PDF BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2015, Cilt: 29 Sayı: 4, 0 - , 12.05.2015

Öz

The aim of this study is to evaluate human resources accounting (HRA) which relates the accounting with human resources whose importance is increasing for companies and to compare the methods that will measure human resources costs in an accurate and reliable manner in order to support effectively the management’s decisions. In the scope of this aim, HRA’s goals and functions are explained. Afterwards, the methods that will measure human resources costs are explained in detail and are evaluated

Kaynakça

 • American Acounting Association Committee on Human Resource Accounting – AAA. (1973), “Report of the Committee on Human Resources”, The Accounting Review, 49, Committee Reports: Supplement to Volume XLIX of the Accounting Review, ss.115-124.
 • Bergeron, B. (2003), Essentials of Knowledge Management, John Wiley and Sons Inc., New Jersey.
 • Bilgin, L., Taşcı, D., Kağnıcıoğlu, D., Benligiray, S., Tonus, Editör: Geylan, R. H.Z. (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1561, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 820, Eskişehir.
 • Brummet R.L. (1970), “Accounting for Human Resources”, The Journal of Accountancy, 130 (6), ss.547-555.
 • Brummet, R.L., Flamholtz, G.E. ve Pyle, C.W. (1968), “Human Resource Measurement a Challenge for Accountants”, The Accounting Review, 43 (2), ss.217-224.
 • Choo, C.W. ve Bontis, N. (2001), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, New York.
 • Ertaş, F.C. ve Coşkun Arslan, M. (2010), “Muhasebe Eğitiminde İnsan Kaynakları Muhasebesinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma”, 29. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, ss.141-158.
 • Flamholtz, E.G. (1974), Human Resource Accounting, Dickenson Publishing, California.
 • Flamholtz, E.G. (1999), Human Resource Accounting: Advances in Concepts, Methods, and Applications, Third Edition, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 • Flamholtz, E.G., Bullen, M.L. ve Hua, W. (2002), “Human Resource Accounting: a Historical Perspective and Future Implications”, Management Decision, 40 (10), ss.947-954.
 • Gilbert, M.H. (1970), "The Asset Value of the Human Organization", Management Accounting, 52, Temmuz, ss.25-28.
 • Hermanson, R.H. (1964), Accounting for Human Assets, Michigan State University Press, Michigan.
 • IIRC. (2011), “Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21st content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf
 • http://integratedreporting.org/wp
 • Kanıbir, H. (2004), “Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entelektüel Sermaye ve Organizasyonel Performansa Yansımaları”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1 (3), ss.77-85.
 • Kardeş Selimoğlu, S. (2001), İşletmelerin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmada İnsan Kaynağı Muhasebesinin Rolü, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1290, T.C. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 171, Eskişehir.
 • Malik, R.K. (1993), Human Resource Accounting and Decision-Making, Anmol Publications, New Delhi.
 • Patel, M.K. (2005), Case Studies on HRD Practices, Anmol Publications, Jaipur.
 • Savich, S.R. ve Ehrenreich, B.K. (1976), “Cost/Benefit Analysis of Human Resource Accounting Alternatives”, Human Resources Management, 15 (1), ss:7-18.

İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2015, Cilt: 29 Sayı: 4, 0 - , 12.05.2015

Öz

Bu çalışmanın amacı, işletmeler için önemi gün geçtikçe daha belirgin hale gelen insan kaynaklarını, muhasebe sistemi ile ilişkilendiren insan kaynakları muhasebesini (İKM) değerlendirmek ve yönetime daha etkin karar desteği sunabilmek için insan kaynağı maliyetlerini doğru ve güvenilir bir şekilde ölçmeyi sağlayacak yöntemleri karşılaştırmaktır. Bu amaç kapsamında öncelikle İKM’nin amaçları ve fonksiyonları anlatılmıştır. Daha sonra insan kaynağı maliyetlerini ölçme yöntemleri çeşitli yönleriyle açıklanmış ve değerlendirilmiştir. 

Kaynakça

 • American Acounting Association Committee on Human Resource Accounting – AAA. (1973), “Report of the Committee on Human Resources”, The Accounting Review, 49, Committee Reports: Supplement to Volume XLIX of the Accounting Review, ss.115-124.
 • Bergeron, B. (2003), Essentials of Knowledge Management, John Wiley and Sons Inc., New Jersey.
 • Bilgin, L., Taşcı, D., Kağnıcıoğlu, D., Benligiray, S., Tonus, Editör: Geylan, R. H.Z. (2004), İnsan Kaynakları Yönetimi, TC. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1561, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 820, Eskişehir.
 • Brummet R.L. (1970), “Accounting for Human Resources”, The Journal of Accountancy, 130 (6), ss.547-555.
 • Brummet, R.L., Flamholtz, G.E. ve Pyle, C.W. (1968), “Human Resource Measurement a Challenge for Accountants”, The Accounting Review, 43 (2), ss.217-224.
 • Choo, C.W. ve Bontis, N. (2001), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, New York.
 • Ertaş, F.C. ve Coşkun Arslan, M. (2010), “Muhasebe Eğitiminde İnsan Kaynakları Muhasebesinin Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma”, 29. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, ss.141-158.
 • Flamholtz, E.G. (1974), Human Resource Accounting, Dickenson Publishing, California.
 • Flamholtz, E.G. (1999), Human Resource Accounting: Advances in Concepts, Methods, and Applications, Third Edition, Kluwer Academic Publishers, Boston, Dordrecht, London.
 • Flamholtz, E.G., Bullen, M.L. ve Hua, W. (2002), “Human Resource Accounting: a Historical Perspective and Future Implications”, Management Decision, 40 (10), ss.947-954.
 • Gilbert, M.H. (1970), "The Asset Value of the Human Organization", Management Accounting, 52, Temmuz, ss.25-28.
 • Hermanson, R.H. (1964), Accounting for Human Assets, Michigan State University Press, Michigan.
 • IIRC. (2011), “Towards Integrated Reporting, Communicating Value in the 21st content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf
 • http://integratedreporting.org/wp
 • Kanıbir, H. (2004), “Yeni Bir Rekabet Gücü Kaynağı Olarak Entelektüel Sermaye ve Organizasyonel Performansa Yansımaları”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 1 (3), ss.77-85.
 • Kardeş Selimoğlu, S. (2001), İşletmelerin Etkinliğini ve Verimliliğini Artırmada İnsan Kaynağı Muhasebesinin Rolü, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1290, T.C. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları No: 171, Eskişehir.
 • Malik, R.K. (1993), Human Resource Accounting and Decision-Making, Anmol Publications, New Delhi.
 • Patel, M.K. (2005), Case Studies on HRD Practices, Anmol Publications, Jaipur.
 • Savich, S.R. ve Ehrenreich, B.K. (1976), “Cost/Benefit Analysis of Human Resource Accounting Alternatives”, Human Resources Management, 15 (1), ss:7-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevgi AYDIN


Mustafa ÇANAKÇIOĞLU Bu kişi benim


Ferhan EMİR TUNCAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Mayıs 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 29 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
AYDIN, S., ÇANAKÇIOĞLU, M., & EMİR TUNCAY, F. (2015). İNSAN KAYNAKLARI MUHASEBESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4).

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png