Yıl 2019, Cilt 22 , Sayı 3, Sayfalar 189 - 195 2019-10-02

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ

Berrin Göktuğ Kadıoğlu [1] , Esra Çınar Tanrıverdi [2] , Elif Burcu Göktürk [3]


ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebe okulunda doğuma hazırlık eğitimi alarak doğum yapmış lohusalarda eğitimin duygu durumu üzerine etkisini belirlemekti.

Yöntem: Bu çalışma bir devlet hastanesinin gebe okulunda eğitim almış 100 ve eğitim almamış 100 olmak üzere toplam 200 lohusada gerçekleştirildi.Verilerin elde edilmesinde lohusaların veri toplama formu ve doğum duygulanım ölçeği kullanıldı. Anneler taburcu olmadan hemen önce veriler toplandı. Veriler SPSS 16 paket programı ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki grupta da sosyo-demografik özellikler benzerdi. 35 yaş altındaki gebeler çoğunluktaydı (%84 ve %81). Her iki grupta da katılımcıların üniversite mezunu olma oranları yüksekti (%44 ve %33). Okula katılanların %49’unun, katılmayanların %38’inin ilk doğumuydu. Okula katılanların %78’i, katılmayanların %56’sı gebeliği planlamışlardı. Okula katılanlarda abdominal doğum oranı katılmayanlara göre anlamlı seviyede düşüktü (p<0.05). Doğum duygulanım ölçeği değerlendirmesinde gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05).

Sonuç: Gebe okullarının, anne adaylarının farkındalığını ve vajinal doğum yapma konusunda çabalarını artırdığı ancak doğum anındaki duygu durumlarına fazla etki etmediği tespit edildi. Gebe okullarındaki eğitim içerikleri psikolojik destek çalışmalarıyla güçlendirilmelidir.

Anahtar kelimeler: Lohusalık; gebe okulu; doğum; duygulanım.

ABSTRACT

The Effect of Birth Preparation Education on Delivery Mood: A Study on Postpartum Women

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of education on the mood of postpartum women, who delivered their babies after taking prenatal classes in pregnancy school. 

Method: The study was conducted on 200 pregnant women, 50% of whom took prenatal classes. The data collection form and labor affectivity scale were used. Data were collected just before the patients were discharged. Data were evaluated by SPSS 16 package program. 

Results: Socio-demographic information of both groups was similar. The ones who were younger than 35 years were the majority (84%, 81%). The number of university graduates was high in both groups (44%, 33%). It was the first labor of 49% of the participants and 38% of the non-participants. The pregnancy was planned by 78% of the participants and by 56% of non-participants. The rate of abdominal labor was significantly low in the participants compared to non-participants (p<0.05). The mood affectivity scale showed that the difference between the groups was insignificant (p>0.05). 

Conclusions: Although pregnancy schools increased the awareness of the pregnant women and their efforts for vaginal delivery, it did not significantly impact their mood during labor. The content of the classes should be enhanced by including psychological support studies.

Keywords:  Postpartum period; pregnancy; school; labor; mood.

Lohusalık, gebe okulu, doğum, duygulanım
  • Agrati D, LonsteinJS. Affective changes during the postpartum period: Influences of genetic and experiential factors. Horm Behav. 2016 ;77(1):141-52.
  • Barimani M, Forslund Frykedal K, Rosander M, Berlin A. Childbirth and parenting  preparation in antenatal classes. Midwifery. 2018; 57:1-7.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8712-318X
Yazar: Berrin Göktuğ Kadıoğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: BEAH Nenehatun Kadın Doğum hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8857-3986
Yazar: Esra Çınar Tanrıverdi

Orcid: 0000-0001-7724-2372
Yazar: Elif Burcu Göktürk

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ataunihem565402, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, eissn = {2687-2498}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {189 - 195}, doi = {}, title = {DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Kadıoğlu, Berrin Göktuğ and Çınar Tanrıverdi, Esra and Göktürk, Elif Burcu} }
APA Kadıoğlu, B , Çınar Tanrıverdi, E , Göktürk, E . (2019). DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 22 (3) , 189-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/49197/565402
MLA Kadıoğlu, B , Çınar Tanrıverdi, E , Göktürk, E . "DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 189-195 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/49197/565402>
Chicago Kadıoğlu, B , Çınar Tanrıverdi, E , Göktürk, E . "DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 189-195
RIS TY - JOUR T1 - DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ AU - Berrin Göktuğ Kadıoğlu , Esra Çınar Tanrıverdi , Elif Burcu Göktürk Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 195 VL - 22 IS - 3 SN - 1309-5471-2687-2498 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ %A Berrin Göktuğ Kadıoğlu , Esra Çınar Tanrıverdi , Elif Burcu Göktürk %T DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471-2687-2498 %V 22 %N 3 %R %U
ISNAD Kadıoğlu, Berrin Göktuğ , Çınar Tanrıverdi, Esra , Göktürk, Elif Burcu . "DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 3 (Ekim 2019): 189-195 .
AMA Kadıoğlu B , Çınar Tanrıverdi E , Göktürk E . DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(3): 189-195.
Vancouver Kadıoğlu B , Çınar Tanrıverdi E , Göktürk E . DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN LOHUSALARIN DUYGU DURUMUNA ETKİSİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(3): 195-189.