Doğu Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-7956 | e-ISSN 2717-834X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd


 • DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

Doğu Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-7956 | e-ISSN 2717-834X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunidcd
Kapak Resmi


 • DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ; Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı yayın organı olup, Derginin ana motivasyonu coğrafya ilmi çalışmaları oluşturmakla birlikte, alan eğitimi kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye de dergimiz açıktır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi; Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Belirtilen aylardan en az bir ay önce gönderilen makaleler; gerekli inceleme ve düzenlemelerin yapılıp, yayımına karar verilmesinin ardından, baskıya hazır duruma getirilerek, ilgili sayıda yayımlanır.
 • Doğu Coğrafya Dergisi hakemli olup, hakem raporları bağlayıcıdır. Makalelerde işlenen fikir ve görüşlerin bilimsel ve hukuksal sorumluluğu, yazar veya yazarlarına aittir.

TÜBİTAK ULAKBİM ORCID DUYURUSU
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.
Cilt 25 - Sayı 44 - 20 Ara 2020
 1. KÜLTÜREL MİRASA BİR ÖRNEK: SİVAS CER ATÖLYESİ
  Sayfalar 1 - 12
  Gulpinar AKBULUT ÖZPAY, Erdal AKPINAR
 2. BURDUR ve ÇEVRE KAZALARDA NÜFUS (1834)
  Sayfalar 13 - 30
  İlker YİĞİT
 3. ŞEHİR COĞRAFYASI VE AFET YÖNETİMİ BAĞLAMINDA SAMSUN–ATAKUM SEL VE TAŞKINLARI
  Sayfalar 31 - 46
  Cevdet YILMAZ, Mutlu KAYA
 4. ŞEHİR COĞRAFYASI: TÜRKİYE’DE ŞEHİR COĞRAFYASININ GELİŞİMİ
  Sayfalar 47 - 60
  Abdullah UĞUR, Alpaslan ALİAĞAOĞLU
 5. ALTINPINAR (LİMNİ) GÖLÜ (TORUL/GÜMÜŞHANE) VE YAKIN ÇEVRESİNİN REKREASYON POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM UYGULAMASI
  Sayfalar 61 - 84
  Uğur TOZKOPARAN, Yıldırım ATAYETER, Onur YAYLA
 6. GÜMÜŞHANE ŞEHRİ'NDE AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ORTAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 85 - 106
  Mürşit ŞİRİN, Fatih OCAK
 7. ÜLKE İÇİ GÖÇLERDE ESKİŞEHİR İLİNİN YERİ
  Sayfalar 107 - 124
  Hüseyin ŞAHBAZ
 8. ERZİNCAN İLİ ARAZİ KULLANIMININ (2000-2018 YILLARI ARASI) CORINE SİSTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 125 - 150
  Pınar POLAT, Fatih YALÇIN
 9. BİR TOPONIMİ ARAŞTIRMASI: BESNİ (ADIYAMAN) İLÇESİ KÖY ADLARININ COĞRAFİ SINIFLANDIRMASI
  Sayfalar 151 - 162
  Salman ÖZÜPEKÇE, Nevzat GUMUS
 10. ÖRNEK KÖYDEN ŞEHİRE DÖNÜŞEN ETİMESGUT'TA ŞEHİRSEL FONKSİYONLAR VE ARAZİ KULLANIMININ DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 163 - 182
  Hüseyin Melih ÖZDEMİR, Lütfi ÖZAV, Üzeyir YASAK
 11. YAYLA VE MERA YASAKLARININ KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK FAALİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: VAN ÖRNEĞİ
  Sayfalar 183 - 200
  Numan ERTAŞ
 12. MUNZUR VADİSİ MİLLİ PARKI TURİZM POTANSİYELİNİN YER TEMELLİ ÖĞRETİM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 201 - 216
  Onur KIRBOĞA
 13. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN DEĞERLERİN MEDYADA YER ALMA ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 217 - 234
  Seher YARAR KAPTAN, Esra ÇİFÇİ
 14. “SINIRSIZ DÜNYA” SÖYLEMLERİ ALTINDA SINIRLAR, SINIR GÜVENLİĞİ VE SINIR İNSANLARI
  Sayfalar 235 - 252
  Taşkin DENİZ
 15. BALIKESİR ŞEHRİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA KENTSEL GÜVENLİK İMAJI
  Sayfalar 253 - 268
  Alpaslan ALİAĞAOĞLU
 16. İRAN’DA TURİZM FAALİYETLERİ
  Sayfalar 269 - 284
  Hamza AKENGİN, Güllü SONAKALAN
 17. KONUT ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM PRATİKLERİ AÇISINDAN UŞAK’TA HOBİ BAHÇELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 285 - 298
  Lütfi ÖZAV, Üzeyir YASAK, Hasan Mücahit AKBAY