Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ARTVİN SARIBUDAK AND TÜTÜNCÜLER VILLAGE ECOMUSEUM POTENTIAL

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 8, 30.06.2020

Öz

Planning plays a major role in the sustainable use of natural cultural resources. Many projects have been implemented in order to continue the backward immigration mobility that started with the slogan of Foundation for the Protection and Promotion of the Environment and Cultural Heritage (ÇEKÜL)'s 'villages must live'. Our villages mustn't lose their identity with physical and social factors in the face of the cultural transformation occurring in rural areas, in order to maintain our cultural heritage. Artvin province Sarıbudak and Tütüncüler villages are continuing on their way in an effort to renew themselves and carry their cultural heritage to the next generations in the world change process. Rural settlements differ from cities in terms of their natural, cultural and social structures are attractive points of the villages. For the natural and cultural landscape values of these areas, planning management and implementation studies must take priority. The aim of this study, it has been investigated whether the villages of Sarıbudak and Tütüncüler are suitable for the implementation of eco-museum. Considering the field studies, Sarıbudak and Tütüncüler villages have the unique landscape identities, have the potential to offer effective destinations to visitors, with cultural landscape elements, and that transportation and accommodation will not be a problem due to their proximity to the city center of Artvin, and they have opportunities for various recreational activities. It is concluded that the settlements are suitable for the eco-museum.

Kaynakça

 • Akmehmet, K.D.,2018. Aynen Öyle: Yaşayan Müze http://mmkd.org.tr/aynen-oyle-yasayan-muze/
 • Anonim, 2020 a. http://www.artvinmuhtarlardernegi.com/koylerimiz/tutunculer/ E.T. 04.04.2020.
 • Anonim, 2020 b. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/artv-n_-cdr2017-20181018130635.pdf, E.T. 03.03.2020.
 • Belen, N., 2015. Termessos Arkeolojik Sit Alanı’nın Ekomüze Kapsamında Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. s 144.
 • Davis, P. 2008, "New museologies and the ecomuseum." The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Aldershot: Ashgate Publishers.
 • Demirel, D., 2002. Artvin’de Rus Mimarisi. Bursa Uludağ Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s 94. Bursa.
 • Doğan, M. 2010, Ekomüze Odaklı Sürdürülebilir Destinasyon ve Gökçeada Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 135 Çanakkale.
 • Ertürk, E.B,2017. Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi: Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı,3. 71-83
 • Kaymaz, K.Ç, 2018. Artvin İlinin Ekoturizm Potansiyeli ve Sürdürülebilir Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Erzurum. s 946.
 • Kuter, N., Ünal, H.E., 2009. Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 9 (2): 146-156
 • Tuna, A., Erdoğan, E. 2013. Ekolojik Kültürel Turizm Aracı Eko Müzelerin Kültürel Peyzaj Açısından İrdelenmesi. Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 23-37.
 • Varine de H. 2006, Ecomuseology and sustainable development. Museums & Social Issues, 1(2), 225-231
 • URL-1. https://okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/
 • URL-2. http://www.ekomuze.org/eko-muze/ekomuze-nedir.html

ARTVİN SARIBUDAK VE TÜTÜNCÜLER KÖYÜ EKOMÜZE POTANSİYELİ

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 8, 30.06.2020

Öz

Doğal kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımında planlamanın rolü büyüktür. ÇEKÜL’ün ‘köyler yaşamalıdır’ sloganı ile başlayan geriye göç hareketliliğinin devam etmesi için pek çok proje hayata geçirilmiştir. Kırsal alanlarda hızla ortaya çıkan kültürel dönüşüm karşısında köylerimizin fiziksel ve sosyal etmenler ile kimliklerini kaybetmemeleri kültürel mirasımızın sürdürülebilmesi açısından önemlidir.
Artvin ili Sarıbudak ve Tütüncüler köyleri de dünyanın değişim süreci içerisinde kendini yenileme ve kültürel mirasını gelecek nesillere taşıma çabası içerisinde yoluna devam etmektedir. Kırsal yerleşimlerin doğal, kültürel ve sosyal yapıları açısından kentlerden farklılık göstermesi köylerin çekici noktalarıdır. Bu alanların doğal ve kültürel peyzaj değerleri için, planlama yönetim ve uygulama çalışmalarının öncelik kazanması önemlidir.
Bu çalışma ile Sarıbudak ve Tütüncüler köylerinin Ekomüze uygulaması için uygun olup olmadığı irdelenmiştir. Yapılan arazi çalışmaları ile Sarıbudak ve Tütüncüler köylerinin özgün peyzaj kimliklerine sahip oldukları, kültürel peyzaj öğeleri ile dikkat çektiği ziyaretçilere etkili destinasyonlar sunabilecek potansiyele sahip olduğu, Artvin kent merkezine yakın olmalarından dolayı ulaşım ve barınmanın sorun olmayacağı, çeşitli rekreasyonel faliyetler için fırsatlarının olduğu dikkate alındığında adı geçen yerleşim yerlerinin ekomüze için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Akmehmet, K.D.,2018. Aynen Öyle: Yaşayan Müze http://mmkd.org.tr/aynen-oyle-yasayan-muze/
 • Anonim, 2020 a. http://www.artvinmuhtarlardernegi.com/koylerimiz/tutunculer/ E.T. 04.04.2020.
 • Anonim, 2020 b. https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/artv-n_-cdr2017-20181018130635.pdf, E.T. 03.03.2020.
 • Belen, N., 2015. Termessos Arkeolojik Sit Alanı’nın Ekomüze Kapsamında Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Peyzaj Mimarlığı anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. s 144.
 • Davis, P. 2008, "New museologies and the ecomuseum." The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity. Aldershot: Ashgate Publishers.
 • Demirel, D., 2002. Artvin’de Rus Mimarisi. Bursa Uludağ Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Bizans Sanatı Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, s 94. Bursa.
 • Doğan, M. 2010, Ekomüze Odaklı Sürdürülebilir Destinasyon ve Gökçeada Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 135 Çanakkale.
 • Ertürk, E.B,2017. Turizm Potansiyeli Açısından Eko-Müze Kavramının Değerlendirilmesi: Safranbolu, Yörükköy, Bulak Köyü, Yazıköy Örnekleri. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı,3. 71-83
 • Kaymaz, K.Ç, 2018. Artvin İlinin Ekoturizm Potansiyeli ve Sürdürülebilir Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Erzurum. s 946.
 • Kuter, N., Ünal, H.E., 2009. Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri. Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2009, 9 (2): 146-156
 • Tuna, A., Erdoğan, E. 2013. Ekolojik Kültürel Turizm Aracı Eko Müzelerin Kültürel Peyzaj Açısından İrdelenmesi. Ormancılık Dergisi 9(2) (2013) 23-37.
 • Varine de H. 2006, Ecomuseology and sustainable development. Museums & Social Issues, 1(2), 225-231
 • URL-1. https://okuryazarim.com/muzeciligin-tarihsel-gelisimi/
 • URL-2. http://www.ekomuze.org/eko-muze/ekomuze-nedir.html
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hilal Turgut 0000-0002-5541-1187

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi 4 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Turgut, H. (2020). ARTVİN SARIBUDAK VE TÜTÜNCÜLER KÖYÜ EKOMÜZE POTANSİYELİ. ATA Planlama Ve Tasarım Dergisi, 4(1), 1-8.