Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MAYALARDAN GÜNÜMÜZE MEKSİKADA SERAMİK VE SERAMİK HEYKEL SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2015, Sayı: 27, 89 - 96, 08.02.2016

Öz

Seramik var olduğundan bu yana çeşitli kültürlerin birikimleri ile farklı formlarda vücut bulmuştur. Meksika seramikleri üzerinde yaşadığı çok renkli kültürlerin etkisiyle Orta Amerika’da çok önemli bir yere sahip olmuştur. Maya ve Aztek kültürünü içinde barındıran sanat anlayışı ile günümüz Meksika seramik heykel sanatının da temelleri oluşturulmuştur. “Anadolu ve Orta Amerika Ülkelerindeki Geleneksel Seramik El Dekorlarının Karşılaştırılması” isimli, (1306E224 numaralı) Anadolu Üniversitesi Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi kapsamında Meksika’ya yapılan araştırma gezisinde Meksika seramikleri ve Meksika’da seramik heykel sanatı tarihsel süreç içerisinde incelenerek günümüz çağdaş örneklerine kadar değerlendirilmiştir.

MAYALARDAN GÜNÜMÜZE MEKSİKADA SERAMİK VE SERAMİK HEYKEL SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2015, Sayı: 27, 89 - 96, 08.02.2016

Öz

Ceramic come into existence with the accumulation of various cultures in different forms since the obtaining. Mexican ceramics has been a very important situation in Central America under the influence of a very colorful culture. Today’s Mexican ceramic sculpture with wiev of art host Mayan and Aztec culture foundations were created. " Comparison of Anatolia and Central American countries Traditional Ceramic Hand Decoration " view, (1306E224 number) Anadolu University Publications and Research Promotion Project in Mexico research trip to Mexico in ceramics and Mexican ceramic sculpture in the historical process by examining the contemporary instances up was evaluated.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

S. Sibel SEVİM Bu kişi benim


Cemalettin SEVİM Bu kişi benim


Öznur YILDIRIM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 4 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Sevim, S. S. , Sevim, C. & Yıldırım, Ö. (2015). MAYALARDAN GÜNÜMÜZE MEKSİKADA SERAMİK VE SERAMİK HEYKEL SANATI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Sanat Dergisi , 0 (27) , 89-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/45080/563049