Amaç

Başta hemşirelik bilimi olmak üzere ebelik, beslenme ve diyetetik gibi sağlık bilimleri alanlarında, araştırmacıların deneysel, tanımlayıcı, olgu sunumu, sistematik derleme gibi.. farklı kanıt düzeylerinde yaptıkları çalışmaları, hakem değerlendirmesi sonucunda yayımlayarak, bilim insanları ve meraklı okuyucularla paylaşmak, alanla ilgili bilim dünyasına katkı sağlamaktır.

Kapsam

Yayınlanan makaleler TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ'da taranmaktadır. 

Dergi Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış, daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye eşzamanlı olarak sunulmamış Hemşirelik (Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Bakımı, Hemşirelik Eğitimi, Hemşirelikte Yönetim, Halk Sağlığı Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, gibi…) ve Sağlık Bilimleri (Ebelik, Beslenme ve Diyet, Çocuk Gelişimi, gibi… ) alanlarında hazırlanmış orijinal araştırma makalesi, olgu sunumu ve derlemeler yayımlanır.