Sanat Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-2938 | e-ISSN 2687-4857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd


Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayın organıdır. Ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 1999’dan itibaren yılda iki sayı olarak yayın hayatını sürdüren dergi Mart ve Ekim aylarında yayımlanır. 

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı dergi editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Sanat Dergisinde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Yazıların DergiPark üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılar için telif devir hakkı formu doldurulmalıdır. 

Sanat Dergisi

ISSN 1302-2938 | e-ISSN 2687-4857 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd
Kapak Resmi


Sanat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yayın organıdır. Ulusal, bilimsel ve hakemli bir dergidir. 1999’dan itibaren yılda iki sayı olarak yayın hayatını sürdüren dergi Mart ve Ekim aylarında yayımlanır. 

Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazılar daha önce başka bir dergide yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makalelerin formatı dergi editör kurulu tarafından onaylanan yazım kurallarına göre düzenlenmelidir. Yayın kurulu, hakem kurulu tarafından yayın koşullarına uygun bulunmayan yazıları yayımlamamak, düzeltmek üzere yazarına geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da kısaltmak yetkisindedir. Gönderilen yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez. Sanat Dergisinde hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanılmaktadır. Yazıların DergiPark üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılar için telif devir hakkı formu doldurulmalıdır. 
Sayı 36 - 24 Eki 2020
 1. 16. VE 17. YÜZYIL AVRUPA RESİM SANATINDA ÇİÇEK İMGESİ VE KOKU ALEGORİSİ
  Sayfalar 15 - 32
  Azize Reva BOYNUKALIN
 2. KADIN VE DOĞA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA EKOFEMİNİZMİN SANATA YANSIMASI
  Sayfalar 33 - 50
  Neslihan ÖZGENÇ ERDOĞDU, Onur KARAALİOĞLU , İ̇hsanur ÖMÜR
 3. Dünya Miras Alanlarında Özgünlük ve Bütünlük Üzerine Bir Değerlendirme: Göbeklitepe Arkeolojik Alanı ve Alanya Tarihi Kenti Örnekleri
  Sayfalar 51 - 62
  Şehnaz ERASLAN
 4. ANDY GOLDSWORTHY ESERLERİNDE KENDİLİĞİNDENLİK OLGUSU
  Sayfalar 63 - 76
  Serap YILDIZ İLDEN , Merve Mehtap TUFAN
 5. “ÖTEKİ” KAVRAMININ ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINA YANSIMASI
  Sayfalar 77 - 102
  Sıdıka SEVİM , Tuba MARMARA
 6. KUZGUN ACAR'IN HEYKELLERİNDE KONSTRÜKTİVİST YAKLAŞIMLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
  Sayfalar 103 - 116
  Ömer Emre YAVUZ
 7. TÜRKİYE’DE MÜZİK BEĞENİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ OLAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 117 - 134
  Şevki Özer AKÇAY , Elif ERDEN
 8. NEŞET GÜNAL’IN TOPLUMSAL GERÇEKÇİ RESİMLERİ ÜZERİNDEN EMEKÇİ KADIN FİGÜRLERİ
  Sayfalar 135 - 150
  Sezen AKSU
 9. REFLECTION OF PUNC ART TREND ON FASHION
  Sayfalar 151 - 164
  Nazan AVCIOĞLU KALEBEK , Gökçe ÖZDEMİR , Ebru CORUH , Tuğba ÖZTÜRK
 10. TOFIQ QULIYEV’İN “QIZIL ÜZÜK” ESERİNİN ŞAN VE KLASİK GİTAR İÇİN UYARLANMASI
  Sayfalar 165 - 174
  Mohammad RANJBARİ , Abdullah Semih BİREL
 11. İKİ RESİM BİR İMGE: ORTAÇAĞ İSLAM VE AVRUPA RESİM SANATINA AİT İKİ ÖRNEKTE YER ALAN ASLAN ÜZERİNDEKİ FİGÜRLER
  Sayfalar 175 - 196
  Mürüvet HARMAN
 12. MASKOTLARIN GÜNCEL GRAFİK TASARIM ÜRÜNLERİNDE KULLANIM ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 197 - 216
  Şadi KARAŞAHİNOĞLU , Serkan VURAL
 13. SANATSAL YARATIM SÜRECİNİN SANATÇI PSİKOLOJİSİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 217 - 226
  Şeyma Müge İBA
 14. GEATANO DONİZETTİ’NİN FLÜT VE PİYANO SONATININ FORM, TEKNİK VE MÜZİKAL ANALİZİ
  Sayfalar 227 - 242
  Zehra Ezgi KARA , Emine BİLİR EYÜPOĞLU
 15. BİR TÜRK MASALI KARGA PERİ VE MİNYATÜR TASARIM ÖRNEĞİ
  Sayfalar 243 - 262
  Elif BAYRAK KAYA
 16. METAL KİLİNİN SANATSAL ALANDA YENİDEN VAR OLUŞU: BİR SOSYAL İNOVASYON OLABİLİR Mİ?
  Sayfalar 263 - 274
  Nesrin YEŞİLMEN , Gülsen KAYA OSMANBAŞOĞLU
 17. SANATÇI ENGİN GÜNEY’İN RESİMLERİNDE KULLANDIĞI METAFORLAR VE ANLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELENME
  Sayfalar 275 - 298
  Ruhi ÇAY , Meltem KATIRACI