e-ISSN: 2822-2865
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Atatürk Üniversitesi resmi yayın organıdır.

Atatürk Üniversitesi adına sahibi
Ömer Çomaklı
Rektör

İNDEKSLER
DOAJ
TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin
China National Knowledge Infrastructure (CNKI)

TELİF HAKLARI
Sanat ve Yorum yayınlanma modeli Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) bildirgesine dayanan açık erişimli bilimsel bir dergidir. Derginin arşivine https://art-ataunipress.org/ adresinden ücretsiz olarak erişilebilir. Yazarlar Sanat ve Yorum'da yayınlanmış çalışmalarının telif hakkını elinde tutar. Sanat ve Yorum’un içeriği, Creative Commons Alıntı-GayriTicari (CC-BY-NC) 4.0 Uluslararası Lisansı ile yayınlanmaktadır. Söz konusu telif, üçüncü tarafların içeriği uygun şekilde atıf vermek koşuluyla, ticari olmayan amaçlarla paylaşımına ve uyarlamasına izin vermektedir.

İLETİŞİM
Baş Editör: Yunus Berkli
Adres: Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Erzurum, Türkiye
E-posta: yberkli@atauni.edu.tr
İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Sayı: 40

Araştırma Makalesi

2. Sürdürülebilir Moda Tasarımı ve Çanta Tasarım Örneği

Araştırma Makalesi

7. Theodoros Metokhites ve Khora Manastırı Kilisesi (Kariye Camii)

Araştırma Makalesi

8. Münir Nurettin Selçuk Eserlerinin Makam, Form, Usûl ve Güftekâr Tasnifi

Araştırma Makalesi

9. Erzurum’daki Tarihî Yapılarda Astronominin İzleri

Konferans Bildirisi

10. Konservatuvar Öğrencilerinin Empatik Öfke Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

25650   Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

      26879