PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 11, 155 - 185, 03.12.2010

Öz

AKTİF ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 11, 155 - 185, 03.12.2010

Öz

Aktif öğrenme, öğrenenin kendi öğrenmesinin yönetim ve sorumluluğunu taşıdığı, öğrenme sürecinde hem zihinsel hem de fiziksel yönden aktif olduğu, süreç boyunca sürekli olarak alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle değerlendirildiği ve süreç sonunda kalıcı öğrenmeler sağlandığı bir öğrenme modeli olarak tanımlanabilir. Öğrenenin öğrenme sürecine aktif katılımım sağlama amacına yönelik olarak kullanılan stratejilerin en önemlileri arasında 1. Projeye Dayalı Öğrenme, 2. Probleme Dayalı Öğrenme, 3. İşbirlikçi Öğrenme ve 4. Sorgulamaya Dayalı Öğrenme sayılabilir. Bu çalışmada, yukarıda belirtilen aktif öğrenme stratejileri literatür ışığında tartışılmıştır. Birbirine oldukça yakın özellikler taşıyan bu aktif Öğrenme stratejilerinin benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu farklılıkları ve benzerlikleri daha anlaşılır bir biçimde ifade etmek için bir tablo oluşturulmuştur.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Suat ÇELİK


Erdal ŞENOCAK Bu kişi benim


Samih BAYRAKÇEKEN Bu kişi benim


Yavuz TAŞKESENLİGİL Bu kişi benim


Kemal DOYMUŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Aralık 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2005, Cilt 0, Sayı 11

Kaynak Göster

APA Çelik, S. , Şenocak, E. , Bayrakçeken, S. , Taşkesenligil, Y. & Doymuş, K. (2010). AKTİF ÖĞRENME STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME ÇALIŞMASI . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (11) , 155-185 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2772/37083