Amaç ve Kapsam

  • Doğu Coğrafya Dergisi açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan ve 1995 yılından günümüze yayın hayatını sürdüren bilimsel bir dergidir. 
  • Doğu Coğrafya Dergisinin kurulundaki temel hedefi, Atatürk Üniversitesi coğrafyacılarının Doğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik araştırmalarında varacakları, sonuçları bilim çevrelerinin dikkatine sunmaktır. Nihai hedef ise, zamanla Kafkasya ve Orta Asya Türk ülkeleri ile ilgili coğrafi araştırmalara yönelerek, bunların sonuçlarına dergimizde yer vermektir.
  • Günümüzde Doğu Coğrafya Dergisi, Türkiye ve Dünya'da yapılan Fiziki ve Beşeri coğrafya araştırmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konularının yayınlandığı bilimsel bir dergidir. Doğu Coğrafya Dergisi ayrıca Coğrafya Eğitimi ve Sosyal Bilimlerin alan eğitimi çalışmalarına da belirli oranlarda yer verebilmektedir. Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır. 

  • Doğu Coğrafya Dergisi, Türkiye ve Dünya'da yapılan Fiziki ve Beşeri coğrafya araştırmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konularının yayınlandığı bilimsel bir dergidir. 
  • Doğu Coğrafya Dergisi ayrıca Coğrafya Eğitimi ve Sosyal Bilimlerin alan eğitimi çalışmalarına da belirli oranlarda yer verebilmektedir.

  • Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır.