ISSN: 1302-7956
e-ISSN: 2717-834X
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Atatürk Üniversitesi resmi yayın organıdır.

Atatürk Üniversitesi adına sahibi
Ömer Çomaklı
Rektör

İNDEKSLER
EBSCO
DOAJ

TELİF HAKLARI
Doğu Coğrafya Dergisi yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https://eastgeography-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar Doğu Coğrafya Dergisi'nde yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. Doğu Coğrafya Dergisi'nin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC-BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir.

İLETİŞİM
Editör: İbrahim Fevzi ŞAHİN
Adres: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-posta: ifevzi@atauni.edu.tr 

2022 - Cilt: 27 Sayı: 48

Araştırma Makalesi

5. Aşağı Meriç Havzası’nda Arazi Kullanımı

Editoryal

0. İçindekiler