PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BAĞLAMINDA "MÜZİK EĞİTİMİMİZ"

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 8, 11 - 24, 22.08.2010

Kaynakça

 • TEZCAN, Mahmut 2003 : "Gizli Müfredat-Eğitim sosyolojisi açısından bir kavram çözümlemesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ANKARA
 • ATALAY, Adnan 1984 : "Amaç, içerik ve Uygulanış biçimleri açısından Müzik Eğitimi bölümleri ders programları" i. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyum Bildirileri, Dokuz Eylül Üniv. İZMİR
 • GÜLER, Ali (1999) : "Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Felsefi Temelin Yokluğu Üzerine" 6. İstanbul Türk Müziği Günleri Sempozyumu Bildirisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA
 • ÖZEREN, ALP (2003) : "Türk ilköğretim Okullarında ZilJer Kimin için Çalıyor", Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu Bildirisi, İnönü Üniv Yayınları, MALATYA
 • YENER. Sabri (1999) : Müzik Öğretmeni Yetiştirmede K.T.Ü. Modeli", 6. İstanbul Türk Müziği Günleri Sempozyumu Bildirisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA
 • YÜKRÜK, Serap (2003) : "Müzik Eğitimcilerinin hazırladıkları programda, şarkı seçiminde gösterdikleri yaklaşım üzerine bir çalışma". Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu Bildirisi, inönü Ünjv. Yayınları, MALATYA
 • UÇAN, Ali (1984) : Müzik Eğitiminde Program Geliştirme, Kuram ve Türkiye'deki Uygulama", i. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildirisi, Dokuz Eylül Üniv. Yayını, İZMİR
 • AKKAŞ, Salih (2001) : ilköğretim Müzik 7 Ders rZitabl, Pasifik Yayınları, ANKARA
 • AYARMAN, Olcayto-AKSAN, Bülent (2004) : İlköğretim Müzik Ders Kitabı 6, Özgün Yayınları ANKARA
 • BiLHAN, Saffet (1991) : Eğitim felsefesi, Ankara Üniv. Yayınları, ANKARA
 • çETiNEL, Zafer (2004 : ilköğretim 8 Ders Kitabı, Küre Yayıncılık, iSTANBUL
 • DÖNMEZ, Makbule (2001) : ilköğretim Müzik 6 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, ANKARA
 • ERTÜRK, Selahattin (1997) :Eğitimde Program Geliştirme, Hacettepe Üniv. Yayınları, ANKARA
 • KARAKAYA, Şerafettin (2004) :Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler, Asil Yayınları, ANKARA
 • KINCAL, Remzi (1998) :Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Atatürk Üniv. Yayını, ERZURUM
 • M.E.B: (2000) :ilköğretim Okulu Ders Programları, Müzik Programı 6.7.8. M.LB. Yayınları, iSTANBUL
 • SAYDAM, Refik (2000) :ilköğretim 8. Sınıf Ders Kitabı, Sevgi Yayınları, s: 41-52, ANKARA
 • VARIŞ, Fatma (1997) :Eğitimde Program Geliştirme, Alkım yayınları, iSTANBUL
 • TEZLER ALTUNYA, Evren (2001) :"Türkiye'de Cumhuriyet döneminde uygulanan ilkokul müzik dersi programlarının, çağdaş program geliştirme ilkelerine göre değerlendirilmesi",Yüksek Lisans Tezi, Abant izzet Baysal Üniv. Sosyal Bilim. Enstitüsü, BOLU
 • KARAMAN Kenan (2001) :" ilköğretim Okulları, ı. devre müzik derslerinin değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniv. Sosyal Bilim. Enstitüsü, BURSA

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 8, 11 - 24, 22.08.2010

Kaynakça

 • TEZCAN, Mahmut 2003 : "Gizli Müfredat-Eğitim sosyolojisi açısından bir kavram çözümlemesi", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ANKARA
 • ATALAY, Adnan 1984 : "Amaç, içerik ve Uygulanış biçimleri açısından Müzik Eğitimi bölümleri ders programları" i. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyum Bildirileri, Dokuz Eylül Üniv. İZMİR
 • GÜLER, Ali (1999) : "Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Felsefi Temelin Yokluğu Üzerine" 6. İstanbul Türk Müziği Günleri Sempozyumu Bildirisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA
 • ÖZEREN, ALP (2003) : "Türk ilköğretim Okullarında ZilJer Kimin için Çalıyor", Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu Bildirisi, İnönü Üniv Yayınları, MALATYA
 • YENER. Sabri (1999) : Müzik Öğretmeni Yetiştirmede K.T.Ü. Modeli", 6. İstanbul Türk Müziği Günleri Sempozyumu Bildirisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA
 • YÜKRÜK, Serap (2003) : "Müzik Eğitimcilerinin hazırladıkları programda, şarkı seçiminde gösterdikleri yaklaşım üzerine bir çalışma". Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyumu Bildirisi, inönü Ünjv. Yayınları, MALATYA
 • UÇAN, Ali (1984) : Müzik Eğitiminde Program Geliştirme, Kuram ve Türkiye'deki Uygulama", i. Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu Bildirisi, Dokuz Eylül Üniv. Yayını, İZMİR
 • AKKAŞ, Salih (2001) : ilköğretim Müzik 7 Ders rZitabl, Pasifik Yayınları, ANKARA
 • AYARMAN, Olcayto-AKSAN, Bülent (2004) : İlköğretim Müzik Ders Kitabı 6, Özgün Yayınları ANKARA
 • BiLHAN, Saffet (1991) : Eğitim felsefesi, Ankara Üniv. Yayınları, ANKARA
 • çETiNEL, Zafer (2004 : ilköğretim 8 Ders Kitabı, Küre Yayıncılık, iSTANBUL
 • DÖNMEZ, Makbule (2001) : ilköğretim Müzik 6 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, ANKARA
 • ERTÜRK, Selahattin (1997) :Eğitimde Program Geliştirme, Hacettepe Üniv. Yayınları, ANKARA
 • KARAKAYA, Şerafettin (2004) :Eğitimde Program Geliştirme Çalışmaları ve Yeni Yönelimler, Asil Yayınları, ANKARA
 • KINCAL, Remzi (1998) :Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Atatürk Üniv. Yayını, ERZURUM
 • M.E.B: (2000) :ilköğretim Okulu Ders Programları, Müzik Programı 6.7.8. M.LB. Yayınları, iSTANBUL
 • SAYDAM, Refik (2000) :ilköğretim 8. Sınıf Ders Kitabı, Sevgi Yayınları, s: 41-52, ANKARA
 • VARIŞ, Fatma (1997) :Eğitimde Program Geliştirme, Alkım yayınları, iSTANBUL
 • TEZLER ALTUNYA, Evren (2001) :"Türkiye'de Cumhuriyet döneminde uygulanan ilkokul müzik dersi programlarının, çağdaş program geliştirme ilkelerine göre değerlendirilmesi",Yüksek Lisans Tezi, Abant izzet Baysal Üniv. Sosyal Bilim. Enstitüsü, BOLU
 • KARAMAN Kenan (2001) :" ilköğretim Okulları, ı. devre müzik derslerinin değerlendirilmesi", Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniv. Sosyal Bilim. Enstitüsü, BURSA

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cahit AKSU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 22 Ağustos 2010
Gönderilme Tarihi 22 Ağustos 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 8

Kaynak Göster

APA Aksu, C. (2010). EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BAĞLAMINDA "MÜZİK EĞİTİMİMİZ" . Sanat Dergisi , 0 (8) , 11-24 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/2596/33386