Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ TAŞINMAZLARIN VE SİT ALANLARININ KAMULAŞTIRMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 63 - 68, 15.12.2017

Öz

Türkiye’de, kamu yatırımları için gerek duyulan taşınmazların temini için kullanılan yöntemlerin başında kamulaştırma gelmektedir. Kamulaştırmaya ihtiyaç duyulan taşınmazın sınırları içinde kalan kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanları, çözümü karmaşık bir problem durumu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kamulaştırılacak taşınmaz sınırlarının içinde kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli taşınmazlar ve sit alanları gibi koruma altına alınan alanlar olması durumunda izlenecek yol haritasını ortaya koymak amaçlanmıştır. Nitel araştırma özelliği gösteren bu çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde, kültür ve tabiat varlığı olarak tescilli taşınmazların ve sit alanlarının kamulaştırılmasına ilişkin faaliyetlerde, mevcut hukuki mevzuatta belirtilen hususlara ve bu makalede açıklanmaya çalışılan usullere uygun hareket edilmesinin, telafisi güç ve çoğu durumda yasalara karşı kusur teşkil edecek uygulamaların önüne geçilmesini sağlayabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ervin, J., Sekhran, A., Dinu, A., Gidda, S., Vergeichik, M., & Mee, J. 2010. Protected areas for the 21st century: Lessons from UNDP/GEF's Portfolio. New York, USA: United Nations Development Programme.
 • IUCN. 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories. Gland, İsviçre: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
 • Joppa, L. N., Loarie, S. R., & Pimm, S. L. 2008. On the protection of “protected areas”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(18), 6673-6678.
 • Karasar, N. 2003. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları. Machado, C. C. C., Gonçalves, C. U., Albuquerque, M. B. D., & Pereira, E. C. 2017. Protected Areas and Their Multiple Territorialities-A Social and Environmental Reflection on Catimbau National Park-Brazil. Ambiente & Sociedade, 20(1), 239–260.
 • O'Keefe, R., Péron, C., Musayev, T., & Ferrari, G. 2016. Protection of Cultural Property, Military Manual. Paris, France: UNESCO.
 • Phillips, A. (2001). Report No.62: Mining and protected areas. World Business Council for Sustainable Development and International Institute for Environment and Development, 62. http://pubs.iied.org/pdfs/G00554.pdf Erişim: 05.09.2017.
 • Pirler, O. 1994. Yerel Yönetimlerde Kamulaştırma İşleri. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 3, Sayı:4, 43–59.
 • Resmi Gazete. (1983a). Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Kanun No.: 2863, Sayı: 18113.
 • Resmi Gazete. (1983b). Kamulaştırma Koruma Kanunu. Kanun No.: 2942, Sayı: 18215.
 • Resmi Gazete. (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Kanun No.: 2709, Sayı: 17863.
 • Resmi Gazete. (1965). Silâhlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına dair 1954 tarihli Hükümetlerarası La Haye Konferansı Nihai Kararı. Karar Sayısı: 6/5041, Sayı: 12145.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. 2013. Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2013. Genelge No:1748 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2013. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge. 18/01/2013 tarih ve 12610 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2010. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge. Bakanlık Makamının 28.07.2010 tarih ve B.16.0.KVM.0.07.02.00/23/166.99–161383 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Tezcan, M. 2013. Arkeolojik Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma. Ankara Barosu Dergisi, 2013/2, 400-408.
 • UNESCO. 2010. Official Translation of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. CLT/CIH/MCO/2010/PI/144. Paris, France: UNESCO.

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 63 - 68, 15.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Ervin, J., Sekhran, A., Dinu, A., Gidda, S., Vergeichik, M., & Mee, J. 2010. Protected areas for the 21st century: Lessons from UNDP/GEF's Portfolio. New York, USA: United Nations Development Programme.
 • IUCN. 1994. Guidelines for Protected Area Management Categories. Gland, İsviçre: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
 • Joppa, L. N., Loarie, S. R., & Pimm, S. L. 2008. On the protection of “protected areas”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(18), 6673-6678.
 • Karasar, N. 2003. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları. Machado, C. C. C., Gonçalves, C. U., Albuquerque, M. B. D., & Pereira, E. C. 2017. Protected Areas and Their Multiple Territorialities-A Social and Environmental Reflection on Catimbau National Park-Brazil. Ambiente & Sociedade, 20(1), 239–260.
 • O'Keefe, R., Péron, C., Musayev, T., & Ferrari, G. 2016. Protection of Cultural Property, Military Manual. Paris, France: UNESCO.
 • Phillips, A. (2001). Report No.62: Mining and protected areas. World Business Council for Sustainable Development and International Institute for Environment and Development, 62. http://pubs.iied.org/pdfs/G00554.pdf Erişim: 05.09.2017.
 • Pirler, O. 1994. Yerel Yönetimlerde Kamulaştırma İşleri. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 3, Sayı:4, 43–59.
 • Resmi Gazete. (1983a). Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu. Kanun No.: 2863, Sayı: 18113.
 • Resmi Gazete. (1983b). Kamulaştırma Koruma Kanunu. Kanun No.: 2942, Sayı: 18215.
 • Resmi Gazete. (1982). Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Kanun No.: 2709, Sayı: 17863.
 • Resmi Gazete. (1965). Silâhlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına dair 1954 tarihli Hükümetlerarası La Haye Konferansı Nihai Kararı. Karar Sayısı: 6/5041, Sayı: 12145.
 • Sönmez, V. & Alacapınar, F.G. 2013. Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (2. Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. 2013. Genelge No:1748 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yerlerin İdari Yoldan Tescili. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2013. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönerge. 18/01/2013 tarih ve 12610 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2010. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge. Bakanlık Makamının 28.07.2010 tarih ve B.16.0.KVM.0.07.02.00/23/166.99–161383 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmiştir. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Tezcan, M. 2013. Arkeolojik Sit Alanlarında Kamulaştırmasız El Atma. Ankara Barosu Dergisi, 2013/2, 400-408.
 • UNESCO. 2010. Official Translation of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. CLT/CIH/MCO/2010/PI/144. Paris, France: UNESCO.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Planlama ve Gelişim
Yayınlanma Tarihi 2017 Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut Birkan ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8978-3213
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özkan, U. B. (2017). KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI OLARAK TESCİLLİ TAŞINMAZLARIN VE SİT ALANLARININ KAMULAŞTIRMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 1 (1) , 63-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/38298/443136