Yıl 2006, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 359 - 371 2010-11-27

İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ömer Torlak [1] , Müjdat Özmen [2]


Marka alıverişlerde önemli ve ayırt edici bir unsurdur. Pek çok tüketici ürün tercihinde markayı ön plana almaktadır. Bu nedenle, marka değerini artırma amaçlı pazarlama çabaları ön plana çıkmaktadır. Bugün pazarda markası ile aranan çok sayıda ürün bulunmaktadır. Son yıllarda çok sayıdaki marka arasında tercih edilen marka olmak ise kolay olmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Coca Cola ve Cola Turka kola markalarının üniversite öğrencileri tarafından tercih edilme nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada ayrıca, iki farklı kola markasını tercih eden öğrencileri birbirinden ayıran kimlik tanımlamaları olup olmadığına da bakılmıştır. Araştırma sonuçları, iki farklı kola markasını tercih etme nedenleri ile kimlik tanımlamalarının farklılaştığını göstermektedir.
Kola markası, Marka tercihi, Kimlik tanımlaması
 • Aaker, J. L. (1997), “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.
 • Anar (2001), Türkiye Gündemi 2000 Araştırmaları, Anar Yayınları, Ankara.
 • Bhat, S. and Reddy, S. K. (1998), “Symbolic and Functional Positioning of Brands”, Journal of Consumer Marketing, 15(1), 32-43.
 • Coşkun, R. ve Altunışık, R. (2001), “Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünleri Algılamasında Milliyetçilik ve Küresel Bilinç Yönelimlerinin Etkisi” 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erzurum, Bildiriler Kitabı, 163-172.
 • Çaha, Ö. (2004) “Seçmen Davranışını Belirleyen Değerler”, Seçmen Davranışı ve Siyasal Partiler, (der. Ömer Çaha), Fatih Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 5-46.
 • Goldberg, M. E. ve Baumgartner, H. (2002), “Cross-Country Attractions as a Motivation for Product Consumption”, Journal of Business Research, 55, 901-906.
 • Hsieh, Ming-Huei, Pan, Shan-Ling ve Setiono, R. (2004), “Product-,Corporate-, and Country-Image Dimensions and Purchase Behavior: A Multicountry Analysis”, Journal of the Academy of Marketing Science, 32(3), 251-270.
 • Kavak, B., Özkan, Ö. ve Demirsoy, C. (2004), “Avrupa Birliği Ülkelerine Ait Ürünlerin Esas Ülke Etkilerinin Milliyet Merkezcilik Çerçevesinde Araştırılması”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(2), 111- 124.
 • Kaynak, E. ve Kara, A. (2002), “Consumer Perceptions of Foreign Products: An Analysis of Product-Contry İmages and Ethnocentrism”, European Journal of Marketing, 36(7/8), 928-949.
 • Kurtuluş, K. (2004), Pazarlama Araştırmaları, Genişletilmiş 7. Basım, İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Lim, K. ve O’Cass, A. (2001), “Consumer Brand Classifications: An Assessment of Culture-of-Origin Versus Contry-of-Origin”, The Journal of Product and Brand Management, 10(2), 120-135.
 • Odabaşı, Y. (2004), Postmodern Pazarlama Tüketim ve Tüketici, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Overby, J. W., Gardial, S. F. ve Woodruff, R. B. (2004), “French Versus American Consumers’ Attachment of Value to a Product in a Common Consumption Context: A Cross-National Comparison”, Journal of the Academy of Marketing Science, 32(4), 437-460.
 • Piron, F. (2000), “Consumers’ Perceptions of the Country-of-Origin Effect on Purchasing Intentions of (In)conspicuous Products”, Journal of Consumer Marketing, 17(4), 308-321.
 • Tığlı, M. (2003), “Marka Kişiliği”, Öneri, 5(20), 67-72.
 • Torlak, Ö. ve Özdemir Ş. (2005), “Markanın Algılanan Sembolik Boyutlaı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(1), 225-239.
 • Uzkurt, Cevahir ve Özmen, Müjdat (2004), “Tüketici Etnosentrizmi ve Ülke Orijini Etkisinin Tüketicilerin Yerli ve Yabancı Ürünlere Yönelik Tutumlarına Etkileri”, 9. Ulusal Pazarlama Kongresi, Ankara, Bildiriler Kitabı, 261-274.
 • Varinli, İnci ve Babayiğit, Sema (2000), “Tüketicilerin Türk ve Yabancı Orijinli Hazır Giyim Ürünlerine Yönelik Karşılaştırmalı İmaj Çalışması”, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, Antalya, Bildiriler Kitabı, 447-466.
Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ömer Torlak

Yazar: Müjdat Özmen

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Kasım 2010

Bibtex @ { atauniiibd35388, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {20}, pages = {359 - 371}, doi = {}, title = {İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Torlak, Ömer and Özmen, Müjdat} }
APA Torlak, Ö , Özmen, M . (2010). İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 20 (2) , 359-371 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2690/35388
MLA Torlak, Ö , Özmen, M . "İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010 ): 359-371 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2690/35388>
Chicago Torlak, Ö , Özmen, M . "İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2010 ): 359-371
RIS TY - JOUR T1 - İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Ömer Torlak , Müjdat Özmen Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 359 EP - 371 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Ömer Torlak , Müjdat Özmen %T İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Torlak, Ömer , Özmen, Müjdat . "İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 / 2 (Kasım 2010): 359-371 .
AMA Torlak Ö , Özmen M . İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 359-371.
Vancouver Torlak Ö , Özmen M . İKİ FARKLI KOLA MARKASI TERCİH EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ AYIRAN ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2010; 20(2): 371-359.