Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Regional Policies towards Air Transportation in Regional Development Plans of 26 Turkish NUTS II Regions

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 39 - 46, 30.06.2019

Öz

Turkey’s interest in planned regional development is new. Turkey
adopted European Union’s regional policies in 2002 (statistical territorial
units; NUTS). Then the country was categorised into 12 NUTS I, 26 NUTS II and
81 NUTS III (provinces) based on some statistical, socioeconomic and
geographical data. In 2006, two pilot Regional Development Agencies (RDAs) were
founded in the country. After that, in 2008 officially then 2010 actively,
other 24 RDAs were also founded and started to work. As soon as they started
their actions, among their first works are regional development plans (RDP),
which tried to determine socioeconomic development potentials of the regions and
policies to activate them with the collaboration of local actors, e.g. private
sector representatives, public institutions and NGOs. So far, the RDAs in
Turkey have prepared two RDPs, one for 2011 – 2013 term and the other for 2014
– 2023. RDPs include all types of socioeconomic development strategies together
with a pre-determined vision by locals through several different ways and
methods.This study tries to determine the views of RDPs belonging to
different NUTS II Regions of Turkey about the development of air transportation
and aviation activities by considering their visions, objectives, targets and
strategies. 

Kaynakça

  • Regional Development Plans of 26 NUTS II regions http://www3.kalkinma.gov.tr/bolgesel.portal

TÜRKİYE’DE 26 DÜZEY 2 BÖLGE PLANINDA HAVA TAŞIMACILIĞINA DÖNÜK BÖLGESEL POLİTİKALAR

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 1, 39 - 46, 30.06.2019

Öz

Türkiye’nin planlı bölgesel kalkınma çabası çok eski bir
olgu değildir. Avrupa Birliğine adaylık süreciyle 2000’li yılların başında Türkiye
AB’de uygulanan bölgesel politikaları benimsedi. İlk kez 2002 yılında Türkiye
istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasını (NUTS) uyarlayarak bazı
istatistiki, sosyoekonomik ve coğrafi verilere dayanarak 12 NUTS I, 26 NUTS II ve
81 NUTS III (iller) bölgesi oluşturdu. 2006 yılında iki pilot Bölgesel Kalkınma
Ajansı kuruldu. Bundan sonraki dönemde2008 yılında resmi prosedür olarak 2010
yılında ise aktif olarak geriye kalan 24 Ajansın kuruluşu tamamlandı ve
çalışmaya başladı. Çalışmaya başladıktan kısa süre sonra bu ajansların
yaptıkları ilk işler arasında bölgesel kalkınma planlarını tamamlamak yer
almaktadır. Bu planlarda bölgelerin sosyoekonomik kalkınma potansiyelleri
belirlenerek bunların kalkınma amaçlı politikaların ve bölgelerin
geliştirilmesi amacıyla kullanılması ve bunun da özel, kamu ve sivil toplum
gibi bölgesel aktörlerin işbirliğinde yapılması öngörülmüştür. Bugüne kadar
bölgesel kalkınma ajansları iki dönem bölge planı hazırlamıştır. Bunlar 2011 –
2013 ve 2014 – 2023 planlarıdır. Bu planlar bölgelere ait bütün sosyoekonomik
kalkınma stratejilerini daha önce yerel halkla beraber belirlenmiş vizyonlara
uygun biçimde içermekte ve uygulamaya dönük metotlar önermektedir.Bu çalışma, bölge planlarında geçen vizyon, amaç, hedef
ve stratejileri ele alarak bu planlarda hava taşımacılığının ve havacılık
aktivitelerinin bölgelerde nasıl geliştirileceğine dair görüşlerini ele
almaktadır. 

Kaynakça

  • Regional Development Plans of 26 NUTS II regions http://www3.kalkinma.gov.tr/bolgesel.portal
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Süleyman Toy 0000-0002-3679-280X

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Kabul Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Toy, S. (2019). Regional Policies towards Air Transportation in Regional Development Plans of 26 Turkish NUTS II Regions. ATA Planlama Ve Tasarım Dergisi, 3(1), 39-46.