ISSN: 1302-7956
e-ISSN: 2717-834X
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
  • DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır.
  • Doğu Coğrafya Dergisi; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.
  • Doğu Coğrafya Dergisi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

2021 - Cilt: 26 Sayı: 45