TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Cüneyt KILIÇ [1]


This study aims to test the relationship between current account deficit and consumer loans and with its sub-components namely housing loans, personal finance credits, vehicle loans and personal credit cards. The study uses quarterly data between the years 2004:Q4 to 2014:Q3 and the data is analyzed by conducting cointegration and Granger causality test for the possible relationship between current account deficit and consumer loans and with its sub-components namely housing loans, personal finance credits, vehicle loans and personal credit cards. According to the results of the analysis, long term relationship exists between current account deficit and total consumer loans, and with its sub-components namely housing loans, personal finance credits, vehicle loans and personal credit cards. Moreover, single way causality relationship exists from total consumer loans, and with its sub-components namely housing loans, personal finance credits, vehicle loans towards current account deficit; yet no causality relationship existed from personal credit cards towards current account deficit

Bu çalışma, Türkiye’de cari açık ile tüketici kredileri ve bunun önemli alt bileşenleri olan konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve bireysel kredi kartları arasındaki ilişkiyi test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada 2004:Q4-2014:Q3 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılarak cari açık ile tüketici kredileri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri, taşıt kredileri ve bireysel kredi kartları arasındaki ilişki eşbütünleşme analizi ve Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinde cari açık ile toplam tüketici kredileri, taşıt kredileri, konut kredileri, ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartları arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı ve toplam tüketici, ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerinden cari açığa doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğu ancak bireysel kredi kartlarından cari açığa doğru bir nedensellik ilişkisinin var olmadığı tespit edilmiştir.  

 • Aizenman, J. ve Jinjarak, Y. (2013), “Real Estate Valuation, Current Account, and Credit Growth Patterns Before and After the 2008–2009 Crisis”, Asian Development Bank Institute, ADBI Working Paper 429, ss.1-28.
 • Akbaş, Yusuf E., Şentürk, M. ve Sancar, C. (2013), “Testing for Causality between the Foreign Direct Investment, Current Account Deficit, GDP and Total Credit: Evidence from G7”, Panoeconomicus, 6, ss.791- 812.
 • Atış, Aydanur G. ve Saygılı, F. (2014), “Türkiy’de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme”, Business and Economics Research Journal, Vol. 5 No: 4, ss.129-141.
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (2014), “Türk Bankacılık http://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/tr/Gosterim/Gelismis, Tarihi: 15.11.2014). İnteraktif Aylık Bülten”, (Erişim
 • Bayar, Y., Kılıç, C. ve Arıca, F. (2014), “Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicileri”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, ss.451-471.
 • Bitzis, G., Paleologos, John M. ve Papazoglou, C. (2008), “The Determinants of the Greek Current Account Deficit: The EMU Experience”, Journal of International and Global Economic Studies, 1(1), ss.105-122.
 • Dickey, David A. ve Fuller, Wayne A. (1979), “Distrubition of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root”, Journal of American Statistical Association, Vol. 74, Issue. 366, ss.427-431.
 • Dinçer, N. N. ve Yaşar, P. (2015), “Identification of Current Account Deficit: The Case of Turkey”, The International Trade Journal, 29, ss.63–87.
 • Egeli, Hüseyin A. ve Egeli, H. (2008), “Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kırgızistan’ın Dış Borçlarının Sürdürülebilirliği”, Sosyoekonomi, Yıl:4, Sayı:7, ss.11-26.
 • Enders, Walter (2004), Applied Econometric Time Series, John Wiley and Sons Ltd. England.
 • Engle, Robert F. ve Granger, C. W. J. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, Vol 55, ss.251–276.
 • Ertuğrul, Hasan M., Gerni, C. ve Toraganlı-Karamollaoğlu, N. (2013), “A Dynamic Investigation of the Impact of Credit Growth on the Current Account http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2349545, (Erişim of Tarihi: 23.10.2014). Turkey”,
 • Ganioğlu, A. (2013), “Rapid Credit Growth and Current Account Deficit as the Leading Determinants of Financial Crises”, Economics Discussion Papers, No. 2013-35, ss.1-28.
 • Göçer, İ., Mercan, M. ve Peker, O. (2013), “Kredi Hacmi Artışının Cari Açığa Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”, Ekonometri ve İstatistik, Sayı:18, ss.1-17.
 • Granger, C. W. J. (1969), “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”, Econometrica, Vol. 37, No. 3, ss.424-438.
 • Gujarati, Damodar N. (1999), Essentials of Econometrics, Irwin/McGraw-Hill, 2nd. Edition, Boston.
 • Kılıç, C., Bayar, Y. ve Özcan, B. (2014), “Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul Sanayi Fiyat Endeksi Üzerindeki Etkisi”, Kamu-İş Dergisi, C:13, S:3, ss.125-141.
 • Kiyotaki, N. ve Moore, J. (1997), “Credit Cycles”, Journal of Political Economy, 105, ss.211–248.
 • Paasche, B. (2001), “Credit Constraints and International Financial Crises”, Journal of Monetary Economics, Vol.48, Issue 3, ss.623–650.
 • Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988), “Testing for Unit Roots in Time Series Regression” Biometrika, 75, ss.335–346.
 • Saçık, Sinem Y. ve Karaçayır, E. (2014), “Küresel Kriz Sonrasında Cari Açık ve Kredi Hacmi Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği”, International Conference On Eurasian Economies, Skopje–Macedonia, ss.507-514.
 • Sandalcılar, Ali R. (2012), “Türkiye’de Kâğıt Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, ss.1-15.
 • Sandalcılar, Ali R. ve Altıner, A. (2014), “Türkiye’de Tüketici Kredileri İle Cari İşlemler Açığı Arasındaki Nedensellik İlişkisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 89, ss.28-40.
 • Sevüktekin, M. ve Nargeleçekenler, M. (2010), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi Eviews Uygulamalı, Geliştirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Telatar, E. (2011), “Türkiye’de Cari Açık Belirleyicileri ve Cari Açık-Krediler İlişkisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 78, ss.22-34.
 • Togan, S. ve Berument, H. (2011), “Cari İşlemler Dengesi, Sermaye Hareketleri ve Krediler”, Bankacılar Dergisi, Sayı 78, ss.3-21.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) (2014), “Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)”, http://evds.tcmb.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 19.11.2014).
 • Uzunöz, M. ve Akçay, Y. (2012), “Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), ss.1-16.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cüneyt KILIÇ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2015

Bibtex @ { atauniiibd36095, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.16951/iibd.10937}, title = {TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {KILIÇ, Cüneyt} }
APA KILIÇ, C . (2015). TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 29 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2717/36095
MLA KILIÇ, C . "TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2717/36095>
Chicago KILIÇ, C . "TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ AU - Cüneyt KILIÇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %A Cüneyt KILIÇ %T TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD KILIÇ, Cüneyt . "TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 2 (Ocak 2015): 0- .
AMA KILIÇ C . TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): 0-.
Vancouver KILIÇ C . TÜKETİCİ KREDİLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): -0.