Yıl 2020, Cilt , Sayı 65, Sayfalar 389 - 403 2020-12-18

PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI

Ömer KARATAŞ [1]


Sosyal Tarihsel süreç bakımından, iki asrı aşkın süredir zihinleri meşgul eden bir mevzu olan medeniyet, bir terim olarak on dokuzuncu asır itibarıyla Türk düşünce hayatında yer edinir. Osmanlı Devleti’nin yönünü Batı’ya çevirdiği yıllarda gündeme gelmesi nedeniyle medeniyet, genellikle toplum tarafından Batılılaşma veya modernleşme faaliyetleriyle özdeşleştirilir. Dolayısıyla medeniyet, bir diğer sosyal mefhum olan kültür ile karıştırılmaya başlanır. Bu doğrultuda, medeniyet tabiri telaffuz edildiğinde, Türk toplumunun zihninde sadece Batı medeniyeti canlanır hâle gelir. Hatta toplum, medeniyetin millî kültürden kopmayı ifade ettiğine kanaat getirdiğinden, medeniyeti eleştirme yoluna gider. Yeni Türk Edebiyatı sahasında öncü çalışmalar meydana getirerek, yol gösterici bir misyon üstlenen Prof. Dr. Orhan Okay da gerek akademik hayatı, gerekse sosyal hayatı esnasında medeniyet mevzuuna duyarsız kalmaz. Medeniyet ve kültürün birbiriyle karıştırılan mefhumlar olduğunun altını çizerek, mevzubahis unsurlar arasındaki farkı belirginleştirmeye çalışır. Medeniyet kavramının sınırlarını çizmek üzere, kültürün manevi unsurları bünyesinde toplamasına karşılık, medeniyetin maddi boyuttaki yaşama vasıtalarını ifade ettiğini ileri sürer. Bu makalede, Orhan Okay’ın medeniyet teriminin gündeme gelişine dair tespit ve görüşleri değerlendirilmek suretiyle, medeniyete bakış açısı belirginleştirilmeye çalışılmaktadır. Toplumun medeniyete yüklediği manalar Orhan Okay’ın gözünden yansıtılıp, Türk medeniyetinin bir nehir misali Doğu’dan Batı’ya doğru akışının kaynağı ve mansabı dikkatlere sunulmaktadır.
Orhan Okay, Medeniyet, Batılılaşma
  • Baykara, Tuncer. (1990). “Medeniyet Kavramı ve Türk Toplumuna Girişi”. Tarih İncelemeleri Dergisi, 5(1), s. 1-14.
  • Dündar, Mahmut. (1998). “Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi Üzerine”. Konuşmalar. (s. 130-134). Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Korkmaz, Ramazan. “Doç. Dr. Orhan Okay ile Mülakat: Millî Kaynaklara Yönelme”. Konuşmalar. (s. 178-181). Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Okay, Orhan. (1992). “Batılılaşma-V. Edebiyat”. TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 5, s. 167-171. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
  • Okay, Orhan. (2008). Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi. İstanbul: Dergâh Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5668-9749
Yazar: Ömer KARATAŞ
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 10 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd842368, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2602-2788}, eissn = {2717-7289}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {389 - 403}, doi = {}, title = {PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI}, key = {cite}, author = {Karataş, Ömer} }
APA Karataş, Ö . (2020). PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI . Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , (65) , 389-403 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniefd/issue/58201/842368
MLA Karataş, Ö . "PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI" . Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2020 ): 389-403 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniefd/issue/58201/842368>
Chicago Karataş, Ö . "PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2020 ): 389-403
RIS TY - JOUR T1 - PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI AU - Ömer Karataş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 403 VL - IS - 65 SN - 2602-2788-2717-7289 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI %A Ömer Karataş %T PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI %D 2020 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2602-2788-2717-7289 %V %N 65 %R %U
ISNAD Karataş, Ömer . "PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 65 (Aralık 2020): 389-403 .
AMA Karataş Ö . PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020; (65): 389-403.
Vancouver Karataş Ö . PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020; (65): 389-403.
IEEE Ö. Karataş , "PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 65, ss. 389-403, Ara. 2020