ISSN: 2602-2788
e-ISSN: 2717-7289
Başlangıç: 1970
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Atatürk Üniversitesi resmi yayın organıdır.

Atatürk Üniversitesi adına sahibi
Ömer Çomaklı
Rektör

İNDEKSLER
TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin

TELİF HAKLARI
Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi’nin yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https://literature-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi’nin içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC-BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayımlanmaktadır.

İLETİŞİM
Baş Editör: İsmail ÖZ
Adres: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Erzurum, Türkiye
E-posta: ismailoz@atauni.edu.tr
İletişim Dergi Tarihçesi

2021 - Sayı: 67

Araştırma Makalesi

3. BƏDİİ-SƏNƏDLİ BİOQRAFİK NƏSRDƏ PSİXOLOGİZM

Araştırma Makalesi

5. SALUR KAZAN’IN YEDİ BAŞLI EJDERHAYI ÖLDÜRDÜĞÜ BOY’DA AİLE

Araştırma Makalesi

6. MOLLÂ CÂMÎ’NİN YÛSUF U ZÜLEYHÂ MESNEVİSİNDE DÂRİYYE

Araştırma Makalesi

7. ZAMANIN OLUMSUZU OLABİLİR Mİ?

Araştırma Makalesi

13. A FRAME OF HOPELESSNESS IN ENGLISH MODERNIST POETRY

Araştırma Makalesi

16. EGEMEN SÖYLEM KARŞISINDA KADIN: ERKEK HEGEMONYASINDA İKİNCİ CİNS

Araştırma Makalesi

21. PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF THE QUESTIONNAIRE OF GROUP RESPONSIBILITY OF COO-PERATION IN LEARNING TEAMS

Araştırma Makalesi

22. MEHMET NURİ PAŞA VE YILDIZ MAHKEMESİ SAVUNMASI

Araştırma Makalesi

23. MUZAFFERÎLER TARİHİNDE ŞAH ŞÜCA (1358-1384)

Araştırma Makalesi

25. BİLGİ ÇAĞINDA KÜTÜPHANELER: KURAMSAL BİR SORGULAMA

Araştırma Makalesi

Anwendung von Greimas' Aktantenmodell auf ein Gedicht-Beispiel: Goethe Erlkönig

Araştırma Makalesi

UTILISATION DE LA BANDE DESSINÉE DANS L'ENSEIGNEMENT DE LANGUE ÉTRANGÈRE AUX ENFANTS: L'EXEMPLE DU “PETIT PRINCE” D’ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Telif Hakkı Devir Formu