Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İÇ MEKÂN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMININ BİREY VE MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 34, 15.12.2017

Öz

Peyzaj
tasarım çalışmalarında dış mekân süs bitkileri kullanılırken, bitkilerin
estetik ve fonksiyonel özellikleri, ekolojik istekleri dikkate alınarak
plantasyon çalışmaları yapıldığı gibi iç mekân tasarımlarında kullanılan iç mekân
bitkilerinin de estetik ve fonksiyonel özellikleri, ekolojik istekleri dikkate
alınması gerekmektedir. Bitkisel tasarım kriterlerine göre düzenlenen iç mekânların
bireyler ve mekânlar üzerine olumlu etkileri göz ardı edilmemelidir.

Bu
çalışmada, iç mekân tasarımında bitki kullanımının birey ve mekân üzerine
etkileri; Erzurum kent merkezinde konut alanı, iş yeri, hastane, alışveriş
merkezi gibi kapalı alanlarda bulunan bireyler arasından rastgele belirlenen
150 kişi ile birebir yapılan anket çalışması ile tespit edilmeye çalışılmıştır.
İç mekân bitkilerinin estetik ve fonksiyonel özelliklerine de bağlı olarak
bireylerin davranış biçimleri, tercih ve istekleri; mekândaki değişimin
bireyleri nasıl etkilediği irdelenmiştir. Anket sonuçları SPSS 17 istatistik analizi
programında ki-kare testi uygulanarak analiz edilmiştir.

Ayrıca, iç mekânlarda en çok kullanılan 84 bitkinin
kullanım amaçları yapılan gözlemler ve bitkilerin dendrolojik özelliklerine
bağlı olarak tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, bitkilerin sahip oldukları
genel özellikler ve bireylere uygulanan anket sonuçlar değerlendirilerek, iç mekânda
bitki kullanımının birey ve mekân üzerine etkisi tespit edilmiş ve iç mekânda
kullanılan bitkilerin tasarımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Bringslimark, T., Hartig, T., Patil, G.G. 2009. The Psychological Benefits Of İndoor Plants: A Critical Review Of The Experimental Literature, Journal of Environmental Psychology, 29: 422–433.
 • Çelem, H., Arslan, M., 1995. İç Mekân Bitkileri. Tagey Yayıncılık, Ankara. D'Alessandro, F., Asdrubali, F., Mencarelli N. 2015. Experimental Evaluation And Modelling Of The Sound Absorption Properties Of Plants For İndoor Acoustic Applications. Building and Environment, 94: 913-923.
 • Dijkstra, K., Pieterse, M.E., Pruyn, A. 2008. Stress-Reducing Effects Of İndoor Plants İn The Built Healthcare Environment: The Mediating Role Of Perceived Attractiveness. Preventive Medicine 47: 279–283.
 • Güçlü, K., 1999. İç Mekân Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:148. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum.
 • Korpela, K., De Bloom, J., Sianoja, M., Pasanen, T., Kinnunen, U. 2017. Nature At Home And At Work: Naturally Good? Links Between Windowviews, İndoor Plants, Outdoor Activities And Employee Well-Being Overone Year. Landscape and Urban Planning, 160:38–47.
 • Llewellyn, D., Dixon, M. 2011. Can Plants Really improve indoor air quality? Reference Module in Life Science, Comprehensive Biotecnology (second edition), 4: 331-338.
 • Osimani, A., Garofalo, C., Milanovi´c, V., Taccari, M., Aquilanti, L., Polverigiani, S., Clementi, F. 2016. Indoor Air Quality İn Mass Catering Plants: Occurrence Of Airborneeumycetes İn A University Canteen. International Journal of Hospitality Management, 59:1-10.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pastore, L., Corrao, R., Heiselberg, P.K. 2017. The Effects Of Vegetation On İndoor Thermal Comfort: The Applicationof A Multi-Scale Simulation Methodology On Residential neighborhood Renovation Case Study. Interdisciplinary Energy and Buildings, 146: 1-11.
 • Ranaas, R.K., Horgen Evensen, K., Rich, D. Sjøstrøm, G., Patil, G. 2011. Benefits Of İndoor Plants On Attention Capacity İn An Office Setting. Journal of Environmental Psychology 31: 99-105.
 • Torpy, F.R., Irga, P.J., Burchett, M.D. 2014. Profiling İndoor Plants For The Amelioration Of High CO2 Concentrations. Urban Forestry&UrbanGreening, 13: 227-233.
 • Ulus, A. 2006. Bazı İç Mekân Bitkilerinin Kullanım Tekniği Üzerine Çalışmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56(2): 146-161.

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 34, 15.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Bringslimark, T., Hartig, T., Patil, G.G. 2009. The Psychological Benefits Of İndoor Plants: A Critical Review Of The Experimental Literature, Journal of Environmental Psychology, 29: 422–433.
 • Çelem, H., Arslan, M., 1995. İç Mekân Bitkileri. Tagey Yayıncılık, Ankara. D'Alessandro, F., Asdrubali, F., Mencarelli N. 2015. Experimental Evaluation And Modelling Of The Sound Absorption Properties Of Plants For İndoor Acoustic Applications. Building and Environment, 94: 913-923.
 • Dijkstra, K., Pieterse, M.E., Pruyn, A. 2008. Stress-Reducing Effects Of İndoor Plants İn The Built Healthcare Environment: The Mediating Role Of Perceived Attractiveness. Preventive Medicine 47: 279–283.
 • Güçlü, K., 1999. İç Mekân Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No:148. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum.
 • Korpela, K., De Bloom, J., Sianoja, M., Pasanen, T., Kinnunen, U. 2017. Nature At Home And At Work: Naturally Good? Links Between Windowviews, İndoor Plants, Outdoor Activities And Employee Well-Being Overone Year. Landscape and Urban Planning, 160:38–47.
 • Llewellyn, D., Dixon, M. 2011. Can Plants Really improve indoor air quality? Reference Module in Life Science, Comprehensive Biotecnology (second edition), 4: 331-338.
 • Osimani, A., Garofalo, C., Milanovi´c, V., Taccari, M., Aquilanti, L., Polverigiani, S., Clementi, F. 2016. Indoor Air Quality İn Mass Catering Plants: Occurrence Of Airborneeumycetes İn A University Canteen. International Journal of Hospitality Management, 59:1-10.
 • Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Pastore, L., Corrao, R., Heiselberg, P.K. 2017. The Effects Of Vegetation On İndoor Thermal Comfort: The Applicationof A Multi-Scale Simulation Methodology On Residential neighborhood Renovation Case Study. Interdisciplinary Energy and Buildings, 146: 1-11.
 • Ranaas, R.K., Horgen Evensen, K., Rich, D. Sjøstrøm, G., Patil, G. 2011. Benefits Of İndoor Plants On Attention Capacity İn An Office Setting. Journal of Environmental Psychology 31: 99-105.
 • Torpy, F.R., Irga, P.J., Burchett, M.D. 2014. Profiling İndoor Plants For The Amelioration Of High CO2 Concentrations. Urban Forestry&UrbanGreening, 13: 227-233.
 • Ulus, A. 2006. Bazı İç Mekân Bitkilerinin Kullanım Tekniği Üzerine Çalışmalar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 56(2): 146-161.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İşık SEZEN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Başak AYTATLI Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Refia Anıl AĞRILI Bu kişi benim
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Emine PATAN Bu kişi benim
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Sezen, İ. , Aytatlı, B. , Ağrılı, R. A. & Patan, E. (2017). İÇ MEKÂN TASARIMINDA BİTKİ KULLANIMININ BİREY VE MEKÂN ÜZERİNE ETKİLERİ . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , 25-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/38298/443076