BibTex RIS Kaynak Göster

AĞRI VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİNDE MİMARİ YAPILAŞMA

Yıl 2006, Sayı: 10, 127 - 149, 23.08.2010

Kaynakça

 • AKOK, Mahmut, "Ağrı Doğubayazıı İshak Paşa Sarayı Rölevesi ve Mimarisi", Türk Arkeoloji Dergisi, SX-2,Ankara,1961, s.30-48.
 • ALPASLAN, İsmet, "Hamur Kümbedi ve Hakkındaki Rivayetler", Hakimiyet Gazetesi, Ağrı (20 Haziran 1978), S.4059.
 • ALPASLAN,.İsmet, Atatürk YıhndaAğn,Ankara,1982.
 • ALPASLAN, İsmet, HerYönü İle Ağn,Ankara, 1995.
 • ALPASLAN, İsmet, Cumhuriyetin 75. Yılında Ağrı, Ankara, 1998, s.78. Anonim, Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler I, İsmnbul, 1972.
 • ARSEVEN, C.Esat, Türk Sanatı, İstanbul, 1970.
 • BAYHAN, AAli, "Eski Bayczid Camii hakkında Düşünceler", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbuL, 2004, s.279-290.
 • BAYRAKTAR, M,Sami, "Eski Doğubayazıt'ta (Bayezid) İshak Paşa Sarayı Mezarlığı ve Mezarlık Mescidi", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004,5.325-352.
 • BELLİ, Oktay, "Urartular" Anadolu Uygarhklan Ansik1opedisi, C.l, İstanbul, 1982, s.155-156.
 • BELLİ, Oktay, "Kuzeydoğu Anadolu'da Erken Demir çağı'na Ait Kale ve Nekropollerin Araştınlması", Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ankara, 2000, s.366-368.
 • BELLİ, Oktay, "Doğubayazıt Bölgesinde Tunç çağı Kalelerinin Araşunlması", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.27-40.
 • BİNGÖL, Yüksel, İshak Paşa Sarayı, Ankara 1999.
 • CEYLAN, Alpaslan, "Doğubayazlt'ın Eskiçağ Tarihine Bir Bakış (İlk Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na)", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004,5.41-50.
 • ÇETİN, Yusuf, "Bayezid Kalesi Tarihi ve Mimarisi", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.205-214.
 • DAYI(DERİNSU), Esin, "Geçmişten Günümüze Doğu Bayezit -Bölgesinde Siyasi Gelişmeler", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.135-144.
 • DİNÇOL,Ali M., "Yeni Urartu Yazıtlan ve Yazıt Parçalan" ,Anadolu Araştımıalan ll, İstanbul, 1989, s.137-148.
 • ERİM, Gazanfer, "İshak Paşa Sarayı", Türkiyemiz, S.22,-Ankara, Evliya Çelebi Seyahatnamesi (ÇevZDANIŞMAN) CİLT IlI, İstanbul, 1976.
 • EYİCE, Semavi, "İshak Paşa Sarayı", Türk Ansiklopedisi, C.xx., Ankara, 1972, s.234-235.
 • FAURE,A.Le, Historie de La Guera d'Orient,1877. Feridun Bey,Münşeat-1 İstanbul, 1274.
 • GÜNDOGDU, Hamza, "Osmanlı Hanedan Sarayları Hakkında Bir Deneme ve Doğubayazlt'ta İshak Paşa Sarayı", Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.14, Erzurum, 1986, s.1-35.
 • GüNDOGDU, Hamza, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı, Ankara, 1991,
 • HATUNOGLU, B .Yalçın-GüL Abdulkadir, Ağrı ili ve Havalisi Tarihi, Ağrı, 1999.
 • iNBAŞI, Mehmet, "Çııdır Beylerbeyleri: Lİshak Paşa ve II. İshak Paşa", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.183-l96.
 • JAUBERT, P. Amede, Voyage Annenie Et En Perse, Paris,181O.
 • KIRZİOGLU, M.Fahrettin, Kars Tarihi, Ankara 1955.
 • KIRZİOGLU, M.Fahrettin, Osmanlıların Kafkas İllerini Fethi (1451-1590), Ankara 1993.
 • KIRZIOGLU, M.Fahrettin, "Ağrı", 'DJrizm Bülteni, S.51, Ocak 1926, s.5.
 • KONYAR, Enver, "Demir Çağında Doğubayazıt ve Çevresi", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.5l-72.
 • OLLİER,E., Cassell's Illusytrated history of the Russo-Türkish was., London, 1878.
 • ÖZFlRAT, Aynur, Doğu Anadolu Yayla Kültürleri (M.Ö. II. Bin Yıl), İstanbul, 2001.
 • ÖZFlRAT, Aynur, "Ağrı Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.89-102.
 • ÖZKAN, Haldun, "İshak Paşa Sarı TUrbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.311-324.
 • SEMERCİOGLU,AHaydar, "Ağrı İli ve Ağrı Tarihi", Mesuliyet Gazetesi, Ağrı, 2 Temmuz 1966, S.1009.
 • SÖNMEZ, Zeki, "Bayezid Sancakbeyi Mahmut Paşa'nın Tarihi Kişiliği ve Erzurum'da Bulunan Türbesi Üzerine Bazı Notlar", Mimarlık Tarih ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, S.13-14, İstanbul, 1981, s.6.
 • SÖZEN, Metin, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul, 1975.
 • TALİ, Şerife, "İshak Paşa Camii ve Türk Sanatındaki Yeri", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.267-278.
 • TEXİER Charles, Description del'Annenie la Perse et la Mesopotamie, 2Bde., Paris 1939.
 • ÜNSEL, Ziya, "İshak Paşa Sarayı", Türk Tarih Mecmuası, S.4, Ankara, 1965, s.45.
 • VANDENBURCH, Die Heutige Türkei, Leipzig,1882.
 • YURITTAŞ, Hüseyin, "Türk Saray Mimarisi İçerisinde İshak Paşa Sarayı'nın Yeri", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.253-266.
Yıl 2006, Sayı: 10, 127 - 149, 23.08.2010

Kaynakça

 • AKOK, Mahmut, "Ağrı Doğubayazıı İshak Paşa Sarayı Rölevesi ve Mimarisi", Türk Arkeoloji Dergisi, SX-2,Ankara,1961, s.30-48.
 • ALPASLAN, İsmet, "Hamur Kümbedi ve Hakkındaki Rivayetler", Hakimiyet Gazetesi, Ağrı (20 Haziran 1978), S.4059.
 • ALPASLAN,.İsmet, Atatürk YıhndaAğn,Ankara,1982.
 • ALPASLAN, İsmet, HerYönü İle Ağn,Ankara, 1995.
 • ALPASLAN, İsmet, Cumhuriyetin 75. Yılında Ağrı, Ankara, 1998, s.78. Anonim, Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler I, İsmnbul, 1972.
 • ARSEVEN, C.Esat, Türk Sanatı, İstanbul, 1970.
 • BAYHAN, AAli, "Eski Bayczid Camii hakkında Düşünceler", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbuL, 2004, s.279-290.
 • BAYRAKTAR, M,Sami, "Eski Doğubayazıt'ta (Bayezid) İshak Paşa Sarayı Mezarlığı ve Mezarlık Mescidi", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004,5.325-352.
 • BELLİ, Oktay, "Urartular" Anadolu Uygarhklan Ansik1opedisi, C.l, İstanbul, 1982, s.155-156.
 • BELLİ, Oktay, "Kuzeydoğu Anadolu'da Erken Demir çağı'na Ait Kale ve Nekropollerin Araştınlması", Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi, Ankara, 2000, s.366-368.
 • BELLİ, Oktay, "Doğubayazıt Bölgesinde Tunç çağı Kalelerinin Araşunlması", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.27-40.
 • BİNGÖL, Yüksel, İshak Paşa Sarayı, Ankara 1999.
 • CEYLAN, Alpaslan, "Doğubayazlt'ın Eskiçağ Tarihine Bir Bakış (İlk Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na)", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004,5.41-50.
 • ÇETİN, Yusuf, "Bayezid Kalesi Tarihi ve Mimarisi", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.205-214.
 • DAYI(DERİNSU), Esin, "Geçmişten Günümüze Doğu Bayezit -Bölgesinde Siyasi Gelişmeler", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.135-144.
 • DİNÇOL,Ali M., "Yeni Urartu Yazıtlan ve Yazıt Parçalan" ,Anadolu Araştımıalan ll, İstanbul, 1989, s.137-148.
 • ERİM, Gazanfer, "İshak Paşa Sarayı", Türkiyemiz, S.22,-Ankara, Evliya Çelebi Seyahatnamesi (ÇevZDANIŞMAN) CİLT IlI, İstanbul, 1976.
 • EYİCE, Semavi, "İshak Paşa Sarayı", Türk Ansiklopedisi, C.xx., Ankara, 1972, s.234-235.
 • FAURE,A.Le, Historie de La Guera d'Orient,1877. Feridun Bey,Münşeat-1 İstanbul, 1274.
 • GÜNDOGDU, Hamza, "Osmanlı Hanedan Sarayları Hakkında Bir Deneme ve Doğubayazlt'ta İshak Paşa Sarayı", Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, S.14, Erzurum, 1986, s.1-35.
 • GüNDOGDU, Hamza, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı, Ankara, 1991,
 • HATUNOGLU, B .Yalçın-GüL Abdulkadir, Ağrı ili ve Havalisi Tarihi, Ağrı, 1999.
 • iNBAŞI, Mehmet, "Çııdır Beylerbeyleri: Lİshak Paşa ve II. İshak Paşa", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.183-l96.
 • JAUBERT, P. Amede, Voyage Annenie Et En Perse, Paris,181O.
 • KIRZİOGLU, M.Fahrettin, Kars Tarihi, Ankara 1955.
 • KIRZİOGLU, M.Fahrettin, Osmanlıların Kafkas İllerini Fethi (1451-1590), Ankara 1993.
 • KIRZIOGLU, M.Fahrettin, "Ağrı", 'DJrizm Bülteni, S.51, Ocak 1926, s.5.
 • KONYAR, Enver, "Demir Çağında Doğubayazıt ve Çevresi", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.5l-72.
 • OLLİER,E., Cassell's Illusytrated history of the Russo-Türkish was., London, 1878.
 • ÖZFlRAT, Aynur, Doğu Anadolu Yayla Kültürleri (M.Ö. II. Bin Yıl), İstanbul, 2001.
 • ÖZFlRAT, Aynur, "Ağrı Dağı Arkeolojik Yüzey Araştırması", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.89-102.
 • ÖZKAN, Haldun, "İshak Paşa Sarı TUrbesi Üzerindeki Bölgesel Etkiler", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.311-324.
 • SEMERCİOGLU,AHaydar, "Ağrı İli ve Ağrı Tarihi", Mesuliyet Gazetesi, Ağrı, 2 Temmuz 1966, S.1009.
 • SÖNMEZ, Zeki, "Bayezid Sancakbeyi Mahmut Paşa'nın Tarihi Kişiliği ve Erzurum'da Bulunan Türbesi Üzerine Bazı Notlar", Mimarlık Tarih ve Restorasyon Enstitüsü Bülteni, S.13-14, İstanbul, 1981, s.6.
 • SÖZEN, Metin, Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul, 1975.
 • TALİ, Şerife, "İshak Paşa Camii ve Türk Sanatındaki Yeri", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.267-278.
 • TEXİER Charles, Description del'Annenie la Perse et la Mesopotamie, 2Bde., Paris 1939.
 • ÜNSEL, Ziya, "İshak Paşa Sarayı", Türk Tarih Mecmuası, S.4, Ankara, 1965, s.45.
 • VANDENBURCH, Die Heutige Türkei, Leipzig,1882.
 • YURITTAŞ, Hüseyin, "Türk Saray Mimarisi İçerisinde İshak Paşa Sarayı'nın Yeri", Güneşin Doğduğu Yer: Doğubeyazıt Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2004, s.253-266.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Çetin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 23 Ağustos 2010
Gönderilme Tarihi 23 Ağustos 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Çetin, Y. (2010). AĞRI VE ÇEVRESİNDE OSMANLI DÖNEMİNDE MİMARİ YAPILAŞMA. Sanat Dergisi(10), 127-149.