Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Aralık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Letters) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.


Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 2602-2788 | e-ISSN 2717-7289 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1970 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi |
Kapak Resmi


İlk sayısı Ekim 1970'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi adı altında yayımlanan "Fakülte Dergisi" Sosyal Bilimler alanında hazırlanmış bilimsel makalelere yer veren ulusal hakemli bir dergidir. Dergi, 1985 yılı 13. sayısından itibaren  Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi olarak çıkarılmaya başlanmıştır. 1989 yılı 17. sayısında ismi Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi olarak değiştirilen dergi, 2000 yılı 27. sayısından itibaren Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak basılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinin 17 Eylül 2008 tarihinde Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi şeklinde ayrılmasının ardından dergi adı Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi olarak yeniden değiştirilmiştir. Fakülte Dergisi, Haziran 2017/ 58. sayıya kadar Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ismi ile yayım hayatına devam etmiştir. Aralık 2017/ 59. sayısı itibariyle derginin ismi biraz daha sadeleştirilerek Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Ataturk University, Journal of Faculty of Letters) şeklinde belirlenmiştir. Dergimiz, yenilenen yüzü, belirtilen yeni ISSN ve yeni ismi ile yayım hayatına kesintisiz olarak devam edecektir.


Sayı 65 - 18 Ara 2020
 1. LOCALS’ VIEWS OF RURAL TOURISM: A CASE OF DARENDE (MALATYA/TURKEY)
  Sayfalar 1 - 15
  Ahmet ÇAVUŞ, Ömer DALYAN
 2. ORTA ASYA TÜRK BUDİZMİ’NDE BÜYÜ KAVRAMI (UṢṆĪṢA VİJAYĀ DHĀRAṆĪ SŪTRA VE SİTĀTAPATRĀDHĀRAṆĪ ÖZELİNDE)
  Sayfalar 17 - 32
  Hasan İSİ
 3. DOĞU TÜRKİSTAN’IN SİYASİ VE İKTİSADİ OLARAK SÖMÜRÜLMESİ: UMUMÎ VALİ YANG TSENG-HSİN DÖNEMİ
  Sayfalar 33 - 46
  Tekin TUNCER
 4. TÜRKİYE’DE KÜTÜPHANE OTOMASYON ŞİRKETLERİNDE BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ DURUMU
  Sayfalar 47 - 61
  Mehmet Kürşat DEĞER
 5. EDEBİ ANLATILARDA KAFKAS-ÇERKES NÜFUS HAREKETİNİ ANLAMA VE ADLANDIRMA
  Sayfalar 63 - 76
  Cahit ASLAN
 6. MALTALILARIN “TÜRK” ALGISININ DİLSEL BAĞLAMDA YANSIMASI
  Sayfalar 77 - 86
  Gamze YÜCETÜRK KURTULMUŞ
 7. DÎVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK’TE TOPAÇ OYUNCAĞINA DAİR BİR İFADE: “ĶIRMA TOPIĶ”
  Sayfalar 87 - 97
  Sümeyra ALAN
 8. DEHUMANIZATION OF THE WORKING CLASS AND THE SILENT SCREAM OF A VICTORIAN WOMAN AGAINST THE INDUSTRIALISING ENGLAND: THE FACTORY LAD BY JOHN WALKER
  Sayfalar 99 - 110
  Tuncer YILMAZ
 9. MESNEVİ’DE VEFA
  Sayfalar 111 - 145
  Veyis DEĞİRMENÇAY
 10. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NA DAİR FRANSIZ MECLİS ZABITLARINDA İTİRAZLAR VE İTİRAFLAR
  Sayfalar 147 - 180
  Fatma UYGUR
 11. DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ YAZININDA CUMHURİYET KAÇAĞI İZLEĞİ ÜZERİNE: JUREK BECKER, REINER KUNZE, STEFAN HEYM*
  Sayfalar 181 - 198
  Yıldız AYDIN, Hayriye BACAKSIZ, Seher SEVİNDİK
 12. DEĞER YİTİMİ VE KÖKSÜZLEŞTİRME BAĞLAMINDA CENGİZ AYTMATOV’UN ELVEDA GÜLSARI ROMANI
  Sayfalar 199 - 217
  Sevda GEÇEN, Gökçen SEVİM
 13. ERZURUM VE ÇEVRESİNDE ERKEN DÖNEM TÜRK İZLERİNE AİT YENİ BULGULAR
  Sayfalar 219 - 245
  Oktay ÖZGÜL
 14. ŞEHİR İÇİNDE ŞEHİR: BATMAN VE TPAO
  Sayfalar 247 - 263
  Hasan BİÇİM
 15. THE TRANSITION FROM THE NEOCLASSICAL ‘BEAUTIFUL’ TO THE ROMANTIC ‘SUBLIME’: LONGINUS, BURKE AND KANT
  Sayfalar 265 - 285
  Yeşim İPEKÇİ
 16. MARKALARI SARAN MODERN KRİZ ÇEMBERLERİ: SOSYAL MEDYA ATEŞ FIRTINALARI ÜZERİNE BİR ALAN TARAMASI
  Sayfalar 287 - 322
  Gül ŞENER
 17. SAʿDÎ-Yİ ŞİRAZÎ’NİN ESERLERİNDE VEFA
  Sayfalar 319 - 341
  Nimet YILDIRIM
 18. ON THE VERGE OF COLLAPSE: REPRESENTATION OF BRITISH AND IRISH IDENTITY IN J.G. FARRELL’S TROUBLES
  Sayfalar 347 - 360
  Ayşegül TURAN
 19. KLASİK FARS ŞİİRİNDE BEDEN DİLİ (MEVLÂNÂ VE HÂFIZ ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 361 - 375
  Pouneh ABDOLLAHİFARD, Funda TÜRKBEN
 20. TARİHİ VE KURMACA GERÇEKLİK BAĞLAMINDA TARİHİ ROMAN
  Sayfalar 377 - 387
  Tuba DALAR
 21. PROF. DR. M. ORHAN OKAY’IN MEDENİYET ANLAYIŞI
  Sayfalar 389 - 403
  Ömer KARATAŞ
 22. YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM
  Sayfalar 405 - 416
  Nuray KARACA
 23. LÜGAT-I ERBAA’DA TASARLAMA KİPLERİ VE İŞLEVLERİ
  Sayfalar 417 - 435
  Ferda KARAMANOĞLU, Mehmet BANKIR
 24. TÜRK SPOR TARİHİNE KATKI: AHMET SAİM (TURGUT) AKTANSEL VE MISIR ÜSERA KARARGÂHINDA SPOR HATIRALARI
  Sayfalar 437 - 460
  Serkan ERDAL
 25. SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: TIBBİLEŞTİRME VE FARMASÖTİKALİZASYON TEMELİNDE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 461 - 485
  Selin ATALAY
 26. HZ. ÖMER’İN YADİGÂRI MUŞ ULU CAMİİ VE HACI ALİ EVLİYA (ABDULVAHAB GAZİ) HZ. TÜRBESİ
  Sayfalar 487 - 516
  Kormaz ŞEN
 27. EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE ERZÄHLPERSPEKTIVE DES KINDLICHEN ERZÄHLERS IN DER ERZÄHLUNG “DAS KIND” VON HEINRICH MANN
  Sayfalar 517 - 529
  Zennube ŞAHİN
 28. KÖROĞLU’NUN SİLİSTRE KOLU
  Sayfalar 531 - 544
  Dilaver DÜZGÜN, Aslıhan SÜMBÜLLÜ
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1300-9389 0 1970-2017
Dizinler
Telif Hakkı Devir Formu