Yıl 2018, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 130 - 136 2018-07-06

DUYUSAL BOZUKLUKLARI OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI: İŞİTME SORUNU OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

Fatma Taş Arslan [1] , Sevil Özkan [2]


Çocukların normal büyüme ve gelişmesinde çevresel uyaranları alma, yorumlama ve uygun tepki verme süreci son derece önemlidir ve bu süreçte işitme duyusu yadsınamaz. İşitme sorunları çocuğun konuşmasını, sosyal ilişkilerini, psikolojik gelişimini olumsuz etkiler. Ancak işitme sorunu olan çocuğun erken yaşta tanılanması, tedavisi ve takibi, çocuğun optimal büyüme ve gelişmesini olumlu yönde yansır. Çocuk hemşireleri bu süreçlerin her birinde aktif rol almak zorundadır. İşitme sorunu olan çocuğun tanılanması, tedavi ve izlem sürecinde hemşire çocuk ve aileye rehberlik etmelidir. Ayrıca işitme sorunu olan çocuk ve ailesine yönelik hemşirelik bakımı verirken bu çocukların bakımında yer alan özelliklerin farkında olması ve bu doğrultuda bakım vermesi önemlidir.

İşitme sorunu, çocuk, hemşire
 • Alford RL, Arnos KS, Fox M, Lin JW, Palmer CG, Pandya A, Rehm HL, Robin NH, Scott DA, Yoshinaga-Itano C. American College of Medical Genetics and Genomics Guidelines for the Clinical Evaluation and Etiologic Diagnosis of Hearing Loss. Genetics in Medicine. 2014; 16 (4): 347-55.
 • Bedel EF. Doğum ve Yenidoğmuş Bebek. In: Berk LE, editor. Infants and Children: Prenatal Through Middle Children (Erdoğan NI, Çeviri Editörü). Ankara. Nobel Yayıncılık. 2013, s. 151-4.
 • Bryant R. Impact of Cognitive or Sensory Impairment on the Child and Family. (In: Hockenbery MJ, Wilson D, Editors. Wong’s Essentials of Pediatric Nursing. ) USA: Elsevier Inc. 9th Edition. 2013, s. 579-84
 • Fors A, Abel KM, Wicks S, Magnusson C, Dalman C. Hearing and Speech Impairment At Age 4 And Risk of Later Non-Affective Psychosis. Psychological Medicine 2013; 43: 2067-76.
 • Gökçay G, Boran P, Çiprut A, Bağlam T. Çocukluk Dönemi İşitme Taramalarında Ülkemizde ve Dünyada Güncel Durum. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 265-73.
 • Kalcıoğlu MT, Selimoğlu E. Kulak, Burun, Ağız ve Boğazın Değerlendirilmesi. (In: Yakıncı C, Selimoğlu MA, Editörler. Çocuk Hastalarda Klinik Tanı.) Ankara. Akademisyen Tıp Kitabevi. İkinci baskı. 2013, s. 136-9.
 • Kırman A, Yıldırım Sarı H. İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları. Güncel Pediatri 2011; 9: 85-92.
 • Klossner NJ, Hatfield NT. Introductory Maternity and Pediatric Nursing. China. Wolters Kluwer, Lipincott, Williams and Wilkins. Second Edition. 2010, s. 743-53.
 • Kurt G. Bebeklik ve Yürüme Çağında Bilişsel Gelişim. In: Berk LE, editor. Infants and Children: Prenatal Through Middle Children (Erdoğan NI, Çeviri Editörü). Ankara. Nobel Yayıncılık. 2013, s. 233-43.
 • Meinzen-Derr J, Lim LHY, Choo DI, Buyniski S, Wiley S. Pediatric Hearing Impairment Caregiver Experience: Impact of Hearing Loss on Parental Stress. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 2008; 72 (11): 1693-703.
 • Mills DA. Sensory Alterations. (In: Potts NL, Mandleco BL, editors. Pediatric Nursing Caring for Children and Their Families. USA. Delmar Cengage Learning. 2012, s. 1149-87.
 • Özlüoğlu LN, Erbek HS. Kulak, Burun, Boğaz. In: Hay WW, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding RR, editörler. Current Diagnosis and Treatment Pediatrics. (Sarıalioğlu F, Varan A, Yazıcı N, Köksoy ÖT, Çeviri Editörleri). Ankara. Güneş Tıp Kitabevi. 20. Baskı, 2013, s. 466-8.
 • Yıldırım Sarı H. Engelli Çocukların Hemşirelik Bakımı In: Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz BH, Bolışık B, editörler. Pediatri Hemşireliği. Ankara. Akademisyen Tıp Kitabevi. 2013, s. 874-83.
 • Süslü N. Konjenital ve Kazanılmış İşitme Kayıpları. In: Rudolph CC, Rudolph AM, Lister GE, First LR, Gershon AN, editors. Rudolph Pediatry (Yurdakök M, Çeviri Editörü) Ankara. Güneş Tıp Kitabevi. 22. Baskı, 2. Cilt, 2013, s. 1309-11.
 • Varol F. Bebeklik ve Yürüme Çağında Fiziksel Gelişim. In: Berk LE, editor. Infants and Children: Prenatal Through Middle Children (Erdoğan NI, Çeviri Editörü). Ankara. Nobel Yayıncılık. 2013, s. 189-94.
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Fatma Taş Arslan
Kurum: SELCUK UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Sevil Özkan
Kurum: SELCUK UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Temmuz 2018

APA Taş Arslan, F , Özkan, S . (2018). DUYUSAL BOZUKLUKLARI OLAN ÇOCUK VE HEMŞİRELİK BAKIMI: İŞİTME SORUNU OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 130-136 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/38205/273812