Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DOĞU BATI SENTEZİNDE HAYAO MİYAZAKİ

Yıl 2021, Sayı 38, 19 - 32, 28.10.2021
https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.876800

Öz

Öz
Japon animelerinin dünya sinemasında önemli bir yer edinmesinin sebeplerinden biri Hayao Miyazaki filmleridir. Miyazaki’yi farklı kılan; filmleri son derece yoğun bir biçimde geleneksel Japon kültürünü içinde barındırmasına karşın, Batı (Avrupa) kültüründen, idealize ederek, iyi yönleriyle bir kaynak yaratmayı başarmış olmasıdır. Bunun gibi bir anlayışın örneklerine Japon Popüler kültüründe sıkça rastlansa da Miyazaki, benimsediği naif romantik tavırla şekillenen animelerinde sıklıkla işlediği, insanlığa duyulan inanç nosyonu sayesinde benzerlerinden ayrılır. Bu durum filmlerin, bütün bir türün (anime-manga) evrensel bir anlatım diline dönüşmesine katkı sağlamıştır. Miyazaki, dünyadaki sorunlara bakış açısını, alternatif bir sonun mümkün olduğu yönündeki önerisini içeren mesajını aynı zamanda politik ve eleştirel bakış açısından feragat etmeden eserlerinde verme amacı gütmektedir. Bu sebepten Miyazaki Sineması, Doğu ve Batı sentezi üzerine gerçekleştirilen eserlerinin kendine özgü anlatım dili bakımından önemli bir yere sahiptir. Böylesi bir perspektif ışığında, eserleri başarılı kılan konu, biçimsel, kurgusal ve teknik referanslara değinilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Allen, J. (2015). Anime and Manga. US: Reference Point Press. Aydın, B. (2007). Uzak Doğu’dan Çizgi Roman: Manga. Yapı Kredi Yayınları. Bozkurt, G. (1995). Japon Kültürü. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Brenner, E. R. (2007). Understanding Anime ve Manga. London: Libraries Unlimited. Bolton, C., Csicsery-Ronay JR, I., Tatsumi, T. (2007). Robot Ghosts Wired Dreams. University of Minnesota Press.
 • Cavallaro, D. (2005). The Animé Art of Hayao Miyazaki. North Carolina: Mc Farland & Company Inc.
 • Ceran, K. (1997). Sanat Dünyamız- Çizgi Roman, Sayı:64. Yapı Kredi Yayınları. Dündar A. M. (2013). Japonya’nın Orta Asya Politikaları. Yasevi Yayınları. Gültepe N. (2013). Türk Mitolojisi. İstanbul: Resse Kitabevi Sahaf. Hunter, J.E. (2002). Modern Japonya’nın Doğuşu. (Çev: M. Günay) İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Miyazaki H. (2004). İnterviews- Hayao Miyazaki and Mr. Moebius. https://www.youtube.com/watch?v=2L0YgdIpXas&feature=emb_logo
 • Napier, S.J. (2008). Anime- Akira’dan Howl’ın Hareketli Şatosuna (Çev. M. Murat Başekim). ES yayınları.
 • Odell, C. Ve Le Blanch, M. (2011). Hayao Miyazaki ve Isao Takahata Filmleri- Stüdyo Ghibli. (Çev: B. Baysal) (1. Baskı). Kalkedon Yayınları.
 • Osmond, A. (2014). Ruhların Kaçışı. (Çev: H. D. Dalay) (1. Baskı). Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Scholt, F.L. (1983). Manga! Manga! The World of Japanese Comics. Tokyo: Kodansha İnternational.
 • Sekendiz, A.Z., Albayrak, B., Gürova, E., Kuloğlu, G., Mutlu, H., Özgen, M.E., . . . Şeko, Y. (2017). Tezuka’dan Miyazaki’ye Anime ve Manga. Japon Yayınları.

HAYAO MIYAZAKI IN THE EAST-WEST SYNTHESIS

Yıl 2021, Sayı 38, 19 - 32, 28.10.2021
https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.876800

Öz

One of the reasons why Japanese anime has an important place in world cinema is the films of Hayao Miyazaki. What makes Miyazaki different; Although the films contain traditional Japanese culture in a very intense way, it has succeeded in creating a source from Western (European) culture by idealizing it with its good aspects. Although examples of such an understanding are frequently encountered in Japanese popular culture, Miyazaki is distinguished from his peers by the notion of belief in humanity, which he often employs in his animes shaped by the naive romantic attitude he adopts. This has contributed to the transformation of movies into a universal language of expression of a whole genre (anime-manga). Miyazaki aims to convey his view of the world's problems and his message, which includes his suggestion that an alternative end is possible, in his works without sacrificing his political and critical point of view. For this reason, Miyazaki Cinema has an important place in terms of the unique expression language of his works on the synthesis of East and West. In the light of such a perspective, it is aimed to touch on the subject, formal, fictional and technical references that make the works successful.

Kaynakça

 • Allen, J. (2015). Anime and Manga. US: Reference Point Press. Aydın, B. (2007). Uzak Doğu’dan Çizgi Roman: Manga. Yapı Kredi Yayınları. Bozkurt, G. (1995). Japon Kültürü. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Brenner, E. R. (2007). Understanding Anime ve Manga. London: Libraries Unlimited. Bolton, C., Csicsery-Ronay JR, I., Tatsumi, T. (2007). Robot Ghosts Wired Dreams. University of Minnesota Press.
 • Cavallaro, D. (2005). The Animé Art of Hayao Miyazaki. North Carolina: Mc Farland & Company Inc.
 • Ceran, K. (1997). Sanat Dünyamız- Çizgi Roman, Sayı:64. Yapı Kredi Yayınları. Dündar A. M. (2013). Japonya’nın Orta Asya Politikaları. Yasevi Yayınları. Gültepe N. (2013). Türk Mitolojisi. İstanbul: Resse Kitabevi Sahaf. Hunter, J.E. (2002). Modern Japonya’nın Doğuşu. (Çev: M. Günay) İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Miyazaki H. (2004). İnterviews- Hayao Miyazaki and Mr. Moebius. https://www.youtube.com/watch?v=2L0YgdIpXas&feature=emb_logo
 • Napier, S.J. (2008). Anime- Akira’dan Howl’ın Hareketli Şatosuna (Çev. M. Murat Başekim). ES yayınları.
 • Odell, C. Ve Le Blanch, M. (2011). Hayao Miyazaki ve Isao Takahata Filmleri- Stüdyo Ghibli. (Çev: B. Baysal) (1. Baskı). Kalkedon Yayınları.
 • Osmond, A. (2014). Ruhların Kaçışı. (Çev: H. D. Dalay) (1. Baskı). Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Scholt, F.L. (1983). Manga! Manga! The World of Japanese Comics. Tokyo: Kodansha İnternational.
 • Sekendiz, A.Z., Albayrak, B., Gürova, E., Kuloğlu, G., Mutlu, H., Özgen, M.E., . . . Şeko, Y. (2017). Tezuka’dan Miyazaki’ye Anime ve Manga. Japon Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özkan KÖSE>
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9353-9149
Türkiye


Semih ÇINAR> (Sorumlu Yazar)
HACETTEPE UNIVERSITY, HACETTEPE VOCATIONAL SCHOOL
0000-0001-5942-3241
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 8 Şubat 2021
Kabul Tarihi 12 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 38

Kaynak Göster

APA Köse, Ö. & Çınar, S. (2021). DOĞU BATI SENTEZİNDE HAYAO MİYAZAKİ . Sanat Dergisi , (38) , 19-32 . DOI: 10.47571/ataunigsfd.876800