Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

YENİDEN İNŞA PROBLEMATİĞİ VE ARKEOLOJİK ALANLARIN SUNUMU

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 21 - 28, 12.07.2018

Öz

Arkeolojik alanların korunması ve kazı
faaliyetlerinin finanse edilmesi son dönemlerdeki ekonomik koşullarda büyük
ölçüde bu alanların kendi ürettiği kaynaklara bağlıdır. Kazı alanlarının kaderi
daha çok kültürel alan yönetiminin üretebildiği hediyelik eşya, sergi alanları
vb. ziyaretçi sayısını ve geliri arttıran kaynaklarla belirlenmeye başlayınca,
ziyaretçilere sunum büyük önem kazanmıştır.

Sunum, tarihi ve arkeolojisi bilgisinden yoksun
sıradan insanlar için alanı cazip bir hale getirmesi gereken hassas bir iştir.
Ancak mevcut parçaların azlığı nedeniyle ziyaretçinin imgeleminde yapının
bütünü konusunda bir imaj oluşturmaması ve ziyaretçilerin mekânı
deneyimleyememesi bu alanların hedeflediği gelirlere ulaşamamasına neden
olmaktadır. Bu noktada yeniden inşa kaçınılmaz olarak gündeme gelmiştir.

Dünyanın en zengin arkeolojik alan ve kalıntıya
sahip ülkelerinin başında gelen ülkemizde de turizm bu konu üzerinde önemli bir
baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda tekil ölçekte de olsa yeniden
inşa (ihya) etme eylemi görülmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı arkeolojik
alanlarda yapılan bu tür yerel uygulamaları, uluslararası uygulamalarla
karşılaştırmak ve uluslararası tüzükler çerçevesinde tartışmaktır.

Kaynakça

 • Ahunbay, Z. ve Soygür Ü. 2011, Tarihi Eserlerin Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu: Seçme Terimler, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, İstanbul.
 • Aygün, H. M. 2011. Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık, Vakıflar Dergisi 2011 (35):191-213.
 • Çelebi M. Gökarslan A. 2014. Analyzing the Historical Ayazma Bath within the Scope of Integrated Preservation and Specifying the Criteria for Reuse. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Architectural Science and Engineering, 8(2):41-46. Erbaş, İ. 2011. Mimariye Can Veren Taş, V: Uluslararası Taş Sempozyumu: Geleneksel ve Modern Mimaride Taş ve Kent, Antalya, 12-13 Mayıs.
 • Erbaş, İ. 2016. Yapım ve turizm sektörlerinin bakış açısından Rusya krizi. Journal of Human Sciences, 13(3), 4650-4662. doi:10.14687/jhs.v13i3.4186
 • Franco J. T. 2016. Cádiz Castle Restoration: Interesting Interpretation or Harmful to Heritage?, http://www.archdaily.com/783861/cadiz- castle-restoration-interesting-interpretation-or-harmful-to-heritage. Erişim: 01.05.2018.
 • Jelinek R. 2008, “Tourismus und Architektur”, Mafo- News, 18(8). Lamprakos M. 2014. Riegl’s “Modern Cult of Monuments” and The Problem of Value, Change Over Time, 4(2):418-435.
 • Riegl A. 2015. Modern Anıt Kültü, Daimon Yayınları, İstanbul. Stracke R., 2007. Zukünfte der Europäischen Stadt, Mückenberger U. ed., Städtetourismus in Gegenwart und Zukunft, Wiesbaden, Verlag Für Sozialwissenschaften.
 • ICOMOS. 1964. Venedik Tüzüğü http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0612886001496825607.pdf Erişim: 01.05.2018.
 • ICOMOS. 1967. Quito Normları:Sanatsal ve Mimari Değeri olan Anıt ve Arazilerin Korunması ve Kullanımına İlişkin Toplantının Son Raporu, Cilt.2: 288-302.
 • ICOMOS. 1990. Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage, Lausanne. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/arch_e.pdf Erişim: 01.05.2018.
 • ICOMOS. 1999. International Cultural Tourism Charter, Mexico. http://www.icomos.org/charters/tourism_e.pdf. Erişim: 01.05.2018.
 • ICOMOS Türkiye. 2013. Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0623153001387886624.pdf. Erişim: 01.05.2018.
 • url-1 http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW5hc3R5bG9zaXM url-2 http://www.aphrodisias.org/tetrapylon, 2017. Erişim: 01.05.2018.

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 21 - 28, 12.07.2018

Öz

Kaynakça

 • Ahunbay, Z. ve Soygür Ü. 2011, Tarihi Eserlerin Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu: Seçme Terimler, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, İstanbul.
 • Aygün, H. M. 2011. Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık, Vakıflar Dergisi 2011 (35):191-213.
 • Çelebi M. Gökarslan A. 2014. Analyzing the Historical Ayazma Bath within the Scope of Integrated Preservation and Specifying the Criteria for Reuse. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Civil, Architectural Science and Engineering, 8(2):41-46. Erbaş, İ. 2011. Mimariye Can Veren Taş, V: Uluslararası Taş Sempozyumu: Geleneksel ve Modern Mimaride Taş ve Kent, Antalya, 12-13 Mayıs.
 • Erbaş, İ. 2016. Yapım ve turizm sektörlerinin bakış açısından Rusya krizi. Journal of Human Sciences, 13(3), 4650-4662. doi:10.14687/jhs.v13i3.4186
 • Franco J. T. 2016. Cádiz Castle Restoration: Interesting Interpretation or Harmful to Heritage?, http://www.archdaily.com/783861/cadiz- castle-restoration-interesting-interpretation-or-harmful-to-heritage. Erişim: 01.05.2018.
 • Jelinek R. 2008, “Tourismus und Architektur”, Mafo- News, 18(8). Lamprakos M. 2014. Riegl’s “Modern Cult of Monuments” and The Problem of Value, Change Over Time, 4(2):418-435.
 • Riegl A. 2015. Modern Anıt Kültü, Daimon Yayınları, İstanbul. Stracke R., 2007. Zukünfte der Europäischen Stadt, Mückenberger U. ed., Städtetourismus in Gegenwart und Zukunft, Wiesbaden, Verlag Für Sozialwissenschaften.
 • ICOMOS. 1964. Venedik Tüzüğü http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0612886001496825607.pdf Erişim: 01.05.2018.
 • ICOMOS. 1967. Quito Normları:Sanatsal ve Mimari Değeri olan Anıt ve Arazilerin Korunması ve Kullanımına İlişkin Toplantının Son Raporu, Cilt.2: 288-302.
 • ICOMOS. 1990. Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage, Lausanne. https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/arch_e.pdf Erişim: 01.05.2018.
 • ICOMOS. 1999. International Cultural Tourism Charter, Mexico. http://www.icomos.org/charters/tourism_e.pdf. Erişim: 01.05.2018.
 • ICOMOS Türkiye. 2013. Mimari Mirası Koruma Bildirgesi, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0623153001387886624.pdf. Erişim: 01.05.2018.
 • url-1 http://www.wiki-zero.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW5hc3R5bG9zaXM url-2 http://www.aphrodisias.org/tetrapylon, 2017. Erişim: 01.05.2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aydın UÇAR Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Uçar, A. & Örmecioğlu, H. T. (2018). YENİDEN İNŞA PROBLEMATİĞİ VE ARKEOLOJİK ALANLARIN SUNUMU . ATA Planlama ve Tasarım Dergisi , 2 (1) , 21-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataplanlamavetasarim/issue/38384/443174