Doğu Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-7956 | e-ISSN 2717-834X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd


 • DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Doğu Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-7956 | e-ISSN 2717-834X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd
Kapak Resmi


 • DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.
Cilt 25 - Sayı 43 - 28 Haz 2020
 1. ANTİK YUNAN KENTLERİNİN (POLİS) KENTSEL EKOLOJİ PERSPEKTİFİYLE DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 1 - 12
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU , Oğuzhan ÖZKAN
 2. COĞRAFYA LİSANS PROGRAMLARINDA ARAZİ ÇALIŞMALARI: UYGULAYICI ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİNE DAYALI NİTEL BİR ANALİZ
  Sayfalar 13 - 30
  Yilmaz ARI
 3. ÖĞRENCİ TERCİHLERINE GÖRE MANİSA CELAL BAYAR ÜNIVERSITESİ’NİN ETKİ ALANİNDAKİ DEĞİŞİMLER (2000 – 2019)
  Sayfalar 31 - 48
  Ferhat ARSLAN , Mehmet ÜZÜLMEZ
 4. SUÇ ve MEKÂN İLİŞKİSİNE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM: TAŞKÖPRÜ ŞEHRİ (KASTAMONU) ÖRNEĞİ
  Sayfalar 49 - 72
  Evren ATIŞ , Hasena ÜNSAL
 5. TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİNDE MEKÂNSAL DAĞILIŞ ÖZELLİKLERİ: POLİTİK VE COĞRAFİ ETKENLER
  Sayfalar 73 - 92
  Arda BAY , Vedat ÇALIŞKAN
 6. YEREL HALKIN TERMAL TURİZME YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: HAYMANA İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 93 - 110
  Murat ÇAKIR , Fatih AYDIN
 7. SOMUT KÜLTÜREL MİRAS ÖRNEĞİ: OVACIK (KARABÜK) KIŞLA KÖYÜ SU DEĞİRMENİ
  Sayfalar 111 - 122
  Taşkın DENİZ , Kemal AYDIN
 8. SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI: SAFRANBOLU EL SANATLARI USTALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 123 - 138
  Taşkin DENİZ , Öznur ÇELİK
 9. TÜRKİYE’DEKİ DEPREM HASARLARINA DÖNEMSEL BİR YAKLAŞIM; 3 DÖNEM 3 DEPREM
  Sayfalar 139 - 152
  Bülent GÜNER
 10. KENTLEŞMENİN SOSYAL VE MEKÂNSAL ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 153 - 166
  Sevgi ÖZTÜRK , Dilara YILMAZ , Meltem İHTİYAR
 11. TÜRKİYE'DEKİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ DAĞILIŞININ COĞRAFİ PERSPEKTİFTEN ANALİZİ
  Sayfalar 167 - 182
  Adnan PINAR , Adnan BULDUR , Tahir TUNCER
 12. YÖRESEL YEMEK İMAJININ DESTİNASYON TERCİHİNE ETKİSİ
  Sayfalar 183 - 194
  Mehmet POLAT
 13. İZMİR'İN GÖÇ ANALİZİ (2008-2018)
  Sayfalar 195 - 208
  Çiğdem ÜNAL ÜNAL
 14. XIX. YÜZYIL ANADOLU’SUNDA TARIMSAL ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ
  Sayfalar 209 - 236
  İlker YİĞİT , Cennet YÜCEDAĞ