Yıl 2020, Cilt , Sayı 65, Sayfalar 405 - 416 2020-12-18

YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM

Nuray KARACA [1]


Son yıllarda ülkemizde en önemli sorunlardan biri haline gelen kadına yönelik şiddetin temelinde Türkiye toplumunda geleneksellik ve modernliğin bir arada yaşanıyor olmasının yarattığı çelişkiler savı savunulabilir. Kadına yönelik şiddet ve namus cinayetleri konuları özellikle son on yılda Türkiye gündeminde daha görünür hale gelmiştir. Sosyo-kültürel modeller, aile içi şiddetin sosyal, kültürel ve politik temellerine dikkat çekilmeden bu olgunun açıklanamayacağını öne sürmektedirler. Aile içi şiddette toplumun şiddet kullanımının farklı bağlamlarda onaylanmasının ev içi şiddeti arttırdığı iddia edilmektedir. Feminist kuram ve çalışmalarında içinde yer aldığı bu modelde, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bu yapının varlığı aile içi şiddetin temel kaynağı olarak değerlendirilmekte. Ataerkil sistemin erkeği kadınlar üzerindeki ayrıcalıklı egemen konumunu ekonomik, politik ve legal bağlamda sürdürdüğü sürece aile içi şiddetin önünün alınamayacağına vurgu yapılmaktadır. Ataerkilliğin kurumsallaşmasında toplumsal cinsiyet rolleri etkili olmuştur. Toplumsal cinsiyet inşa sürecinin çok küçükken başladığı dikkate alınırsa ataerkilliğin ve toplumsal cinsiyet rollerinin inşasında söylem ve kolektif simgelerin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü eril tahakküm kendini bu şekilde sürekli var etmektedir. Bu bağlamda çalışmamız da Bourdieu’cu yaklaşımla yeniden ve yeniden üretilen eril tahakkümün analizini yapmayı amaçlamaktadır.
Şiddet, Eril Tahakküm, Sembolik şiddet
  • Akpınar. B. R., Karaca N. vd. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Toplumsal Cinsiyet Algısı, Şiddet Eğilimleri ve Şiddetle Karşılaşma Durumları, Atatürk Üniv. Edebiyat Fak. Dergisi, Sayı: 62
  • Bilgin, N. (1996). İnsan İlişkileri ve Kimlik, İstanbul, Sistem Yayınları.
  • Bourdieu, P. & Wacquant L. (2012). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev: N. Ökten, İstanbul: İletişim Yayınları
  • Bourdieu, P. (1997). Toplumbilim Sorunları, Çev: Işık Ergüden, Kesit Yayıncılık, İstanbul
  • Bourdieu, P. (2015). Eril Tahakküm, Çev: Bediz Yılmaz, İstanbul: Bağlam Yayıncılık
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0215-9325
Yazar: Nuray KARACA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 21 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 18 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { atauniefd842374, journal = {Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2602-2788}, eissn = {2717-7289}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {405 - 416}, doi = {}, title = {YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM}, key = {cite}, author = {Karaca, Nuray} }
APA Karaca, N . (2020). YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM . Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , (65) , 405-416 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniefd/issue/58201/842374
MLA Karaca, N . "YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM" . Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2020 ): 405-416 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniefd/issue/58201/842374>
Chicago Karaca, N . "YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (2020 ): 405-416
RIS TY - JOUR T1 - YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM AU - Nuray Karaca Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 405 EP - 416 VL - IS - 65 SN - 2602-2788-2717-7289 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM %A Nuray Karaca %T YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM %D 2020 %J Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2602-2788-2717-7289 %V %N 65 %R %U
ISNAD Karaca, Nuray . "YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM". Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi / 65 (Aralık 2020): 405-416 .
AMA Karaca N . YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020; (65): 405-416.
Vancouver Karaca N . YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2020; (65): 405-416.
IEEE N. Karaca , "YENİDEN VE YENİDEN ÜRETİLEN ERİL TAHAKKÜM", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı. 65, ss. 405-416, Ara. 2020