PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARININ "MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI" DERSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ /

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 8, 1 - 10, 22.08.2010

Kaynakça

 • Abacı, O. (2003). Müze Eğitimi. Eğitim Ortamı Olarak Müzeler, Yay. Haz. Kadriye Tezcan Akmehmet. Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Akmehmet, K. T. (2003). Müzelerin Eğitime Katkısı; Okul-Müze İlişkisi. Eğitim Ortamı Olarak Müzeler, Yay. Haz. Kadriye Tezcan Akmehmet. Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • MEB (Ekim 999). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği. T.C. Miııi Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, s. 799- 804.
 • Atagök, 1. (2000). Müzelerin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği. Sanat Dünyamız Dergisi, (80), 83-93.
 • Belen, F. (1992). ilk ve Orta Öğretimde Arl<eoloji Müzelerinde Eğitim Sorumluluklarının Belirlenmesi Çözüm Üzerine Bir Deneme. istanbul; Yıldız Teknik.Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Beny N and S. Mayer (Editors). (1989). Museum Education History. Theory and Practice. National Art Edication Association, Wirginia.
 • Buyurgan, S. (2000). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarıları Durumları ile ilgili Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19: 32-42.
 • Çellek, T. Anadolu Güzel Sanatlar Yönetmeliği Sorunsalı. www.netyorum.com/sayif13t/(2003)0501-06.htm.
 • Erinç, S. M. (ı 995). Resmin Eleştirisi Üzerine. İstanbuL. Hi! Yayın . ............... (2004). Sanatın Boyutları. Ütopya Yayınları. Ankara, ikinci BaskJ.
 • MEB. (Ağustos 2005). Tebliğler Dergisi. Cİlt: 68.
 • Mercin, L. (2003). Müzelerin Sanat (Resim) Eğitimi Amaçlı Kullanılmasına ilişkin Yönetici Ve Öğretmenlerin Algılarının Değerlendirilmesi. www.e-sosder.com. Sayı:3.
 • ..... ....... ....(2004). Okul Öncesi Dönem Çocuk Eğitiminde Sanat Eğitimi Ve Müzeler. Gazi Üniversitesi, Erken Çocukluk Döneminde Sanat Sempozyumu. 2-3 Aralıle Morpa Yayınları, istanbuL.
 • Özoy, V. ve B. Balel. (1996). Resim-iş Bölümlerinde Yeniden Yapılanma ve İsim Değişikliği. Milli Eğitim, Haziran,( 130), 48-54.
 • Özsoy, V. (2001). Başarılı Bir Çocuk ve GençJil< Sanat Müzesi. Türkiye'de Sanat Dergisi, (40), 24-33.
 • ...............(2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Gündüz Yayıncılık, Ankara. San, i. (1987). (2001). "Müze Kültürü ve Toplumsal Sorumluluk" konulu açık oturum, Yay. Haz. Sina AKŞiN. Ankara: Müzeciler Derneği.
 • Riviere, G. H. (2001). Role Museums of Art and Human and Social Sciences. Museums InternationaL. Vol. 53, No. 4), UNESCO, Paris. YÖK. 2004-ÖSS Sınav Kılavuzu Kitapçığı.
 • http://instructionaI1.calstatela.edu/laa/aesthetics_2B.htmI (2005). Learning about art.
 • http\fine arts\McCallum High School Fine Arts Academy Visual Arts Program1.htm (2004).

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 8, 1 - 10, 22.08.2010

Kaynakça

 • Abacı, O. (2003). Müze Eğitimi. Eğitim Ortamı Olarak Müzeler, Yay. Haz. Kadriye Tezcan Akmehmet. Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • Akmehmet, K. T. (2003). Müzelerin Eğitime Katkısı; Okul-Müze İlişkisi. Eğitim Ortamı Olarak Müzeler, Yay. Haz. Kadriye Tezcan Akmehmet. Yıldız Teknik Üniversitesi Yayınları.
 • MEB (Ekim 999). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği. T.C. Miııi Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, s. 799- 804.
 • Atagök, 1. (2000). Müzelerin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği. Sanat Dünyamız Dergisi, (80), 83-93.
 • Belen, F. (1992). ilk ve Orta Öğretimde Arl<eoloji Müzelerinde Eğitim Sorumluluklarının Belirlenmesi Çözüm Üzerine Bir Deneme. istanbul; Yıldız Teknik.Üniversitesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Beny N and S. Mayer (Editors). (1989). Museum Education History. Theory and Practice. National Art Edication Association, Wirginia.
 • Buyurgan, S. (2000). Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü Mezunlarının Yüksek Öğrenimdeki Başarıları Durumları ile ilgili Bir Değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19: 32-42.
 • Çellek, T. Anadolu Güzel Sanatlar Yönetmeliği Sorunsalı. www.netyorum.com/sayif13t/(2003)0501-06.htm.
 • Erinç, S. M. (ı 995). Resmin Eleştirisi Üzerine. İstanbuL. Hi! Yayın . ............... (2004). Sanatın Boyutları. Ütopya Yayınları. Ankara, ikinci BaskJ.
 • MEB. (Ağustos 2005). Tebliğler Dergisi. Cİlt: 68.
 • Mercin, L. (2003). Müzelerin Sanat (Resim) Eğitimi Amaçlı Kullanılmasına ilişkin Yönetici Ve Öğretmenlerin Algılarının Değerlendirilmesi. www.e-sosder.com. Sayı:3.
 • ..... ....... ....(2004). Okul Öncesi Dönem Çocuk Eğitiminde Sanat Eğitimi Ve Müzeler. Gazi Üniversitesi, Erken Çocukluk Döneminde Sanat Sempozyumu. 2-3 Aralıle Morpa Yayınları, istanbuL.
 • Özoy, V. ve B. Balel. (1996). Resim-iş Bölümlerinde Yeniden Yapılanma ve İsim Değişikliği. Milli Eğitim, Haziran,( 130), 48-54.
 • Özsoy, V. (2001). Başarılı Bir Çocuk ve GençJil< Sanat Müzesi. Türkiye'de Sanat Dergisi, (40), 24-33.
 • ...............(2003). Görsel Sanatlar Eğitimi. Gündüz Yayıncılık, Ankara. San, i. (1987). (2001). "Müze Kültürü ve Toplumsal Sorumluluk" konulu açık oturum, Yay. Haz. Sina AKŞiN. Ankara: Müzeciler Derneği.
 • Riviere, G. H. (2001). Role Museums of Art and Human and Social Sciences. Museums InternationaL. Vol. 53, No. 4), UNESCO, Paris. YÖK. 2004-ÖSS Sınav Kılavuzu Kitapçığı.
 • http://instructionaI1.calstatela.edu/laa/aesthetics_2B.htmI (2005). Learning about art.
 • http\fine arts\McCallum High School Fine Arts Academy Visual Arts Program1.htm (2004).

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Levent MERCİN Bu kişi benim


Ali Osman ALAKUŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 22 Ağustos 2010
Gönderilme Tarihi 22 Ağustos 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Mercin, L. & Alakuş, A. O. (2010). ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ PROGRAMLARININ "MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI" DERSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / . Sanat Dergisi , 0 (8) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/2596/33385