KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ

Ahmet Çelik [1] , Vedat Kaya [2]


The impact of the global economic crisis of 2008 was greatly experienced in Turkey especially by the real sector. Due to the decline in domestic and international demand, recession of the production potential and the pessimistic conditions in the expectations, Turkey produced a negative outlook in terms of macroeconomic indicators such as production, employment and exports during the crisis period. While the decline in the revenue side of the budged especially in tax related revenues, was being experienced due to the slowing economic activities and the drop in the production, the additional public expenditures, made in scope of the finance policies, led to an increase in the outlay of the budget. In parallel to the course of the macroeconomic indicators, while the severity of this negative outlook on the administrative budged were being felt mildly in 2008, the year, when the effects of the crisis was first got sight of, the severity was deepened greatly in 2009, when the crisis was experienced intensely and ultimately, the severity was greatly decreased in 2010, when the real sector began its recovery. In this study, in the years of 2008 and 2009, the effects of global financial crisis on Turkish central government budget expenditures has been explained

2008 küresel krizinin etkileri Türkiye’de özellikle reel sektör üzerinde büyük ölçüde hissedilmiştir. Dış ve iç talebin düşmesi, finansman imkânlarının daralması ve beklentilerde oluşan kötüleşme nedeniyle Türkiye’de üretim, istihdam, ihracat gibi makroekonomik göstergeler kriz sürecinde olumsuz bir görüntü vermiştir. Ekonomik aktivitelerde yavaşlama ve üretimin düşmesi bütçenin gelir tarafında özellikle vergi gelirlerinde düşüşe neden olurken, maliye politikası kapsamında yapılan ilave kamu harcamaları bütçenin gider tarafında artışa neden olmuştur. Makroekonomik göstergelerin seyrine paralel olarak, merkezi yönetim bütçesi üzerindeki bu olumsuz yansımanın şiddeti, krizin etkilerinin görülmeye başlandığı 2008 yılında hafif derecede yaşanırken,  krizin yoğun hissedildiği 2009 yılında büyük ölçüde derinleşmiş ve reel sektörün toparlama aşamasına geçtiği 2010 yılında ise oldukça azalmıştır. Bu çalışmada, 2008 küresel finans krizinin reel ekonomi üzerinde etkili olduğu 2008 ve 2009 yıllarında Türkiye merkezi yönetim bütçe harcamalarının nasıl bir seyir izlediği açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Finans Krizi, Merkezi Yönetim Bütçesi, Kamu Harcamaları
 • Apak, Sudi; Yılmaz, Güneş; “Türkiye’de Kriz Döneminde Alınan Ekonomik Önlem Paketleri”, Muhasebe Finansman Dergisi, Temmuz, 2009, ss:14-23.
 • Bayrak, Metin; Kanca, Osman Cenk; “2008 Yılı Küresel Finans Krizinin Türkiye’de Bazı Makroekonomik Değişkenler Üzerine Etkisi ve Uygulanan Maliye Politikalarının Cevabı” 28.Türkiye Maliye Sempozyumunda Sunulan Bildiri, ss.84-110, Antalya, 2013
 • BÜMKO, 2008 Faaliyet Raporu, 2009
 • BÜMKO, 2009 Faaliyet Raporu, 2010 BÜMKO, Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Gerçekleşmeleri,
 • http://www.bumko.gov.tr
 • ÇIKMAN, Serden; ASLAN, Özlem; GENÇ, Murat; TUNCA, Bulut; URAN, Hayriye Gülşah; GÜDEN, Esma Meltem; ZENGİN, Büşra; ÖNDER, Özge Şerife; TOSUN, Selma; BALİ, Zeynep; “Merkezi Yönetim Bütçesi Üzerine Bir İnceleme”, Bütçe Dünyası Dergisi, Sayı 33, 2010/1, ss:200-222
 • Edizdoğan, Nihat; Özhan Çetinkaya; Kamu Bütçesi, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa 2011
 • Hazine Müsteşarlığı, Kamu Borç Yönetim Raporu, 2010,
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 S.K. Resmi Gazete Sayısı ve Tarihi: 25326 - 24/12/2003)
 • Maliye Bakanlığı, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu, 2010
 • Maliye Bakanlığı, 04.01.2010 Tarihli Basın Duyurusu, 2010
 • Mutluer M. K.; E. Öner; A. Kesik; Teoride ve Uygulamada kamu Maliyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007
 • Orta Vadeli Mali Plan 2008 – 2010
 • Orta Vadeli Mali Plan 2009 – 2011
 • Pınar, Abuzer; “Küresel Krizin Orta Vadeli Mali Plan Hedefleri Üzerindeki Etkisi”, 28.Türkiye Maliye Sempozyumunda Sunulan Bildiri, Antalya, 2013
 • SDE (Stratejik Düşünce Enstitüsü), Kamu Bütçe Dengesi 2004-2010 Döneminin Analizi, Mart 2011
 • SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), Geçmişten Günümüze Kamu Maliyesi, Ocak 2014 Sayı: 79
 • TCMB, Ekonomi Notları, Sayı: 2010-12 / 2 Ağustos 2010)
 • TEPAV İstikrar Enstitüsü, Mali İzleme Raporu, 2009 Yılı Aralık Ayı Bütçe Sonuçları, Yayım Yılı: 2010
 • TEPAV İstikrar Enstitüsü, Mali İzleme Raporu 2010 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları: Konjonktürel ve Yapısal Bir Bakış, Yayım Yılı: 2011
 • Türk, İsmail; Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara 1992
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Çelik

Yazar: Vedat Kaya

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Nisan 2015

Bibtex @ { atauniiibd36048, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.16951/iibd.21912}, title = {KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ}, key = {cite}, author = {Çelik, Ahmet and Kaya, Vedat} }
APA Çelik, A , Kaya, V . (2015). KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 29 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2717/36048
MLA Çelik, A , Kaya, V . "KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2717/36048>
Chicago Çelik, A , Kaya, V . "KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ AU - Ahmet Çelik , Vedat Kaya Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ %A Ahmet Çelik , Vedat Kaya %T KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Ahmet , Kaya, Vedat . "KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 2 (Nisan 2015): 0- .
AMA Çelik A , Kaya V . KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): 0-.
Vancouver Çelik A , Kaya V . KÜRESEL FİNANS KRİZİ SÜRECİNDE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE HARCAMALARININ GÖRÜNÜMÜ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): -0.