Güncel Sayı

Cilt: 28 Sayı: 50, 30.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Kitap İncelemesi

8. On the Rural: Economy, Sociology, Geography.

Amaç ve Kapsam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yazım Kuralları sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğu Coğrafya Dergisi yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https://eastgeography-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar Doğu Coğrafya Dergisi'nde yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. Doğu Coğrafya Dergisi'nin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC-BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929