PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Bir Postmodern Oyun Örneği Olarak Hamlet Makinesi ve Heiner Müller

Yıl 2015, Sayı: 27, 5 - 18, 08.02.2016

Öz

ÖZET
Postmodern zamanda, gerçeklikle kurmaca arasındaki ayrımın yok olması, algılamayorumlamadan öykü kurma ve zaman-mekân ilişkisine, karakterlerin birer figüre dönüştürülmesinden metni kurgulamaya kadar her şeye yansımıştır. Artık metinler klasik temsil ilkesine göre yazılmamakta, gerçekliğin kurmaca karakteri dile getirilmektedir. Öznenin nesneye dönüştüğü, her türlü geleneksel bakış açısının ötelendiği modern sonrasında, zamanın ve sınırların da aşıldığı bir gerçektir. Postmodernizm, modernizmin bütün argümanlarını kendi bünyesine de taşımış, tarihe sırtını dönmek yerine yüzünü dönerek, geçmişle geleceği “şimdi” de buluşturmuştur. Ancak bunu yaparken, algılamadaki değişimi yazınsallığa aktararak biçimsel üslubunu da kurmuştur.

Anahtar kelimeler: Modernizm, Postmodernizm, Heiner Müller, Hamlet Makinesi, Klasik Temsil,


ABSTRACT
Within the postmodern times, where the distinction between the real and fiction no more exists,perception, interpretation, plot setting, time and space relation, transformation of characters into a figure, have an effect upon the fictinalization and the composition form of a text. Thereupon, texts are not written
according to the principle of classical representation yet fictional characters of reality are expressed. In the post-modern where subject becomes object and all traditional perceptions are deferred, it is a fact that the time and the boundaries were exceeded. Postmodernism embodied all arguments of the modernism and by facing the history instead of negating it, reunited the past and the future in the “present”. In the meantime,it constructs its style by canalizing the shift of perception into the literariness.

Keywords: Modernism, Postmodernism, Heiner Müller, Hamletmachine, Classical Representation

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tülay AKGÜL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 4 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Akgül, T. (2015). Bir Postmodern Oyun Örneği Olarak Hamlet Makinesi ve Heiner Müller . Sanat Dergisi , 0 (27) , 5-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/45080/563042