Yıl 2019, Cilt , Sayı 33, Sayfalar 70 - 79 2019-04-14

TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH

Nildem BERBER [1] , Mehmet Reşat Başar [2]


13. yüzyıl İran Edebiyatına ait Varka ve Gülşah Mesnevîsi’nin ilk kez Ayyûkîtarafından yazılmasının ardından Türk Edebiyatına Yûsuf-ı Meddâhile kazandırıldığı bilinmektedir. Günümüzde İstanbul Topkapı Sarayı Kütüphanesi Hazine 841 numara ile ünik eser kategorisinde kayıtlı yazma eserin, Abdülmü’min el-Hûyîadlı nakkaş tarafından Konya’da resimlendirildiği bilinen minyatürleri bulunmaktadır. Bu minyatürlerin Anadolu Selçuklu dönemine ait resimlendirilmiş aşk konulu ilk edebi yazma eser olması bakımından önemli bir konumda olduğu bilinmektedir.

Bu makale de, Varka ve Gülşah minyatürlerinin üslûp özelliklerine ek olarak renk, denge ve simetri, hareket gibi kompozisyonözellikleri bakımından incelemesi ve değerlendirmesi yapılarak, bu ve bu kategorideki minyatürlerin günümüzdeki illüstrasyona karşılık gelebileceği ve illüstrasyon sanatı ile minyatür sanatı arasında ilişki kurulabileceğini ileri süren bir analiz ortaya çıkarılmak istenmiştir. 

Varka ve Gülşah, Mesnevî, Minyatür
  • Ateş, A. (1954), Farsça Eski Bir Varka ve Gülşah Mesnevisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Dergisi (5), 34-50. Coşkun, S.V. İslam Ansiklopedisi. 42 cilt. İstanbul: Türk Diyanet Vakfı, 2012.
  • Çağman, F. & Tanındı, Z. (1979). Topkapı Sarayı Müzesi İslam Minyatürleri. İstanbul: Tercüman Yayınları.
  • İnal, G. (1976). Türk Minyatür Sanatı Başlangıcından Osmanlılara Kadar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi.
  • Köktekin, K. (2007). Yûsuf-ı Meddâh Varka ve Gülşah. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Nuşin, A. (1957). Varka ve Gülşah Mesnevisi Minyatürleri, Yayınlanmamış Bitirme Tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye.
  • Öney, G. (1992). Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları. Ankara: Kültür Yayınları.
  • Yıldız, A. (2008). Türk Edebiyatında Varka ve Gülşah Mesnevileri ve Mustafa Çelebi’nin Varka ve Gülşah Mesnevisi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nildem BERBER (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-7949-2380
Yazar: Mehmet Reşat Başar (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Mart 2019
Kabul Tarihi : 14 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 14 Nisan 2019

Bibtex @sanat ve edebiyat { ataunigsfd535077, journal = {Sanat Dergisi}, issn = {1302-2938}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {70 - 79}, doi = {}, title = {TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH}, key = {cite}, author = {BERBER, Nildem and Başar, Mehmet Reşat} }
APA BERBER, N , Başar, M . (2019). TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH. Sanat Dergisi , (33) , 70-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/44589/535077
MLA BERBER, N , Başar, M . "TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH". Sanat Dergisi (2019 ): 70-79 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/44589/535077>
Chicago BERBER, N , Başar, M . "TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH". Sanat Dergisi (2019 ): 70-79
RIS TY - JOUR T1 - TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH AU - Nildem BERBER , Mehmet Reşat Başar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Sanat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 79 VL - IS - 33 SN - 1302-2938- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sanat Dergisi TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH %A Nildem BERBER , Mehmet Reşat Başar %T TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH %D 2019 %J Sanat Dergisi %P 1302-2938- %V %N 33 %R %U
ISNAD BERBER, Nildem , Başar, Mehmet Reşat . "TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH". Sanat Dergisi / 33 (Nisan 2019): 70-79 .
AMA BERBER N , Başar M . TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH. Sanat Dergisi. 2019; (33): 70-79.
Vancouver BERBER N , Başar M . TARİHSEL, ÖYKÜSEL VE İLLÜSTRATİF AÇIDAN VARKA VE GÜLŞAH. Sanat Dergisi. 2019; (33): 79-70.