BibTex RIS Kaynak Göster

MATEMATİK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ

Yıl 2008, Sayı: 17, 174 - 184, 03.12.2010

Öz

Hızla gelişen teknolojiye göre, çağdaş yaşam standartları dikkate
alındığında kalkınmış ve gelişmiş bir ülkede yaşayan fertlerin dünyaya nasıl bir
bakış açısı ile baktıklarını kestirmek zor değildir. Bu bağlamda ülkelerin birbirleri
ile her açıdan bir yarış içerisinde oldukları da bilinmektedir. Bu yarışa özellikle
eğitim alanında (PISA, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI vb programlar) ön
koşulsuz katılan ülkemizin başarılı olmasını istiyorsak birey olarak üstümüze düşen
görevleri yerine getirmemiz gerekmektedir. Bir toplumun eğitim düzeyi ne kadar
yüksek ise ülkenin gelişmişlik düzeyinin de o ölçüde yüksek olacağı beklenmektedir.
Dolayısıyla bu yarışa katılan ülke bireylerinin gerekli bilgi donanımına sahip olması
ve edinilen bilgiyi en verimli şekilde kullanabilmeleri gerekmektedir. Yaşadığımız bu
son çeyrek yüzyılda eğitim ve bilginin önemi hızla artmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında teknolojinin ve yaşam standartlarının kalitesi ile bire-bir ilişkili olan
matematik eğitiminin ve matematik öğrenmenin neden önemli olduğu ortaya
çıkmaktadır. Çünkü matematik eğitimi olmadan bir ülkede gelişmeden,
kalkınmadan, ekonomiden, bilimden ve teknolojik ilerlemeden bahsetmek kolay
değildir. Matematik öğrenmenin, edinilen matematiksel bilginin ve matematiksel
düşünce yapısının uygulanabilirliği, mümkünse somutlaştırılarak matematik kaygısı
oluşturulmadan örneklerle anlatılmalıdır.

Yıl 2008, Sayı: 17, 174 - 184, 03.12.2010

Öz

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet Işık Bu kişi benim

Alper Çiltaş Bu kişi benim

Mehmet Bekdemir Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2010
Gönderilme Tarihi 3 Aralık 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008 Sayı: 17

Kaynak Göster

APA Işık, A., Çiltaş, A., & Bekdemir, M. (2010). MATEMATİK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ VE ÖNEMİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(17), 174-184.