Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ VE YEŞİL ÇATILARDA KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 35 - 53, 15.12.2017

Öz

Geçmişten
günümüze fosil yakıtların korunmasına yönelik başlatılan çabalar, hızla
tüketilen enerji kaynakları, her türlü gaz salınımlarının dünyamızda
oluşturduğu zararlı etkiler insanoğlunun yapmış olduğu bireysel faaliyetler
sonucu ortaya çıkan küresel ısınma gibi etkenler giderek daha fazla
hissedilmeye başlanmış ve bu durum enerji kullanımına yönelik tedbirlerin
alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu bakımdan dünyamızda, var olan enerji
kaynaklarını mümkün olduğunca verimli kullanabilmek, alternatif enerji
kaynakları üretebilmek, su kaynaklarının kontrolünü sağlayabilmek ve yapı
sektöründe çevre dostu malzemeler tercih etmek, toplum sağlığı ve geleceği için
son derece önemlidir. Bu tür çalışmalar, enerji kaynaklarının maliyetinin
düşürülmesi ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacaktır. Bu amaçla
tasarlanan yeşil çatı sistemleri, doğaya uyumlu, çevre dostu, doğal kaynakları
verimli bir Resimde kullanabilen yenilikçi yapı sistemleridir.Bu çalışmada
geçmişten günümüze yeşil çatı sistemlerinin tarihsel süreci incelenmiş, yeşil
çatıların bileşenleri, yeşil çatı tipleri hakkında bilgiler verilmiştir. Aynı
zamanda çalışmada, ülkelere göre bazı önemli yeşil çatı değerlendirme
kuruluşları, değerlendirme kriterleri ve dünyada ve ülkemizde uygulanan farklı
yeşil çatı sistemlerinin tipi, konumu ve
kökeni konusunda da bilgiler yer almaktadır.

Kaynakça

 • Anbarcı, M., Giran, Ö., Demir, İ.H., 2011. Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri İle Türkiye’ deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması. 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. S.158-176.
 • Anonim 2017a. mimarlar.org (Erişim: 19.04.2017).
 • Anonim 2017e. http://www.mimdap.org/?p=61650 (22.05.2017).
 • Anonim 2017f. ekoyapıdergisi.org (Erişim: 22.05.2017).
 • Anonim 2017ı. http://www.onduline.com.tr (Erişim: 05.07.2017).
 • Anonim 2017b. yapıdergisi.com (Erişim: 19.07.2017) Anonim 2017c. http://www.arkiv.com.tr/proje/m1-meydan-alisveris-merkezi/2010 (Erişim: 13.05.2017).
 • Anonymous 2017b. greenroofs.org (Erişim: 03.08.2017).
 • Anonim 2017c. http://www.arkiv.com.tr/proje/m1-meydan-alisveris-merkezi/2010 (13.05.2017).
 • Anonim 2017d. https://eksisozluk.com/m1-meydan-alisveris-merkezi--1729267 (Erişim: 14.05.2017).
 • Anonim 2017g. http://kitaplikkedisi.com/guzelseyler/ (Erişim: 17.06.2017).
 • Anonim 2017h. kitapdekor/vancouver-halk-kutuphanesi/ (Erişim: 17.06.2017).
 • Anonim 2012. Yeşil Binalar. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – V. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. s.32.
 • Anonymous, 2017a. buildingrating.org/.../canada-and-us-different-paths-part-2 (Erişim: 19.06.2017).
 • Ayçam, İ., Kınalı, M., 2013. Ofis Binalarında Yeşil Çatıların Isıtma ve Soğutma Yüklerine Olan Etkilerinin Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı 135, Mayıs- Haziran 2013, s. 26-34.
 • Candemir B, Beyhan B, Karaata S., 2012. İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri [Sustainability in Construction: Green Building and Nanotechnology Strategies]. İstanbul: Sis Matbaası; 2012, s.47.
 • Cole, R., 1998. Emerging trends in building environmental assessment methods, Building Research and Information, pp. 3-16.
 • Cole, R., 1994. Assessing the environmental performance of office buildings. Watford, UK, 1994.
 • Coffman,R.,R., 2007. Vegetated Roof Systems: Design, Productivity, Retention, Habitat, and Sustainability in Green Roof and Ecoroof Technology. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, pp.,209. Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü, Bursa. Davies, H., 2001. Environmental benchmarking of Hong Kong buildings,pp. 38-45.
 • Demircan, N., Özer, S., 2016. Geleneksel Yeşil Çatılar ve Erzurum Örneği. IWCS (International Winter Cities Symposium), s. 367- 380.
 • Endo J., Murakamı S., Ikaga T., Iwamura K., Sakamoto Y., Yashıro T., Bogakı K. 2005. Extended Framework Of Casbee; Designing An Assessment System Of Buildings For All Lifecycle Stages Based On The Concept Of Eco-Efficiency, The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo.
 • Ekşi, M., 2006. Çatı ve Teras Bahçelerinde Kullanılan Konstrüksiyon Elemanları ve Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ekşi, M., ve Uzun, A., 2012. Bir Ekstensif Yeşil Çatının Nicel Değerlendirilmesi: İÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Yeşil Çatı Araştırma Projesi Örneği. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 12 – 13 Nisan 2012 Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü, Bursa.
 • Gibberd, J., 2005. Assessing sustainable buildings in developing countries - the sustainable building assessment tool (SBAT) nad the sustainable building life cycle (SBL)., Tokyo: In: Proceedings of the World Sustainable Building Conference, December, pp. 1605-1610.
 • Erdede, S.B., Bektaş, S., 2014. Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (1-12).
 • Göçer, C., Altun, M. C., Türkeri, N., 2011.İstanbul’da Mevcut Çatı Sistemi ile Bitkilendirilmiş Çatı Sistemi Isıl Performanslarının Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Megaron, 6 (1):21-29.
 • Görgün, B., 2012. Enerji Verimli Yeşil Bina Sertifikasyonunda Yol Haritasının Belirlenmesi İçin LEED ve BREAM Örneklerinin Belirlenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 111.
 • Karaosman Kobuloğlu, S., 2009. Yeşil Çatıların Ekolojik Yönden Değerlendirilmesi. Dizayn ve Konstrüksiyon Dergisi, Sayı: 279, Mart, sf.50-58, Cemre Basın Yayın Hizmetler Ltd. Şti, İstanbul.
 • Kınalı, M., 2013. Farklı İklim Bölgelerindeki Ofis Binalarında Yeşil Çatıların Bina Isıtma ve Soğutma Yüklerine Olan Etkilerinin Analizi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 126.
 • Köhler, M., 2005. Long-term vegetation research on two extensive green roofs in Berlin. Urban Habitats, 4,1 ISSN: 1541-7115.
 • Kumar, R. and Kaushik, S.C., 2005. Performance Evaluation of Green Roof and Shading for Thermal Protection of Buildings, Building and Environment 40 (2005) 1505–1511. İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Larsson, R. C. N.K., 2001. Green Building Challenge: the development of an idea, Building Research and Information. [Lazzarin, R.M., Castellotti, F., Busato, F.,2005. Experimental Measurements and Numerical Modelling of a Green Roof, Energy and Buildings, 37,12,:1260-1267.
 • Liu, K., 2004. Sustainable Building Envelope -Garden Roof Sistem Performance, NRC-CNRC, RCI Building Envelope Symposium Nov 45: 1-14, New Orleans.
 • Ngan, G., 2004. Green Roof Policies: Tools for Encouraging Sustainable Design. Landscape Architecture Canada Foundation.
 • Osmundson, T., 1999. Roof Gardens, W.W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York.
 • Saunders, T. 2008. A Discussion Document Comparing International Environmental Assessment Methods For Buildings, pp 32.
 • Todd, D. C. S. G. G. L. J.A. 2001. Comparative assessment of environmental performance tools and the role of the Green Building Challange, Building Research and Information, pp. 324-335.
 • Tohum, N., 2011. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Aracı Olarak Yeşil Çatılar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi s. 64.
 • Tokaç, T., 2009. Bitkilendirilmiş Çatı Sistemleri İçin Tasarım Seçeneklerinin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-15.
 • Uzun, T., -2007-. Ekolojik Mimaride Yeşil Çatı Uygulamaları, Ekolojik ve Mimari Planlama Sempozyumu, Antalya.
 • Velazquez, L. S., 2005. Organic Greenroof Architecture: Sustainable Design for the New Millennium, Wiley Periodicals, Inc., Environmental Quality Management.
 • Werthmann, C., 2007. Green Roof - A Case Study: Michael Van Valkenburgh Associates’ Design For The Headquarters of The American Society of Landscape Architects, Princeton Architectural Press, New York.
 • Woolley, A. F. M. H. N., 1999. Comprehensive project evaluation, London: In: 92 and Climate. The Degree of Doctor of Philosophy Department of Building National University.

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 35 - 53, 15.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Anbarcı, M., Giran, Ö., Demir, İ.H., 2011. Uluslararası Yeşil Bina Sertifika Sistemleri İle Türkiye’ deki Bina Enerji Verimliliği Uygulaması. 6. İnşaat Yönetimi Kongresi, 25-26-27 Kasım 2011, Bursa TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası. S.158-176.
 • Anonim 2017a. mimarlar.org (Erişim: 19.04.2017).
 • Anonim 2017e. http://www.mimdap.org/?p=61650 (22.05.2017).
 • Anonim 2017f. ekoyapıdergisi.org (Erişim: 22.05.2017).
 • Anonim 2017ı. http://www.onduline.com.tr (Erişim: 05.07.2017).
 • Anonim 2017b. yapıdergisi.com (Erişim: 19.07.2017) Anonim 2017c. http://www.arkiv.com.tr/proje/m1-meydan-alisveris-merkezi/2010 (Erişim: 13.05.2017).
 • Anonymous 2017b. greenroofs.org (Erişim: 03.08.2017).
 • Anonim 2017c. http://www.arkiv.com.tr/proje/m1-meydan-alisveris-merkezi/2010 (13.05.2017).
 • Anonim 2017d. https://eksisozluk.com/m1-meydan-alisveris-merkezi--1729267 (Erişim: 14.05.2017).
 • Anonim 2017g. http://kitaplikkedisi.com/guzelseyler/ (Erişim: 17.06.2017).
 • Anonim 2017h. kitapdekor/vancouver-halk-kutuphanesi/ (Erişim: 17.06.2017).
 • Anonim 2012. Yeşil Binalar. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – V. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. s.32.
 • Anonymous, 2017a. buildingrating.org/.../canada-and-us-different-paths-part-2 (Erişim: 19.06.2017).
 • Ayçam, İ., Kınalı, M., 2013. Ofis Binalarında Yeşil Çatıların Isıtma ve Soğutma Yüklerine Olan Etkilerinin Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, Sayı 135, Mayıs- Haziran 2013, s. 26-34.
 • Candemir B, Beyhan B, Karaata S., 2012. İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri [Sustainability in Construction: Green Building and Nanotechnology Strategies]. İstanbul: Sis Matbaası; 2012, s.47.
 • Cole, R., 1998. Emerging trends in building environmental assessment methods, Building Research and Information, pp. 3-16.
 • Cole, R., 1994. Assessing the environmental performance of office buildings. Watford, UK, 1994.
 • Coffman,R.,R., 2007. Vegetated Roof Systems: Design, Productivity, Retention, Habitat, and Sustainability in Green Roof and Ecoroof Technology. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University, pp.,209. Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü, Bursa. Davies, H., 2001. Environmental benchmarking of Hong Kong buildings,pp. 38-45.
 • Demircan, N., Özer, S., 2016. Geleneksel Yeşil Çatılar ve Erzurum Örneği. IWCS (International Winter Cities Symposium), s. 367- 380.
 • Endo J., Murakamı S., Ikaga T., Iwamura K., Sakamoto Y., Yashıro T., Bogakı K. 2005. Extended Framework Of Casbee; Designing An Assessment System Of Buildings For All Lifecycle Stages Based On The Concept Of Eco-Efficiency, The 2005 World Sustainable Building Conference, Tokyo.
 • Ekşi, M., 2006. Çatı ve Teras Bahçelerinde Kullanılan Konstrüksiyon Elemanları ve Yeni Yaklaşımlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ekşi, M., ve Uzun, A., 2012. Bir Ekstensif Yeşil Çatının Nicel Değerlendirilmesi: İÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Teknikleri Anabilim Dalı Yeşil Çatı Araştırma Projesi Örneği. 6. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 12 – 13 Nisan 2012 Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Görükle Kampüsü, Bursa.
 • Gibberd, J., 2005. Assessing sustainable buildings in developing countries - the sustainable building assessment tool (SBAT) nad the sustainable building life cycle (SBL)., Tokyo: In: Proceedings of the World Sustainable Building Conference, December, pp. 1605-1610.
 • Erdede, S.B., Bektaş, S., 2014. Ekolojik Açıdan Sürdürülebilir Taşınmaz Geliştirme ve Yeşil Bina Sertifika Sistemleri. Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2014 (1-12).
 • Göçer, C., Altun, M. C., Türkeri, N., 2011.İstanbul’da Mevcut Çatı Sistemi ile Bitkilendirilmiş Çatı Sistemi Isıl Performanslarının Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi, Megaron, 6 (1):21-29.
 • Görgün, B., 2012. Enerji Verimli Yeşil Bina Sertifikasyonunda Yol Haritasının Belirlenmesi İçin LEED ve BREAM Örneklerinin Belirlenmesi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 111.
 • Karaosman Kobuloğlu, S., 2009. Yeşil Çatıların Ekolojik Yönden Değerlendirilmesi. Dizayn ve Konstrüksiyon Dergisi, Sayı: 279, Mart, sf.50-58, Cemre Basın Yayın Hizmetler Ltd. Şti, İstanbul.
 • Kınalı, M., 2013. Farklı İklim Bölgelerindeki Ofis Binalarında Yeşil Çatıların Bina Isıtma ve Soğutma Yüklerine Olan Etkilerinin Analizi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s. 126.
 • Köhler, M., 2005. Long-term vegetation research on two extensive green roofs in Berlin. Urban Habitats, 4,1 ISSN: 1541-7115.
 • Kumar, R. and Kaushik, S.C., 2005. Performance Evaluation of Green Roof and Shading for Thermal Protection of Buildings, Building and Environment 40 (2005) 1505–1511. İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Larsson, R. C. N.K., 2001. Green Building Challenge: the development of an idea, Building Research and Information. [Lazzarin, R.M., Castellotti, F., Busato, F.,2005. Experimental Measurements and Numerical Modelling of a Green Roof, Energy and Buildings, 37,12,:1260-1267.
 • Liu, K., 2004. Sustainable Building Envelope -Garden Roof Sistem Performance, NRC-CNRC, RCI Building Envelope Symposium Nov 45: 1-14, New Orleans.
 • Ngan, G., 2004. Green Roof Policies: Tools for Encouraging Sustainable Design. Landscape Architecture Canada Foundation.
 • Osmundson, T., 1999. Roof Gardens, W.W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York.
 • Saunders, T. 2008. A Discussion Document Comparing International Environmental Assessment Methods For Buildings, pp 32.
 • Todd, D. C. S. G. G. L. J.A. 2001. Comparative assessment of environmental performance tools and the role of the Green Building Challange, Building Research and Information, pp. 324-335.
 • Tohum, N., 2011. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Aracı Olarak Yeşil Çatılar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi s. 64.
 • Tokaç, T., 2009. Bitkilendirilmiş Çatı Sistemleri İçin Tasarım Seçeneklerinin Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 1-15.
 • Uzun, T., -2007-. Ekolojik Mimaride Yeşil Çatı Uygulamaları, Ekolojik ve Mimari Planlama Sempozyumu, Antalya.
 • Velazquez, L. S., 2005. Organic Greenroof Architecture: Sustainable Design for the New Millennium, Wiley Periodicals, Inc., Environmental Quality Management.
 • Werthmann, C., 2007. Green Roof - A Case Study: Michael Van Valkenburgh Associates’ Design For The Headquarters of The American Society of Landscape Architects, Princeton Architectural Press, New York.
 • Woolley, A. F. M. H. N., 1999. Comprehensive project evaluation, London: In: 92 and Climate. The Degree of Doctor of Philosophy Department of Building National University.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akpınar Külekçi, E. (2017). GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ VE YEŞİL ÇATILARDA KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , 35-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/38298/443087