Yıl 2019, Cilt , Sayı 38, Sayfalar 85 - 99 2019-06-30

THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING

Fatih Sezek [1] , Uluhan Kurt [2]


The purpose of this study is to examine the effects of using different statistical analysis methods on the results of questionnaire or scales evaluation in education studies. The scale-survey method was used for data collection. In accordance with this purpose, “Students’ Satisfaction of Physical Space” (SSPS) developed by researchers and measuring their school satisfaction level of students was used. The sample of the study is consisted of 720 students studying in the boarding school in the province of Erzurum. Firstly, the data obtained from the sample were scored and then, both parametric and non-parametric analyzes were performed on the total score and arithmetic mean scores of the test. Evaluating of tests results were statistically compared. Thus, we tried to determine which analysis method was more accurate in the evaluation of the scales.  Accordingly, we were be able to achieve more reliable results. As a result, it was determined that performing statistical analyzes by scoring questionnaires and scales brought different problems. Contrary to the general belief that parametric tests are more reliable than non-parametric tests, it is also shown that the comparison with the chi-square test is one of the most suitable methods in the analysis of categorical datum obtained from the questionnaires. On the other hand, instead of collecting the scores of the different class levels students' answers to each question, it is more convenient to apply the chi-square test to the total frequencies of the answers. In addition, among students of different grades (K5-8), it was determined that there was a statistically significant difference among their satisfaction levels from the physical environment of the school. 


Parametric and non-parametric tests, Chi-square, scales
 • Anderson, L.W. (1988). “Attitudes and their measurement”, New York: Educational Research, Methodology and Measurement. An International Handbook, Keeves, J.P. (Ed), 421-426.
 • Baştürk, S. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. 6. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Daniel, W. (1990). Applied nonparametric statistics (2nd edn). Boston: PWS-Kent.
 • Erkuş, A. (2010). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. Ankara: Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. A.Ş.
 • Beatty, J. R. (1997). Statistical methods (Volume Two). Newyork: The McGraw – Hill Companies, Inc.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler, Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı - istatistik, araştırma deseni, spss uygulamaları ve yorum (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (23. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Gerrig, R. J. Ve Zimbardo P. G. (2016). Psikoloji ve yaşam. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Güriş, S. ve Astar, M. (2015). Bilimsel araştırmalarda spss ile istatistik. İstanbul: Der Yayınları.
 • Huck, S. W. (2008). Reading statistics and research (5th ed.). New York: Addison Wesley Longman.
 • Koç, N. (1986). Personel Seçiminde Psikolojik Testler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 18(1), 24-34.
 • Koçyiğit, B. K. (2002). Likert tipi tutum ölçeklerinin geliştirilmesinde kullanılan bazı tekniklerin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Köklü, N. (1995). Tutumların ölçülmesi ve likert tipi ölçeklerde kullanılan seçenekler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 28 (2), 81-93.
 • Kerlinger, F.N. (1973). Foundation of Behavioural Research. New York: Holt. Rinehand and Hinston.
 • Kurt, U. ve Sezek, F. (2018). Yatılı bölge ortaokullarındaki öğrencilerin fiziki mekan memnuniyetlerine yönelik ölçek geliştirme çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 42-57.
 • Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives in Psychology, 140, 1-55.
 • Özgüven, İ. E. (2007). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Salant, Priscilla ve Don Dillman (1994), How to conduct your own survey?, New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Tekin, H. (2000). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (14. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tezbaşaran, A. (2004). Likert tipi ölçeklere madde seçmede geleneksel madde analizi tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Psikoloji Dergisi, 19( 54), 77-87.
 • URL-1 <http://www.atauni.edu.tr/#sayfa=ibm-spss-statistics-20> Erişim tarihi: 01.02.2019
 • Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1841-4303
Yazar: Fatih Sezek (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0683-6875
Yazar: Uluhan Kurt
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ataunikkefd558316, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, eissn = {2687-2196}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {85 - 99}, doi = {10.33418/ataunikkefd.558316}, title = {THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING}, key = {cite}, author = {Sezek, Fatih and Kurt, Uluhan} }
APA Sezek, F , Kurt, U . (2019). THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (38) , 85-99 . DOI: 10.33418/ataunikkefd.558316
MLA Sezek, F , Kurt, U . "THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 85-99 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/46618/558316>
Chicago Sezek, F , Kurt, U . "THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 85-99
RIS TY - JOUR T1 - THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING AU - Fatih Sezek , Uluhan Kurt Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33418/ataunikkefd.558316 DO - 10.33418/ataunikkefd.558316 T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 99 VL - IS - 38 SN - 1302-3241-2687-2196 M3 - doi: 10.33418/ataunikkefd.558316 UR - https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.558316 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING %A Fatih Sezek , Uluhan Kurt %T THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241-2687-2196 %V %N 38 %R doi: 10.33418/ataunikkefd.558316 %U 10.33418/ataunikkefd.558316
ISNAD Sezek, Fatih , Kurt, Uluhan . "THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 38 (Haziran 2019): 85-99 . https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.558316
AMA Sezek F , Kurt U . THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (38): 85-99.
Vancouver Sezek F , Kurt U . THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICAL ANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALES ON A REAL SAMPLING. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (38): 99-85.