Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TOFIQ QULIYEV’İN “QIZIL ÜZÜK” ESERİNİN ŞAN VE KLASİK GİTAR İÇİN UYARLANMASI

Yıl 2020, Sayı: 36, 165 - 174, 24.10.2020
https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.679919

Öz

Gitar çalgısı dünya okullarında solo çalgı olarak kabul edilmeden önce çoğunlukla şarkı eşliği için kullanılmaktaydı. Gitar çalgısının, yapısı gereği armonik ve kontrpuantal müzik yapıtlarına uygunluğu, arpej ve legato tekniğinde ayrıcalıklı bir tınıya sahip olmasının yanı sıra, perküsyon etkisi yaratan ritmik bir kabiliyeti de mevcuttur. Klasik gitar çalgısının tarihî gelişim süreci dikkate alındığında, bu naif sesli çalgının insan sesine eşlik etmek için mükemmel bir ses altyapısı oluşturma potansiyeline sahip olduğu bestecilerin de dikkatini çekmiştir. Nitekim Schubert ve Berlioz gibi ünlü romantik dönem bestecileri klasik gitar çalgısı için şarkı eşlikleri yazmışlardır.
Bu çalışmada Azerbaycanlı besteci Tofiq Quliyev’in Baxtiyar adlı filme yazdığı şarkılardan Qızıl Üzük adlı eseri ele alınmıştır. Araştırmada adı geçen bu eserin, klasik gitar estetiği göz önünde bulundurularak klasik gitara uyarlanması ve yorumlanması ile repertuara katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, eserin klasik gitar çalgısına uyarlanışında teknik ve müzikal özelliklere önem verilerek eserin orijinal yapısının bozulmamasına dikkat edilmiştir. Ayrıca, yeni bir edisyon oluşturmak amacıyla, eser nota yazım programında gitar notasyonuna uygun biçimde yeniden yazılmıştır.

Kaynakça

  • Ranjbari, M. (2019), Azerbaycan Bestecisi Tofiq Quliyev’in “Qızıl Üzük” eserinin şan ve klasik gitar için uyarlanması ve gitar performansındaki teknik ve estetik değişimin gözlemlenmesi, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2019, Van, Türkiye.
  • Sabitoğlu, C. “Tofiq Quliyev’in mahnılarında poetik mətnin və melodiyanın əlaqələsi”-3-4/13-2002, s.131-137, Musiqi Dünyası Az. Elektronik Dergi.
  • Say, A.(2005), Müzik sözlüğü, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
  • Uluocak, S. (2011). Klasik gitar tarihi I: rönesans dönemde gitar. Doruk Yayımcılık.
  • Quliyev, T. (2000) Ürək mahnıları: [fortepiano ilə oxumaq üçün], Gülermat Ltd. Şti. ISBN: 975-4861-51-01, Elçin Eliyevin Studiyası, Bakü.
  • Web: Tofiq Quliyev. https://az.wikipedia.org/wiki/Tofiq_Quliyev. 15 Aralık 2019 tarihinde erişildi.
  • Transcription. Grove Dictionary of Music and Musicians - third edition, Elektronik Sürüm
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mohammad Ranjbari 0000-0002-3090-2422

Abdullah Semih Birel 0000-0002-4411-7214

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2020
Gönderilme Tarihi 25 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 36

Kaynak Göster

APA Ranjbari, M., & Birel, A. S. (2020). TOFIQ QULIYEV’İN “QIZIL ÜZÜK” ESERİNİN ŞAN VE KLASİK GİTAR İÇİN UYARLANMASI. Sanat Dergisi(36), 165-174. https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.679919