TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ

Ş. ERSUNGUR [1] , Emine Ekinci [2]


East Asia has attracted the attention of all World and also Turkey with rapid growth rate, strong market potential and great success on the technological area. In this regard, foreign trade relations between the East Asia countries (China, South Korea, Japan and Taiwan) and Turkey have been discussed in this study. By using Input-Output Tables, the study is to aim to identify economic structure and key industries of these countries in 1995, 2000, 2005, 2008 and 2011. The empirical results show that foreign trade dependence for imported inputs is a significant problem of Turkish economy

Doğu Asya hızlı büyüme artışı, güçlü piyasa potansiyeli ve teknoloji alanında gösterdiği büyük başarıyla tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de dikkatini çekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada Doğu Asya ülkeleri (Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan) ile Türkiye arasındaki dış ticaret ilişkisi ele alınmaktadır. Çalışma, Girdi-Çıktı Akım tablolarını kullanarak 1995, 2000, 2005, 2008, 2011 yıllarında söz konusu ülkelerin ekonomik yapısını ve kilit endüstrilerini belirlemeyi amaçlamıştır. Elde edilen sonuçlar Türkiye’nin ithal girdi açısından dışa bağımlılığının önemli bir ekonomik problem olduğunu göstermektedir.

 • Altay, A. ve Ünay, S. (2014), Küreselleşme Sürecinde Türkiye-Çin Ekonomik İlişkileri, Sayı:96, SETA Yayınları, İstanbul. Türkçe http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2015/02/150216_japonya_ekon omi (Erişim: 29.05.2015). Ekonomik Durgunluktan Çıktı”,
 • Bocutoğlu, E. (1990), Endüstrilerarası İktisat, Teori ve Türkiye Uygulamaları, KTÜ Basımevi, Trabzon.
 • Deloitte, (2012), 2013 Global Manufacturing Competitiveness Index, Deloitte Global Services. Demircioğlu, S. (2014), “Dünden Bugüne Japon Ekonomisi”, http://www.destekmenkul.com/forex-haberleri/semra-demircioglu dunden-bugune-japonya-ekonomisi/, (Erişim: 28.04.2015).
 • Erdönmez, P. Ataman, (2002), “Japonya Mali Krizi”, Bankacılar Dergisi, Sayı 40, ss.50-67.
 • Ersungur, Ş. Mustafa, (2005), Bölgesel İktisat, Atatürk Üniversitesi, İİBF, Z. F. Fındıkoğlu Araştırma Merkezi, Yayın No:219, Erzurum.
 • Fleissner, P. U. A., (1993), Input-Output Analyse-Eine Einführung in Theorie und Anwendungen, Wien.
 • Levent, F. and Gökkaya, Z. (2014). “Education Policies Underlying South Korea's Economic Success”, Journal Plus Education, 10(1), 275-291 National Statistics, Republic of China, Taiwan, http://eng.stat.gov.tw/mp.asp?mp=5, (Erişim: 18.05.2015).
 • Özyurt, H. (2007), İktisadi Planlama, Derya Kitabevi, Trabzon.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi Portalı, “Türkiye-Japonya Siyasi İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-japonya-siyasi-iliskileri.tr.mfa, Erişim: 06.05.2015).
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi Portalı, “Türkiye-Güney Kore Siyasi İlişkileri”, http://www.mfa.gov.tr/turkiye-guney-kore-siyasi-iliskileri.tr.mfa
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı Resmi Portalı, http://www.ekonomi.gov.tr /portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke_masalari?_afrLoop=26125 04740241484&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=5lmk7z20_62# %40%40%3F_afrWindowId%3D5lmk7z20_62%26_afrLoop%3D261 2504740241484%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl- state%3D5lmk7z20 126, (Erişim: 19.05.2015).
 • Thirlwall, A.P., (1990), Growth and Development, Fourth Edition, McMillan Education Ltd., London.
 • Timmer, M. P., Dietzenbacher, E., Los, B., Stehrer, R. and de Vries, G. J. (2015), "An Illustrated User Guide to the World Input–Output Database: the Case of Global Automotive Production", Review of International Economics., (DOI: 10.1111/roie.12178).
 • Trinh, B., Hoa, Pham L., Giang, B. C., (2008), “Import Multiplier in Input- Output Analysis”, Depocen,Working Paper Series No. 2008/23
 • TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu Resmi Portalı, Dış Ticaret İstatistikleri, http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/menu.zul, (Erişim: 14.05.2015).
 • UNCTADSTAT, http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders. aspx?sRF_ActivePath=p,4&sRF_Expanded=,p,4, 16.05.2015). (Erişim:
 • World Bank, World Development Indicators. http://databank.worldbank.org /data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world- development-indicators, (erişim: 21.04.2015).
 • World Trade Organization, Statistical Database, http://stat.wto.org/Statistical Program/WSDBStatProgramHome.aspx?Language=E, 01.05.2015). Input-Output http://www.wiod.org/new_site/database/niots.htm, 25.03.2015). (Erişim: World Database, National Input-Output Tables, (Erişim:
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ş. ERSUNGUR

Yazar: Emine Ekinci

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Haziran 2015

Bibtex @ { atauniiibd36145, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {}, title = {TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {ERSUNGUR, Ş. and Ekinci, Emine} }
APA ERSUNGUR, Ş , Ekinci, E . (2015). TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 29 (4) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2719/36145
MLA ERSUNGUR, Ş , Ekinci, E . "TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2719/36145>
Chicago ERSUNGUR, Ş , Ekinci, E . "TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ AU - Ş. ERSUNGUR , Emine Ekinci Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 4 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ %A Ş. ERSUNGUR , Emine Ekinci %T TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 4 %R %U
ISNAD ERSUNGUR, Ş. , Ekinci, Emine . "TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 4 (Haziran 2015): 0- .
AMA ERSUNGUR Ş , Ekinci E . TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(4): 0-.
Vancouver ERSUNGUR Ş , Ekinci E . TÜRKİYE VE DOĞU ASYA ÜLKELERİ ARASINDAKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: GİRDİ-ÇIKTI YÖNTEMİ İLE BİR ANALİZ. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(4): -0.