/ pistler/ Erişim: 28.12.2015.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bengi KORGAVUŞ
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Korgavuş, B. (2017). ERZURUM PALANDÖKEN’İN KIŞ TURİZMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , 13-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/38298/443067