e-ISSN: 2822-3160
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi adını Current Perspectives in Social Sciences olarak değiştirmiştir.

Yeni web sayfamızın linki https://socialsciences-ataunipress.org/ olup, 5 Ocak 2022 tarihinden sonra gönderilecek yeni makalelerin değerlendirilmesi https://socialsciences-ataunipress.org/ adresinde yapılacaktır.

İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Cilt: 26 Sayı: 1

Görüntü Sunumu

6. Toplumdaki Vakıf Patolojisi

Görüntü Sunumu

7. Arşivlerde Yapay Zekâ Stratejisi

Görüntü Sunumu

13. TRA1 Bölgesinin Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınma Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

Görüntü Sunumu

16. صورة المجتمع في شعر البهاء زهير

Görüntü Sunumu

17. Yabancılaşma Unsuru Olarak Hikâyeli Bilgisayar Oyunları

Görüntü Sunumu

19. Dijital Oyunlarda İslam Karşıtlığı