Sanat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-2938 | e-ISSN 2687-4857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd


Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayın organıdır. Ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 1999’dan itibaren yılda iki sayı olarak yayın hayatını sürdüren dergi Mart ve Ekim aylarında yayımlanır. 

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı dergi editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Sanat Dergisinde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Yazıların DergiPark üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılar için telif devir hakkı formu doldurulmalıdır. 

Sanat Dergisi

ISSN 1302-2938 | e-ISSN 2687-4857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd
Kapak Resmi


Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayın organıdır. Ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 1999’dan itibaren yılda iki sayı olarak yayın hayatını sürdüren dergi Mart ve Ekim aylarında yayımlanır. 

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı dergi editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Sanat Dergisinde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Yazıların DergiPark üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılar için telif devir hakkı formu doldurulmalıdır. 
Sayı 37 - 29 Mar 2021
 1. SALVADOR DALİ’NİN KANAYAN GÜLLERİ
  Sayfalar 1 - 24
  Berna AYDIN
 2. CARLO GOZZİ: COMMEDİA DELL’ARTE’Yİ HAYATTA TUTMAYA ÇALIŞAN ROMANTİK
  Sayfalar 25 - 51
  İbrahim GÜNGÖR
 3. BİR MANZARA PERFORMANSÇISININ PORTRESİ: NİKHİL CHOPRA
  Sayfalar 52 - 64
  Seniha ÜNAY, Doğan AKBULUT
 4. MAURIZIO CATTELAN’IN ESERLERİNDE İRONİ VE ELEŞTİRİ
  Sayfalar 65 - 83
  Serpil AKDAĞLI
 5. SHAKESPEARE’S MASTERY OF PLOT AND COMEDY IN MUCH ADO ABOUT NOTHING
  Sayfalar 84 - 94
  Sibel İZMİR
 6. YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM İLE VERİLEN GRAFİK TASARIM PROJE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 95 - 104
  Halime TÜRKKAN
 7. CLASSICAL REVIVAL IN LOCKDOWN: A HYBRID RESPONSE TO SOPHOCLES’ ANTIGONE WITH ANTIGONENOW
  Sayfalar 105 - 114
  Tuğba AYGAN
 8. DORNBURG ATÖLYESİNDEN TATBİKİ’YE SERAMİK
  Sayfalar 115 - 139
  Serap ÜNAL
 9. GÖÇ KAVRAMI VE MODERN RESSAMLARIN ÇALIŞMALARINA YANSIMASI (ÖRNEK OLAY: 20. YÜZYILDA ORTA DOĞU’DAN SEÇİLMİŞ RESSAMLAR )
  Sayfalar 140 - 153
  Aligholi MARDANİ, Ashkan RAHMANI
 10. HİMMET GÜMRAH’IN “SOMA İÇİN” ADLI RESMİNİN SANATSAL AÇIDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 154 - 173
  Sevgi KAYALIOĞLU
 11. 19. YÜZYIL FRANSIZ RESİM SANATINDA MANZARA
  Sayfalar 174 - 199
  Burcu PEHLİVAN
 12. BİLİMKURGU FİLM TÜRÜNDE KARAKTER KİMLİKLİKLERİNİN İNŞASINDA BELLEK VE ZAMAN OLGULARININ KULLANIMI: BLADE RUNNER FİLMLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 200 - 214
  Elif ÖRÜM, Özcan DEMİR
 13. ŞEMSE İKONOGRAFİSİ İÇİN BİR ÖNERİ
  Sayfalar 215 - 238
  Sait Alp AKÇAGÜNER
 14. GÜNÜMÜZ SANATINDA DEĞİŞEN GALERİ ORTAMI BAĞLAMINDA MEKAN-DOĞA ETKİLEŞİMİ
  Sayfalar 239 - 261
  Esra ERTUĞRUL TOMSUK, Banu YÜCEL
 15. ANKARA MİLLİ KÜTÜPHANESİNDE BULUNAN 3838 ENVANTER NUMARALI EL YAZMASI ESERİN KİTAP SANATLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 262 - 276
  Mine DİLBER
 16. THE EFFECT OF A PROPOSED PROGRAM BASED ON FELDMAN'S METHOD OF ART CRITICISM IN ART EDUCATION
  Sayfalar 277 - 295
  Mowafaq ALSAGGAR, Taiesir TUBAISHAT
 17. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: AÇIK HAVADA EĞİTİM
  Sayfalar 296 - 316
  Ceylan SEBİK GÜNDÜZ, Ayşe Dilek KIRATLI
 18. GOYA’NIN KARA RESİMLERİ VE "KÖPEK" ADLI RESMİNİN ANALİZİ
  Sayfalar 317 - 336
  Özlem KAÇMAZ ATEŞ
 19. OSMANLI DÖNEMİ İNSAN FİGÜRLÜ ÇİNİ TASVİRLERİNDE BAŞ SÜSLEMELERİ
  Sayfalar 337 - 358
  Eda DEMİR TOSUNOĞLU, Olcay BORATAV
 20. HAYAO MİYAZAKİ’NİN “RÜZGÂRLI VADİ, KOMŞUM TOTORO, RÜZGÂR YÜKSELİYOR” ANİMELERİNDEKİ PEYZAJ UNSURLARININ İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 359 - 374
  Alper SAĞLIK, Merve TEMİZ, Gizem KASNİÇ, Abdullah KELKİT
 21. DİJİTAL SANAT SERGİ KÜRATÖRLÜĞÜNÜN 25 YILI: 1993–2018
  Sayfalar 375 - 382
  Bruce WANDS
Dizinler