Yıl 2018, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 137 - 143 2018-07-06

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE AMELİYAT SÜRECİNDE NORMOTERMİNİN SAĞLANMASI*

GÜL ÇAKIR [1] , DİLEK ÇİLİNGİR [2]


Sağlıklı bir bireyin beden sıcaklığının 36-37.7 ̊C olması normotermik olarak kabul edilmektedir.Normoterminin sürdürülemediği durumlarda sıklıkla hipotermi ve buna bağlı komplikasyonlargelişebilmektedir. Başta cerrahi alan enfeksiyonu olmak üzere, yara iyileşmesinde gecikme, kanama, kardiyak sorunlar ve hastanede kalış süresinde uzama bu komplikasyonlar arasında yer almaktadır.  Cerrahi hastasında normoterminin sürdürülmesini engelleyen birçok risk faktörü bulunmaktadır. Cerrahi süreçte hastanın beden sıcaklığına uygun, aktif ya da pasif ısıtma yöntemleri kullanılarak normotermi devam ettirilebilmekte ve hipotermi oluşumu önlenebilmektedir. Bu süreçte, hemşireler risk faktörlerini belirleyerek ve hastanın yakın izlemini yaparak hastanın güvenliğini sağlayabilmelidir. Ayrıca normoterminin sürdürülmesi, hipoterminin ve cerrahi alan enfeksiyonlarınınönlenmesindekanıta 

Cerrahi alan enfeksiyonu; hipotermi; ısıtma; normotermi; cerrahi süreç.
  • Hooper VD, Chard R, Clifford T, Fetzer S, Fossum S, Godden B, Peterson C. ASPAN’s evidence-based clinical practice guideline for the promotion of perioperative normothermia. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2009; 22 (5): 271-87
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: GÜL ÇAKIR
Ülke: Turkey


Yazar: DİLEK ÇİLİNGİR
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Temmuz 2018

APA ÇAKIR, G , ÇİLİNGİR, D . (2018). CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİNDE AMELİYAT SÜRECİNDE NORMOTERMİNİN SAĞLANMASI*. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 137-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/38205/327226