Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2017-01-02

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE HEMŞİRELİK

Havva TEL [1]


Olağanüstü durum ifadesi felaket, afet anlamına gelmekte ve daha çok "afet" anlamında kullanılmaktadır. Afet toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel kayıplara neden olan, insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplum yaşantısını bozan doğal veya insan kaynaklı olaylardır. Afet durumu bireylerin fiziksel iyilik hali kadar psikososyal iyilik halini de tehdit etmekte, ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Afetlerin yaşanma sıklığının yüksek olması ve toplumda yıkıcı etkilerinin olması nedeni ile her ülkenin afetler karşısında uygun afet yönetimi stratejileri geliştirmesi gerekmektedir.  Afetler yaralanma, sakatlanma, hastalanma ve ölüm gibi doğrudan sağlıkla ilgili olaylarla sonuçlandığından sağlık çalışanları özellikle acil çalışanları, ruh sağlığı çalışanları ve halk sağlığı çalışanlarını afet yönetiminde yeralmaktadır.

                Hemşireler, afet durumlarında oluşabilecek sağlık tehlikelerini ve yaşamı tehdit edici zararları en aza indirmek amacıyla, afet süreci boyunca sağlık yönetimi, yardım sağlama ve bakım vermede görev almaktadır.  Afet durumunda bireylerde birçok fiziksel, duygusal ve davranışsal tepkiler ortaya çıkmakta ve bu tepkiler bireylerin gelişim dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle hemşirelerin afet sonrası mağdurların bireysel ve gelişimsel özelliklerini dikkate alması, uyumunu desteklemesi, aile ve toplumla ilişkilerini yeniden geliştirmesine yardım etmesi, sosyal destek kaynaklarından etkin yararlanmasını sağlaması  gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler: Afet;  Afetin etkileri; Hemşirelik

              

 

Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Havva TEL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2017

APA TEL, H . (2017). OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE HEMŞİRELİK. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 19 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/27668/291664