Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Aralık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Letters) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.


Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Aralık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Letters) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.


Sayı 66 - 24 Haz 2021
 1. ARAP ŞİİR TENKİDİ TARİHİNDE FARKLI BİR KİMLİK: SÜKEYNE
  Sayfalar 1 - 15
  Nurullah YILMAZ
 2. MECALİS-İ SEB‘A VE FÎHİ MÂ FÎH’TE SÖZ VE SÖZÜN ÖNEMİ
  Sayfalar 16 - 35
  Veyis DEĞİRMENÇAY
 3. TÜRK EDEBİYATININ BAĞLAMLI DİZİNLERİ VE İŞLEVSEL SÖZLÜĞÜ SİSTEMİ (TEBDİZ)
  Sayfalar 36 - 47
  Sait YILTER, Songül KÖSE
 4. SİYASİ TERCİHTE DEĞİŞEN NE?: İSTANBUL’DA YAŞAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN OY VERME DAVRANIŞI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 48 - 65
  Berfin VARIŞLI
 5. WILLIAM BLAKE’İN ESERLERİNDE İNSAN
  Sayfalar 66 - 80
  Filiz BAYOĞLU KINA
 6. ARİSTOTELES’İN ETİĞİNDE AHLAKİ EYLEMLERİN KARAKTER ERDEMLERİYLE OLAN İLİŞKİSİ
  Sayfalar 81 - 95
  Mücella CAN
 7. COLUMBİA ÜNİVERSİTESİ’NDE YER ALAN KISAS'I ENBİYA YAZMASININ KUR'AN KAYNAKLI SAHNELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 96 - 120
  Nihat Sefa KOMESLİ
 8. HİTLER DARBESİ (9 KASIM 1923)
  Sayfalar 121 - 146
  Oğuzhan EKİNCİ
 9. МУЗЫКА В РОМАНЕ “ДЫМ” И.С. ТУРГЕНЕВА
  Sayfalar 147 - 157
  Svetlana AIUPOVA
 10. ЧЕЛОВЕК И ЖИЗНЬ БЕСКОНЕЧНАЯ В РАССКАЗАХ “СОСНЫ” И “ПОЕЗДКА В ПОЛЕСЬЕ”: БУНИН И ТУРГЕНЕ
  Sayfalar 158 - 170
  Salavat AIUPOV
 11. BLACK LIVES HAVE ALWAYS MATTERED! TWO PROTEST NOVELS OF VIOLENCE, INEQUALITY, AND OPPRESSION: NATIVE SON AND GO TELL IT ON THE MOUNTAIN
  Sayfalar 171 - 187
  Olgahan BAKŞİ YALÇİN
 12. BİLİNÇLİ KÖLELİĞİN ÇÖZÜMLEMESİ: DİŞİ KURDUN RÜYALA-RI’NDA BİR KİMLİK OLARAK KÖZKAMANLIK
  Sayfalar 188 - 200
  Cem SEVİNÇ
 13. POST-ENDÜSTRİYEL ÇAĞDA ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
  Sayfalar 201 - 220
  Buğra YILDIRIM, Cengiz KILIÇ
 14. A PSYCHOANALYTIC CRITICISM OF J.J. ROUSSEAU: A NEGATIVE ASPECT OF THE PUER AETERNUS ARCHETYPE
  Sayfalar 221 - 241
  Canberk ŞEREF
 15. ÇANKIRI SANCAĞINDA 1894 KOLERA SALGINI VE KARANTİNA TEDBİRLERİ
  Sayfalar 242 - 263
  Esat AKTAŞ
 16. ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ'NDE KUR’ÂN-I KERÎM’İN TAB’ VE NEŞRİYAT SÜRECİNİN DENETİMİ
  Sayfalar 264 - 308
  Fatih RUKANCI, Hakan ANAMERİÇ, Yusuf YALÇIN
 17. TARİHİ SEYRİ İÇİNDE YÜKLENDİKLERİ ANLAM VE İŞLEVLER BAKIMINDAN TÖRE VE ÖRF KAVRAMLARI
  Sayfalar 309 - 336
  Dilaver DÜZGÜN
 18. MİLLİ EGEMENLİĞİN TECELLİSİNE ANADOLU’DAN BAKMAK: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN AÇILIŞININ ANADOLU BASININDAKİ YANKILARI
  Sayfalar 337 - 363
  Mesut YAVAŞ
 19. ERICH KÄSTNER’İN “NOKTACIK İLE ANTON” ADLI ÖYKÜSÜNDE TOPLUMSAL OLAYLARIN ÇOCUK PERSPEKTİFİNDEN YANSIMASI
  Sayfalar 364 - 380
  Recep BODUR
 20. JAPON TOPLUMUNDA DEĞİŞİM İZLERİ: ZAMAN SERİSİ VERİLERİ IŞIĞINDA
  Sayfalar 381 - 398
  Levent TOKSÖZ
 21. TUNA’NIN SÖNMEYEN KANDİLLERİ - V: SİLİSTRE
  Sayfalar 399 - 427
  Rıdvan CANIM
 22. CÜMLE YAPISI BAKIMINDAN KARAÇAY-MALKAR ATASÖZLERİ
  Sayfalar 428 - 450
  Saniye Aybüke BERK
 23. MANIFESTO AND POETRY
  Sayfalar 451 - 465
  Murat KADIROGLU
 24. GECE KARANLIĞINI AYDINLATAN TANRIÇA HEKATE: KYZİKOS ÖRNEKLERİ
  Sayfalar 466 - 481
  Ahmet Cuneydi HAS
 25. MOTİVASYON VE BAŞARI: ÖZ BELİRLEME KURAMI TEMELİNDE ÖĞRENCİLER ÖĞRENMEYE NASIL MOTİVE EDİLEBİLİR?
  Sayfalar 482 - 505
  Samih BAYRAKÇEKEN, Osman SAMANCI, Nurtaç CANPOLAT, Kemal DOYMUŞ
 26. الخصائص الثقافية للدارسين وأثرها على تعلم اللغة العربية في صفوف الناطقين بغيرها
  Sayfalar 506 - 527
  Ahmed Hassan Mohamed ALI
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9389 0 1970-2017
Dizinler
Telif Hakkı Devir Formu