BibTex RIS Kaynak Göster

RİSK TANILAMASI YOLUYLA OTİZMİN ERKEN TEŞHİSİ: HEMŞİRENİN ROLÜ

Yıl 2007, Cilt: 10 Sayı: 4, 105 - 113, 19.02.2010

Öz

Otizm sosyalleşme ve iletişimde
yetersizlik ve basmakalıp davranışlarla
karakterize yaygın bir gelişimsel
bozukluktur. Otizmin erken dönemde
tanılanması önemlidir. Hemşireler için bu
süreç çocuğun becerilerini ve yaşa göre
gelişimsel seviyesini değerlendirmeyi içerir.
Hemşireler ve primer sağlık çalışanları risk
faktörleri analizi ve risk tanılaması yaparak
otistik çocuğu tanılayabilirler. Risk
tanılaması muhtemel bir probleme yatkınlığı
gösterir. Prenatal ve postnatal dönemlerde
bakım veren hemşireler bir değerlendirme
materyali hazırlayarak otistik bir çocuğun
erken teşhisinde aktif rol oynayabilirler. Bu
amaçla hemşireler CHAT olarak
adlandırılan ve otizm gelişme riskini ortaya
koyan bir kontrol listesini kullanabilirler.

Yıl 2007, Cilt: 10 Sayı: 4, 105 - 113, 19.02.2010

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Sayan Bu kişi benim

Gülgün Durat Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 19 Şubat 2010
Gönderilme Tarihi 19 Şubat 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 10 Sayı: 4

Kaynak Göster

Vancouver Sayan A, Durat G. RİSK TANILAMASI YOLUYLA OTİZMİN ERKEN TEŞHİSİ: HEMŞİRENİN ROLÜ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010;10(4):105-13.

Dergimiz 2019 dan itibaren EBSCO CINAHL Database'de listelenmektedir.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.

20547


    1.