Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Aralık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Letters) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.


Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Aralık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Letters) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.


Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 64. Sayı Son Sayı
Sayı 64 - 26 Haz 2020
 1. Lisânü't- Tayr'da İdrak Fiilleri
  Sayfalar 1 - 20
  Serpil SOYDAN
 2. “VASALİSA” MASALINDA ARKETİPLER VE SEMBOLLER
  Sayfalar 21 - 31
  Selen KİPMEN
 3. RESMÎ VE FARSÇA ŞİİRLERİ
  Sayfalar 33 - 47
  Veyis DEĞİRMENÇAY
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA İLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNDE BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN ROLÜ
  Sayfalar 49 - 67
  Şevket CANKURTARAN , Mehmet ŞAKİROĞLU
 5. ORTAÖĞRETIM TARİH ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERI
  Sayfalar 69 - 80
  Özgür AKTAŞ
 6. Turgut Uyar’ın Ölü Yıkayılar Şiirinde Diyalojizm
  Sayfalar 81 - 90
  Yasemin KOÇ
 7. A COMPARATIVE ANALYSIS OF FEMINIST APPROACH TO ALL-FEMALE WORLDS IN CHARLOTTE PERKINS GILMAN’S HERLAND AND JOANNA RUSS’S “WHEN IT CHANGED”
  Sayfalar 91 - 105
  Arzu ÖZYÖN
 8. Efendi-Köle Diyalektiği ile Ben ve Öteki Kavramları Çerçevesinde Beyaz Kale
  Sayfalar 107 - 118
  Derya GÜLLÜK
 9. ÇEVİRMENİN İDEOLOJİK MOTİVASYONU. ANNE FRANK GÜNCELERİNİN ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 119 - 139
  Dilek TURAN
 10. Öğrencilerin Japoncadan Türkçeye Yaptıkları Çevirilerde Sorunlu Noktalar ve Öneriler
  Sayfalar 141 - 164
  Ayşegül ATAY
 11. A POSTCOLONIAL READING: SIGNIFICANCE OF LAND AND HISTORY IN NATIVE AMERICAN IDENTITY IN LESLIE MARMON SILKO’S ALMANAC OF THE DEAD
  Sayfalar 165 - 184
  Filiz BARİN-AKMAN
 12. KAZAN BEY’İN OĞLU URUZ’UN TUTSAK OLDUĞU HİKÂYEDE MİTİN İŞLEVİ
  Sayfalar 185 - 195
  Nilüfer AKA ERDEM
 13. OSMANLI ORDUSUNDA MERKEZî BİR REFORM MECLİSİ KURMA GİRİŞİMİ: MECLİS-İ TANZÎMÂT-I ASKERİYE
  Sayfalar 197 - 206
  M Yasin TAŞKESENLİOĞLU
 14. YOZGAT ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDEN LAHİT PARÇALARI
  Sayfalar 207 - 220
  Savaş ALTUN
 15. CHAMBER TOMBS IN ANATOLIA BETWEEN THE BEGINNING OF 3000 BC AND THE BEGINNING OF 2000 BC AND THEIR IMPLICATIONS IN REGIONAL COMMUNICATION
  Sayfalar 221 - 241
  Umut PARLITI , Çağatay YÜCEL
 16. Servants in Dickens’s David Copperfield and Victorian Culture
  Sayfalar 243 - 259
  Ayse CELİKKOL
 17. SPOR VE SOSYOLOJİ Bir Yaklaşım Denemesi
  Sayfalar 261 - 270
  Erem SARIKOCA
 18. Türk Kadını Dergisi ve Mütareke Döneminde Kadın Yazarlar
  Sayfalar 271 - 292
  Elif MAHİR METİNSOY
 19. THE UNRESOLVED ETHNIC CONFLICT IN KHALED HOSSEINI’S THE KITE RUNNER
  Sayfalar 293 - 309
  Karam NAYEBPOUR , Naghmeh VARGHAİYAN
 20. ÇAĞDAŞ İNGİLİZ TİYATROSU’NDA BAŞVURULAN FEMİNİST STRATEJİLER
  Sayfalar 311 - 325
  Gamze ŞENTÜRK
 21. MOĞOL YÖNETİMİNE KARŞI ORTAYA ÇIKAN BİR HALK HAREKETİ “SEMERKAND SERBEDÂRÎLERİ”
  Sayfalar 327 - 335
  Derya COŞKUN
 22. "Agnes" Romanı ve Filminde Medyalararasılık
  Sayfalar 337 - 353
  Emre Bekir GÜVEN
 23. BİÇİM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN CUMHURİYET DÖNEMİ PERDE GAZELLERİ
  Sayfalar 355 - 368
  Zehra KIMIŞOĞLU
 24. Küreselleşmenin Kimliksiz Kimlikleri
  Sayfalar 369 - 398
  Melek ERYENTÜ GÜREL
 25. TARİHİ VE ARKEOLOJİK VERİLER IŞIĞINDA ESKİ ÇAĞ'DA TORTUM
  Sayfalar 399 - 439
  İshak KÜÇÜKYILDIZ
 26. ÇUVAŞ TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ORTAK KELİMELER
  Sayfalar 441 - 467
  Süleyman EFENDİOĞLU , Albina KIRAN
 27. TARİHSEL SÜREÇTE “DERSİM MESELESİ”
  Sayfalar 469 - 483
  Ersoy ZENGİN
 28. İSKÂN-I AŞÂİR VE MUHACİRÎN UMÛM MÜDÜRLÜĞÜNDEN BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNE MEHMET HAMDİ (ARPAĞ) BEY
  Sayfalar 485 - 526
  Mevlüt YÜKSEL
 29. BİR NEFES DEDE KORKUT
  Sayfalar 527 - 529
  Muhammet Nuri CEYLAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9389 1970-2020
Dizinler
Telif Hakkı Devir Formu