ISSN: 1302-2040
e-ISSN: 2687-6329
Başlangıç: 1999
Yayın Aralığı: Aylık
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 Ocak 2021 tarihinden itibaren gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesini https://jpess.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirecektir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin süreli yayın organı olup, bağımsız ve ön yargısız hakemlik ilkesine dayanan bilimsel içerikli, yayın dili Türkçe olan, ulusal, periyodik hakemli bir dergidir. Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

Beden Eğimi ve Spor Bilimleri Dergisi (ISSN:1302-2040, E-ISSN:2687-6329) Google Scholar ve SOBIAD dizinlerinde taranmaktadır.

Dergi İletişim: atabesbd@atauni.edu.tr

17282 numarası tüm yazarlar için zorunludur. https://orcid.org/register adresinden bir 17282 numarası alabilirsiniz.

Dergimize makale gönderecek yazarların dikkatine:

Gönderilecek makaleler dergi web sayfasında yer alan "Örnek Makale Şablonu" formatına göre düzenlenmeli ve en az iki hakem önerisinde bulunması zorunludur.

2021 - Cilt: 23 Sayı: 4