Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-2040 | e-ISSN 2687-6329 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo


Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin süreli yayın organı olup, bağımsız ve ön yargısız hakemlik ilkesine dayanan bilimsel içerikli, yayın dili Türkçe olan, ulusal, periyodik hakemli bir dergidir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

Beden Eğimi ve Spor Bilimleri Dergisi (ISSN:1302-2040, E-ISSN:2687-6329) Google Scholar ve SOBIAD dizinlerinde taranmaktadır.

Dergi İletişim: atabesbd@atauni.edu.tr

17282 numarası tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register adresinden bir 17282 numarası alabilirsiniz.

Dergimize makale gönderecek yazarların dikkatine:

Gönderilecek makaleler dergi web sayfasında yer alan "Örnek Makale Şablonu" formatına göre düzenlenmeli ve en az iki hakem önerisinde bulunması zorunludur.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 1302-2040 | e-ISSN 2687-6329 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo
Kapak Resmi


Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin süreli yayın organı olup, bağımsız ve ön yargısız hakemlik ilkesine dayanan bilimsel içerikli, yayın dili Türkçe olan, ulusal, periyodik hakemli bir dergidir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

Beden Eğimi ve Spor Bilimleri Dergisi (ISSN:1302-2040, E-ISSN:2687-6329) Google Scholar ve SOBIAD dizinlerinde taranmaktadır.

Dergi İletişim: atabesbd@atauni.edu.tr

17282 numarası tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register adresinden bir 17282 numarası alabilirsiniz.

Dergimize makale gönderecek yazarların dikkatine:

Gönderilecek makaleler dergi web sayfasında yer alan "Örnek Makale Şablonu" formatına göre düzenlenmeli ve en az iki hakem önerisinde bulunması zorunludur.

Cilt 22 - Sayı 3 - 30 Eyl 2020
 1. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 11
  Emre ŞİMŞEK , Mehmet ÖKMEN
 2. OSMANİYE İLİ REKREATİF ALANLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 12 - 20
  Serkan Necati METİN , Mehmet Ali KILIÇ , Sinan AYAN
 3. YAZ SPOR OKULLARINDA FUTBOL ÇALIŞMALARINA KATILAN GRUPLARIN İKİ AYLIK GELİŞİMLERİNİN FİZİKSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 21 - 32
  Kemal KURAK
 4. BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNE GÖRE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
  Sayfalar 33 - 43
  Hasan Ceyhun CAN , Burcu GÜVENDİ , Ayşe TÜRKSOY IŞIM
 5. SPOR ORGANİZASYONLARININ YAPILDIĞI YERE TURİZM VE SOSYOKÜLTÜREL OLARAK SAĞLADIĞI KATKILARA YÖNELİK HALK GÖRÜŞÜNÜN İNCELENMESİ
  Sayfalar 44 - 53
  Mustafa BOYACI , İbrahim Kubilay TÜRKAY , Kadir PEPE
 6. ALGILANAN STRES İLE SERBEST ZAMAN DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 54 - 64
  Emrah SERDAR , Mehmet DEMİREL
 7. ELİT DÜZEYDEKİ KAYAK VE ATLETİZM SPORCULARININ FİZİKSEL, FİZYOLOJİK VE MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 65 - 74
  Metin BAYRAM , Cemil ŞAM , Muzaffer ZEPAK
 8. İMAM HATİP LİSELERİNDE EĞİTİM ALAN KIZ ÖĞRENCİLERİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 75 - 85
  Çağatay DERECELİ
 9. SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM SÜRECİ; SPORTİF ETKİNLİKLERİN ROLÜ
  Sayfalar 86 - 99
  Ahmet Enes SAĞIN , Mehmet GÜLLÜ
 10. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE ÖĞRETMENLERİN BAKIŞ AÇISI
  Sayfalar 100 - 108
  Ubeyde KILIÇASLAN , Mustafa BAŞ
 11. SPOR YÖNETİCİSİ ADAYLARININ SOSYAL GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 109 - 119
  Yunus Sinan BİRİCİK
Dizinler

16853