Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Relationship between Growth and Sectoral Electricity Consumption in Turkey

Yıl 2020, Cilt 34, Sayı 3, 1089 - 1109, 15.07.2020
https://doi.org/10.16951/atauniiibd.724638

Öz

Kaynakça

 • ABDOLI, G., GUDARZI, Y. ve DASTAN, S. (2015), "Electricity consumption and economic growth in OPEC countries: a cointegrated panel analysis". OPEC Energy Review, 39(1), 1-16.
 • AĞIR, H. ve KAR, M. (2010), "Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi". Sosyoekonomi, 6(12), 149-175.
 • AKARCA, A. T. ve LONG, T. V. (1980), "On the relationship between energy and GNP: a reexamination". The Journal of Energy and Development, 326-331.
 • AKTAŞ, C. ve YILMAZ, V. (2012), "Causal relationship between electricity consumption and economic growth in Turkey". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(8), 45-54.
 • ALTINAY, G. ve KARAGOL, E. (2005), "Electricity consumption and economic growth: evidence from Turkey". Energy economics, 27(6), 849-856.
 • APERGIS, N. ve PAYNE, J. E. (2009), "Energy consumption and economic growth: evidence from the Commonwealth of Independent States". Energy Economics, 31(5), 641-647.
 • APERGIS, N. ve PAYNE, J. E. (2011), "A dynamic panel study of economic development and the electricity consumption-growth nexus". Energy Economics, 33(5), 770-781.
 • EROL, U. ve YU, E. S. (1987), "On the causal relationship between energy and income for industrialized countries". The Journal of Energy and Development, 113-122.
 • GHOSH, S. (2002), "Electricity consumption and economic growth in India". Energy policy, 30(2), 125-129.
 • GÖKTAŞ, Ö. (2005), "Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi". İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • JUMBE, C. B. (2004), "Cointegration and causality between electricity consumption and GDP: empirical evidence from Malawi". Energy economics, 26(1), 61-68.
 • KAR, M. ve KINIK, E. (2008), "Türkiye’de elektrik tüketimi çeşitleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ekonometrik bir analizi". Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 333-353.
 • KARAGÖL, E., ERBAYKAL, E. ve Ertuğrul, H. M. (2007), "Türkiye'de ekonomik büyüme ile elektrik tüketimi ilişkisi: sınır testi yaklaşımı". Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 72-80.
 • KRAFT, J. ve KRAFT, A. (1978), "On the relationship between energy and GNP". The Journal of Energy and Development, 401-403.
 • LEE, J. ve STRAZICICH, M. C. (2003), "Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks". Review of economics and statistics, 85(4), 1082-1089.
 • MASIH, A. M. ve MASIH, R. (1996), "Energy consumption, real income and temporal causality: results from a multi-country study based on cointegration and error-correction modelling techniques". Energy economics, 18(3), 165-183.
 • NARAYAN, P. K. ve PRASAD, A. (2008), "Electricity consumption–real GDP causality nexus: Evidence from a bootstrapped causality test for 30 OECD countries". Energy policy, 36(2), 910-918.
 • PAYNE, J. E. (2010), "A survey of the electricity consumption-growth literature". Applied energy, 87(3), 723-731.
 • PESARAN, M. H., SHIN, Y. ve SMITH, R. J. (2001), "Bounds testing approaches to the analysis of level relationships". Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
 • POLAT, Ö., USLU, E. ve SAN, S. (2011), "Türkiye’de elektrik tüketimi, istihdam ve ekonomik büyüme ilişkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 349-362.
 • SIMS, C. A. (1972), "Money, income, and causality". The American economic review, 62(4), 540-552.
 • SQUALLI, J. (2007), "Electricity consumption and economic growth: Bounds and causality analyses of OPEC members". Energy Economics, 29(6), 1192-1205.
 • STERN, D. I. (1993), "Energy and economic growth in the USA: a multivariate approach". Energy economics, 15(2), 137-150.
 • TAYYAR, A. E. (2019), "Türkiye’de Sektörel Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: MWALD Temelli Nedensellik Analizlerinin Uygulanması". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1937-1956.
 • TODA, H. Y. ve YAMAMOTO, T. (1995), "Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes". Journal of econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • WOLDE-RUFAEL, Y. (2006), "Electricity consumption and economic growth: a time series experience for 17 African countries". Energy policy, 34(10), 1106-1114.
 • YAPRAKLI, S. ve YURTTANÇIKMAZ, Z. Ç. (2012), "Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz". CÜ iktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 13(2), 195-215.

Türkiye’de Büyüme ve Sektörel Bazda Elektrik Tüketimi Arasındaki İlişki

Yıl 2020, Cilt 34, Sayı 3, 1089 - 1109, 15.07.2020
https://doi.org/10.16951/atauniiibd.724638

Öz

İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar geçen sürede değişen hayat şartlarına bağlı olarak kullanılan enerji kaynakları farklılık göstermiştir. Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte üretim ve tüketimin artması ve dolasıyla büyüme olgusunun ekonomiler açısından önemli bir hedef haline gelmesi, enerji kaynaklarının üretim sürecinde daha fazla kullanılmasına, buna bağlı olarak enerji tüketiminin büyüme ile ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Bu durum konuya ilişkin olarak geliştirilen çalışmaların artmasına neden olmuş, literatürde enerji tüketimi ile büyüme arasındaki ilişki bazı kullanım avantajları sebebiyle elektrik enerjisi perspektifinden sıklıkla ele alınmıştır. Elektrik tüketimi, üretim sürecinde geniş bir kullanım alanına sahip olması ve hem tek başına, hem de emek ve sermaye faktörlerinin bir tamamlayıcısı olması yönüyle büyüme sürecine önemli derecede katkı sunmaktadır. Elektrik tüketimi - büyüme ilişkisi ise özellikle oluşturulacak enerji politikaları açısından önem arz etmektedir. Türkiye için gerçekleştirilen çalışmada, 1990 – 2018 dönemi kapsamındaki veriler kullanılarak sektörel elektrik tüketimi - büyüme ilişkisi ARDL Sınır Testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda, hane halkı ve aydınlatma sektörlerindeki elektrik tüketiminin büyüme üzerindeki etkisinin pozitif, sanayi sektöründeki elektrik tüketiminin etkisinin negatif olduğu tespit edilmiştir. İlişkinin yönünü belirlemek amacıyla yapılan nedensellik testi sonuçları ise, büyümeden hane halkı ve resmi dairelerdeki elektrik tüketimine; sanayi ve aydınlatma sektörlerindeki elektrik tüketiminden büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • ABDOLI, G., GUDARZI, Y. ve DASTAN, S. (2015), "Electricity consumption and economic growth in OPEC countries: a cointegrated panel analysis". OPEC Energy Review, 39(1), 1-16.
 • AĞIR, H. ve KAR, M. (2010), "Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi". Sosyoekonomi, 6(12), 149-175.
 • AKARCA, A. T. ve LONG, T. V. (1980), "On the relationship between energy and GNP: a reexamination". The Journal of Energy and Development, 326-331.
 • AKTAŞ, C. ve YILMAZ, V. (2012), "Causal relationship between electricity consumption and economic growth in Turkey". Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 4(8), 45-54.
 • ALTINAY, G. ve KARAGOL, E. (2005), "Electricity consumption and economic growth: evidence from Turkey". Energy economics, 27(6), 849-856.
 • APERGIS, N. ve PAYNE, J. E. (2009), "Energy consumption and economic growth: evidence from the Commonwealth of Independent States". Energy Economics, 31(5), 641-647.
 • APERGIS, N. ve PAYNE, J. E. (2011), "A dynamic panel study of economic development and the electricity consumption-growth nexus". Energy Economics, 33(5), 770-781.
 • EROL, U. ve YU, E. S. (1987), "On the causal relationship between energy and income for industrialized countries". The Journal of Energy and Development, 113-122.
 • GHOSH, S. (2002), "Electricity consumption and economic growth in India". Energy policy, 30(2), 125-129.
 • GÖKTAŞ, Ö. (2005), "Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi". İstanbul: Beşir Kitabevi.
 • JUMBE, C. B. (2004), "Cointegration and causality between electricity consumption and GDP: empirical evidence from Malawi". Energy economics, 26(1), 61-68.
 • KAR, M. ve KINIK, E. (2008), "Türkiye’de elektrik tüketimi çeşitleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ekonometrik bir analizi". Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 333-353.
 • KARAGÖL, E., ERBAYKAL, E. ve Ertuğrul, H. M. (2007), "Türkiye'de ekonomik büyüme ile elektrik tüketimi ilişkisi: sınır testi yaklaşımı". Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(1), 72-80.
 • KRAFT, J. ve KRAFT, A. (1978), "On the relationship between energy and GNP". The Journal of Energy and Development, 401-403.
 • LEE, J. ve STRAZICICH, M. C. (2003), "Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks". Review of economics and statistics, 85(4), 1082-1089.
 • MASIH, A. M. ve MASIH, R. (1996), "Energy consumption, real income and temporal causality: results from a multi-country study based on cointegration and error-correction modelling techniques". Energy economics, 18(3), 165-183.
 • NARAYAN, P. K. ve PRASAD, A. (2008), "Electricity consumption–real GDP causality nexus: Evidence from a bootstrapped causality test for 30 OECD countries". Energy policy, 36(2), 910-918.
 • PAYNE, J. E. (2010), "A survey of the electricity consumption-growth literature". Applied energy, 87(3), 723-731.
 • PESARAN, M. H., SHIN, Y. ve SMITH, R. J. (2001), "Bounds testing approaches to the analysis of level relationships". Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
 • POLAT, Ö., USLU, E. ve SAN, S. (2011), "Türkiye’de elektrik tüketimi, istihdam ve ekonomik büyüme ilişkisi". Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 349-362.
 • SIMS, C. A. (1972), "Money, income, and causality". The American economic review, 62(4), 540-552.
 • SQUALLI, J. (2007), "Electricity consumption and economic growth: Bounds and causality analyses of OPEC members". Energy Economics, 29(6), 1192-1205.
 • STERN, D. I. (1993), "Energy and economic growth in the USA: a multivariate approach". Energy economics, 15(2), 137-150.
 • TAYYAR, A. E. (2019), "Türkiye’de Sektörel Elektrik Tüketimi ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: MWALD Temelli Nedensellik Analizlerinin Uygulanması". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(4), 1937-1956.
 • TODA, H. Y. ve YAMAMOTO, T. (1995), "Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes". Journal of econometrics, 66(1-2), 225-250.
 • WOLDE-RUFAEL, Y. (2006), "Electricity consumption and economic growth: a time series experience for 17 African countries". Energy policy, 34(10), 1106-1114.
 • YAPRAKLI, S. ve YURTTANÇIKMAZ, Z. Ç. (2012), "Elektrik tüketimi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik: Türkiye üzerine ekonometrik bir analiz". CÜ iktisadi ve idari Bilimler Dergisi, 13(2), 195-215.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selim BAŞAR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
0000-0003-0926-2843
Türkiye


Bengü TOSUN (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (DR)
0000-0002-5969-4612
Türkiye


Ayvaz BARTİK
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2856-5137
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 34, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Başar, S. , Tosun, B. & Bartik, A. (2020). Türkiye’de Büyüme ve Sektörel Bazda Elektrik Tüketimi Arasındaki İlişki . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 34 (3) , 1089-1109 . DOI: 10.16951/atauniiibd.724638

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png