Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Telekom Şirketlerinin Avrupa ve Türkiye Futbol Kulüplerine Sponsorluğunun Analizi

Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 1, 156 - 167, 31.03.2021

Öz

Bu makalenin amacı Türkiye’de ve Avrupa’da Şampiyonlar Liginde mücadele eden futbol kulüplerinin forma reklamlarında telekom şirketlerinin sponsorluğunun yeni kurumsal kuram bağlamında analiz edilmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de ve Avrupa’da Şampiyonlar Liginde en az bir kez mücadele eden takımlar, örneklemini ise telekom forma sponsorluğu alan takımlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de ve Avrupa’da sponsorluk yoluyla telekom forma reklamı alan takımlar taranmış ve Türkiye’de beş (5) Avrupa’da dokuz (9) takım araştırmaya alınmıştır. Araştırmanın sonucunda yeni kurumsal kuramda da belirtildiği gibi örgütlerin birbirine benzeme eğiliminde olduğu görülmüştür. Futbol kulüplerinde de spor örgütleri olarak birbirlerine benzeme eğilimleri gösterecek şekilde sponsorluk faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Araştırmaya alınan takımların 2000-2020 yılları arasında sponsorluk aracılığı ile forma reklamı aldıkları görülmektedir. İşletmeler ve spor kulüpleri sponsorluk yoluyla birbirlerine benzeme eğilimleri göstererek kendilerine fayda sağladıkları, kulüplerin bundan gelir elde ettiği, telekom şirketlerinin bu reklamlar aracılığıyla marka değerini artırdıkları, daha fazla müşteriye ulaşarak tanıtım yaptıkları değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • 1. AİSD (2020). “Anasponsor Sponsorluk ve İletişim Danışmanlığı (AİSD)”, https://blog.anasponsor.com/2020-2021-super-lig-detayli-sponsorluk-infografigi/, 28.12.2020.
 • 2. A-League (2020). “Australia A-League”, https://www.a-league.com.au/partners, 18.06.2020.
 • 3. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı (7. Baskı). Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • 4. Argan, M. (2004). Spor Sponsorluğu Yönetimi. Detay Yayıncılık, Ankara.
 • 5. BEIN Sports (2020). “En Çok Taraftar Kimde?”, https://tr.beinsports.com/haber/en-cok-taraftar-kimde, 28.12.2020.
 • 6. Çakar, M., ve Danışman, A. (2017). Kurumsal Kuram. (H. Sözen ve N. Basım Editörler) Örgüt Kuramları. Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • 7. Dorado, S. (2005). “Institutional Entrepreneurship, Partaking and Convening”. Organization Studies, 26(3): 385-414.
 • 8. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • 9. J-League (2020). “Japan J-League”, https://www.jleague.jp/en/, 23.06.2020.
 • 10. Maraton İstanbul (2020). “İstanbul Maratonu”, https://www.maraton.istanbul/tarihce, 20 Haziran 2020.
 • 11. MetLife Stadium (2020). “MetLife Stadium”, https://www.metlifestadium.com/stadium/partners/verizon, 18 Haziran 2020.
 • 12. Nakip, M. ve Yaraş, E. (2017). Pazarlamada Araştırma Teknikleri ve SPSS Uygulamalar (4. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • 13. Orman, F. (2018). Türkiye Sermaye Piyasaları Kurulu Kongresi, İstanbul.
 • 14. Özalp, İ. (2013). Yönetim ve Organizasyon. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • 15. Özen, Ş. (2020). Yeni Kurumsal Kuram: Örgütleri Çözümlemede Yeni Ufuklar ve Yeni Sorunlar. ss. 237-330. (A.S. Sargut ve Ş. Özen (Editörler). Örgüt Kuramları. Dördüncü Baskı. İmge Kitabevi, Ankara.
 • 16. Saruhan, Ş. C. ve Özdemirci, A. (2011). Bilim, Felsefe ve Metodoloji (2. Baskı). Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • 17. Spor Mynet (2020). “Beşiktaş ile Vodafone’dan Tarihi Anlaşma”, https://spor.mynet.com/besiktas-ile-vodafonedan-tarihi-anlasma-55889-myspor?tmpl=mobile, 25.06.2020.
 • 18. Spor Mynet (2020). “Turkcell, Süper Lige Sponsor Oldu”, https://spor.mynet.com/turkcell-super-lige-sponsor-oldu-87526-myspor?tmpl=mobile, 01.07.2020.
 • 19. Türk Telekom (2020). “Taraftarlar”, https://bireysel.turktelekom.com.tr/ozel-programlar/taraftarlar/fenercell/sayfalar/default.aspx, 30.06.2020.
 • 20. Şen, E. (2017). Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim. Beta Basım A.Ş., İstanbul.
 • 21. Verizon Wireless (2020). “Verizon Wireless”, https://www.verizonwireless.com/business/articles/business/stadium-transformation-verizon-5g/, 16.06.2020.
 • 22. Vodafone (2020). “Vodafone Kara Kartal”, https://www.vodafone.com.tr/KaraKartal/seninicinbesiktas.php, 28.06.2020.
 • 23. Vodafone Freezone (2020). “Vodafone Freezone”, https://www.vodafone.com.tr/freezone/, 02.07.2020.
 • 24. Wikipedia (2020). “Türk Telekom Stadyumu”, https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Telekom_Stadyumu#:~:text=Galatasaray%20ve%20T%C3%BCrk%20Telekom%20aras%C4%B1nda,Kompleksi%20T%C3%BCrk%20Telekom%20Stadyumu%22%20oldu., 25.06.2020.
 • 25. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • 26. Yıldırım, A. (2018). “Örgütsel Değişimin Yönetilmesi Bağlamında “Çevre-Uyum İlişkisi”. Yeni Kurumsal Kuram İle Kaynak Bağımlılığı Kuramları Arasında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(44): 89-102.
 • 27. Yorozu, C. (2017). “New Institutional Enterpreneurship and A Celebrity CEO: The Role of Institutional Actors in Japan”. Journal of Organisational Transformation & Social Change, 14(2): 165-185.
 • 28. Zenit F.C. (2020). “Zenit Football Club”, https://en.fc-zenit.ru/, 27.06.2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacı Şükrü TAŞTAN
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ, NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5082-4698
Türkiye


Ali Davut ALKAN (Sorumlu Yazar)
NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9463-8683
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 23, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Taştan, H. Ş. & Alkan, A. D. (2021). Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Telekom Şirketlerinin Avrupa ve Türkiye Futbol Kulüplerine Sponsorluğunun Analizi . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 23 (1) , 156-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/60856/896577