PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

KULAK AMELİYATI GEÇİREN HASTALARIN EVDE BAKIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLME DURUMU

Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 1, 24 - 30, 20.04.2011

Öz

Kulak ameliyatı sonrası hastaların evde bakım konusunda bilgilendirilme durumunu belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, İstanbul’daki iki devlet hastanesinin Kulak Burun Boğaz Servislerinde, Temmuz-Ekim 2007 tarihleri arasında mastoidektomi, timpanoplasti, stapedektomi ameliyatı olan 117 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler, yüzdelik değerler ile belirtildi. Hastaların yarısından fazlasının evde bakım konusunda bilgilendirildiği çalışmada, çoğunluğunun bu bilgiyi hekimden aldığı, bilgi almak istenilen sağlık profesyonelinin büyük bir oranda hekim olduğu saptandı. Sözlü bilgilendirmenin yazılı materyale oranla ön plana çıktığı izlenen çalışmada, sıklıkla ilaç kullanımı konusunda ve ameliyat sonrası bir hafta/daha fazla bir süre boyunca başın ıslatılmaması ve saç yıkanmaması, banyo yapılmaması gerektiği hakkında ve pansuman uygulamalarına ilişkin bilgi verildiği saptandı. Bilgilendirildiğini belirten hasta sayısı yarıdan fazla olmakla birlikte, hastalara verilen bilginin literatürde önerilene oranla oldukça sınırlı olduğu ve hastalara yazılı materyal verilmediği, hemşirelerden çok hekimlerin evde bakıma dönük bilgilendirme sürecinde daha aktif rol aldıkları izlendi.

Kaynakça

 • Austin
 • Otorinolaringoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi. Editör: JJ Ballenger, JB Snow, Çeviri Editörü: D Şenocak, 15. Baskı, Cilt 2, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • Bonetti PO, Hartman K, Kuhn M et al. (2000). Potential drug interactions and number of prescription drugs with special instructions at hospital discharge. Praxis 89 (5): 182-189.
 • Coşkun H, Akbayrak N (2001). Hastaların kliniklere kabul ve taburculuklarında hemşirelik yaklaşımlarının
 • Yüksekokulu Dergisi 5 (2): 63-68.
 • Driscoll A (2000). Managing post-discharge care at home: an analysis of patients' and their carers' perceptions of information received during their stay in hospital. Journal of Advanced Nursing 31(5): 1165-1173.
 • Erdil F (2001). Ameliyat sonrası (postoperatif) hemşirelik bakımı. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Editör: F Erdil, N Özhan Elbaş, Genişletilmiş IV. Baskı, Aydoğdu Ofset Ltd, Ankara.
 • Henderson A, Zernike W (2001). A study of the impact of discharge information for surgical patients. Journal of Advanced Nursing 35(3): 435-441.
 • Johnson A, Sanford J, Tyndall J (2003). Written and verbal information versus verbal information only for patients being discharged from acute hospital settings to home. Cochrane Database Syst. Rev. (4): CD003716. Karadağ
 • uygulamalarında hasta eğitimi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(2): 27-34.
 • Martin JH (2006). Interventions for clients with ear and hearing problems. Medical Surgical Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. Editör: ML Workman, DD Ignatavicius, 5th edition, Elsevier Saunders, St.Louis. Ayaktan
 • cerrahi Mcmurray A, Johnson P, Wallis M et al. (2007). General surgical patients’ perspectives of the adequacy and appropriateness of discharge planning to facilitate health decision-making at home. Journal of Clinical Nursing 16: 1602–1609.
 • Özhan Elbaş N (2001). Kulağa ilişkin cerrahi girişimler ve hemşirelik bakımı. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Editör: F Erdil, N Özhan Elbaş, Genişletilmiş IV. Baskı, Aydoğdu Ofset Ltd, Ankara. Öztekin SD (2007). Kulak Hastalıkları Hemşireliği: Otosklerozis. 1. Baskı, Alter Yayıncılık, Ankara.
 • Patton RM (2006). Interventions for postoperative clients. Medical Surgical Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. Editör: ML Workman, DD Ignatavicius, 5th Edition, Elsevier Saunders, St.Louis. Pieper B, Sieggreen M, Freeland B et al. (2006). Discharge information needs of patients after surgery. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing. 33:281-291.
 • Saraç S, Topal Ö (2004). Otoskleroz. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C Koç, Güneş Kitabevi, Ankara.
 • Schallom M (2005). Care of surgical clients. Fundamentals of Nursing. Editör: PA Potter, AG Perry, 6th Edition, Elsevier Mosby Company, St. Louis.
 • Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL et al. (2008). Postoperative nursing management. Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical Surgical Nursing. 11th Edition, Philadelphia.
 • Şenocak M (1998). Biyoistatistik: Verilerin Özet Değerlendirilmesi. İstanbul: 60-70.
 • Williams B (2008). Supporting self-care of patients following general abdominal surgery. Journal of Clinical Nursing 17: 584–592. Williams& Wilkins, Dilek Ofset Matbaacılık,

Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 1, 24 - 30, 20.04.2011

Öz

Kaynakça

 • Austin
 • Otorinolaringoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi. Editör: JJ Ballenger, JB Snow, Çeviri Editörü: D Şenocak, 15. Baskı, Cilt 2, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
 • Bonetti PO, Hartman K, Kuhn M et al. (2000). Potential drug interactions and number of prescription drugs with special instructions at hospital discharge. Praxis 89 (5): 182-189.
 • Coşkun H, Akbayrak N (2001). Hastaların kliniklere kabul ve taburculuklarında hemşirelik yaklaşımlarının
 • Yüksekokulu Dergisi 5 (2): 63-68.
 • Driscoll A (2000). Managing post-discharge care at home: an analysis of patients' and their carers' perceptions of information received during their stay in hospital. Journal of Advanced Nursing 31(5): 1165-1173.
 • Erdil F (2001). Ameliyat sonrası (postoperatif) hemşirelik bakımı. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Editör: F Erdil, N Özhan Elbaş, Genişletilmiş IV. Baskı, Aydoğdu Ofset Ltd, Ankara.
 • Henderson A, Zernike W (2001). A study of the impact of discharge information for surgical patients. Journal of Advanced Nursing 35(3): 435-441.
 • Johnson A, Sanford J, Tyndall J (2003). Written and verbal information versus verbal information only for patients being discharged from acute hospital settings to home. Cochrane Database Syst. Rev. (4): CD003716. Karadağ
 • uygulamalarında hasta eğitimi. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(2): 27-34.
 • Martin JH (2006). Interventions for clients with ear and hearing problems. Medical Surgical Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. Editör: ML Workman, DD Ignatavicius, 5th edition, Elsevier Saunders, St.Louis. Ayaktan
 • cerrahi Mcmurray A, Johnson P, Wallis M et al. (2007). General surgical patients’ perspectives of the adequacy and appropriateness of discharge planning to facilitate health decision-making at home. Journal of Clinical Nursing 16: 1602–1609.
 • Özhan Elbaş N (2001). Kulağa ilişkin cerrahi girişimler ve hemşirelik bakımı. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Editör: F Erdil, N Özhan Elbaş, Genişletilmiş IV. Baskı, Aydoğdu Ofset Ltd, Ankara. Öztekin SD (2007). Kulak Hastalıkları Hemşireliği: Otosklerozis. 1. Baskı, Alter Yayıncılık, Ankara.
 • Patton RM (2006). Interventions for postoperative clients. Medical Surgical Nursing, Critical Thinking for Collobrative Care. Editör: ML Workman, DD Ignatavicius, 5th Edition, Elsevier Saunders, St.Louis. Pieper B, Sieggreen M, Freeland B et al. (2006). Discharge information needs of patients after surgery. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing. 33:281-291.
 • Saraç S, Topal Ö (2004). Otoskleroz. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Editör: C Koç, Güneş Kitabevi, Ankara.
 • Schallom M (2005). Care of surgical clients. Fundamentals of Nursing. Editör: PA Potter, AG Perry, 6th Edition, Elsevier Mosby Company, St. Louis.
 • Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle JL et al. (2008). Postoperative nursing management. Brunner & Suddarth’s Textbook of Medical Surgical Nursing. 11th Edition, Philadelphia.
 • Şenocak M (1998). Biyoistatistik: Verilerin Özet Değerlendirilmesi. İstanbul: 60-70.
 • Williams B (2008). Supporting self-care of patients following general abdominal surgery. Journal of Clinical Nursing 17: 584–592. Williams& Wilkins, Dilek Ofset Matbaacılık,

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülay ALTUN UĞRAŞ>


Deniz ÖZTEKİN Bu kişi benim


Nevin KANAN>

Yayımlanma Tarihi 20 Nisan 2011
Başvuru Tarihi 9 Nisan 2010
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 14, Sayı 1

Kaynak Göster

Vancouver Altun Uğraş G. , Öztekin D. , Kanan N. KULAK AMELİYATI GEÇİREN HASTALARIN EVDE BAKIM KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLME DURUMU. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011; 14(1): 24-30.

Dergimiz 2019 dan itibaren EBSCO CINAHL Database'de listelenmektedir.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.

20547


  1.