Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding

Yıl 2011, Cilt 11, Sayı 46, 97 - 118, 02.04.2018

Öz

Ö Z E T

En erken dönemlerden itibaren, Doğu-batı hareketlenmelerinde Doğu ve

Kuzeydoğu Anadolu önemli bir geçiş noktası olmuş, bölge sürekli dışarıdan gelen

saldırılara maruz kalmıştır. Bu çalışmada Roma İmparatorluğu’nun Kafkaslara ve

Asya içlerine ulaşmasında stratejik önem arz eden Kuzey Doğu Anadolu bölgesi

kentlerinden olan Elegeia’nın Roma-Parth ilişkilerindeki yeri ve lokalizasyonu ile

ilgili görüşler ele alınarak, Roma İmparatorluğu döneminde Erzurum ve çevresinin

konumu ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Roma İmparatorluğu, Roma-Parth ilişkileri, Erzurum, Elegeria

AB S T R AC T

Since the earliest ages onwards, Eastern and Northeastern Anatolia have been a

significant passage in the movements between the East and the West. The

mentioned region has thus been exposed to attacks from outside. This study is

intended to depict the views relating the place and location of Elegia, which had a

strategic role in Roman Empire’s reach into the Caucasus and Asia and which was

one of the northeastern Anatolian cities, in Roman-Parth relations. The study also

aims to give information about the situation of Erzurum and its surrounding in

Roman Empire period.

Keywords: Roman Empire, Roma-Parth relations, Erzurum, Elegeia

Kaynakça

 • KAYA, D., 2002, Halkbilim Araştırmaları, Kitabevi, s.211-213, İstanbul.
 • ERİNÇ, S, 1973, “Türkiye, İnsan ve Ortam” İstanbul Üniversitesi Coğrafya Ensititüsü Dergisi, Cil 10, sayı 18-19, İstanbul, s.1-34 (BABİNGER, F.:Anadolu’da İslamiyet, Darülfünun edebiyat Fakültesi Mecmuası, no. 3 1922, s. 217-18. TANYU, H.: Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri. Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, 1967. ye atfen).
 • ERGUN, P., 2004, Türk Kültüründe Ağaç Kültü,Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, s.336-337.
 • ABDULKERİMOĞLU, A., 1987, Kastamonu’da Dini-Manevi Halk İnançları III. Milletlerarası Folklör Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm bakanlığı, Milli Folklör araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, s.1-18, Ankara.
 • KÜÇÜK; A., 1987, Erzincan ve Çevresindeki halk İnanışlarına Toplu Bakış, III. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm bakanlığı, Milli Folklor araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, 241-245, Ankara.
 • BORATAV, P. N., 1973, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • ŞAR, S., 1987, İç Anadolu Bölgesi Halk İlaçları, III. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, 371-380.Ankara.
 • KARAY, R. H., 1993, Yatır, Memleket Hikayeleri(Bütün Eserleri, Günümüz Türkçesine Uyarlayan Ejder KARAY, Ankara, 1916), İnkılap Kitabevi, İstanbul, s. 106-114.
 • ÖZÖNDER, M.C., 1987, Türk ve Kore Halk İnançları, III. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, , Ankara, 291-300.

Yıl 2011, Cilt 11, Sayı 46, 97 - 118, 02.04.2018

Öz

Kaynakça

 • KAYA, D., 2002, Halkbilim Araştırmaları, Kitabevi, s.211-213, İstanbul.
 • ERİNÇ, S, 1973, “Türkiye, İnsan ve Ortam” İstanbul Üniversitesi Coğrafya Ensititüsü Dergisi, Cil 10, sayı 18-19, İstanbul, s.1-34 (BABİNGER, F.:Anadolu’da İslamiyet, Darülfünun edebiyat Fakültesi Mecmuası, no. 3 1922, s. 217-18. TANYU, H.: Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri. Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Yayınları, 1967. ye atfen).
 • ERGUN, P., 2004, Türk Kültüründe Ağaç Kültü,Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, s.336-337.
 • ABDULKERİMOĞLU, A., 1987, Kastamonu’da Dini-Manevi Halk İnançları III. Milletlerarası Folklör Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm bakanlığı, Milli Folklör araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, s.1-18, Ankara.
 • KÜÇÜK; A., 1987, Erzincan ve Çevresindeki halk İnanışlarına Toplu Bakış, III. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm bakanlığı, Milli Folklor araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, 241-245, Ankara.
 • BORATAV, P. N., 1973, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
 • ŞAR, S., 1987, İç Anadolu Bölgesi Halk İlaçları, III. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, 371-380.Ankara.
 • KARAY, R. H., 1993, Yatır, Memleket Hikayeleri(Bütün Eserleri, Günümüz Türkçesine Uyarlayan Ejder KARAY, Ankara, 1916), İnkılap Kitabevi, İstanbul, s. 106-114.
 • ÖZÖNDER, M.C., 1987, Türk ve Kore Halk İnançları, III. Milletlerarası Folklor Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Gelenek, Görenek ve İnançlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Folklor araştırma dairesi yayınları, No 86, Seminer Kongre Bildirileri dizisi; 23, , Ankara, 291-300.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman ÇİĞDEM (Sorumlu Yazar)

Yayımlanma Tarihi 2 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 11, Sayı 46

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbd411740, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9389}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, number = {46}, pages = {97 - 118}, title = {Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding}, key = {cite}, author = {Çiğdem, Süleyman} }
APA Çiğdem, S. (2018). Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (46) , 97-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbd/issue/36391/411740
MLA Çiğdem, S. "Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding" . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018 ): 97-118 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbd/issue/36391/411740>
Chicago Çiğdem, S. "Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018 ): 97-118
RIS TY - JOUR T1 - Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding AU - Süleyman Çiğdem Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 118 VL - 11 IS - 46 SN - 1300-9389- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding %A Süleyman Çiğdem %T Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9389- %V 11 %N 46 %R %U
ISNAD Çiğdem, Süleyman . "Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 46 (Nisan 2018): 97-118 .
AMA Çiğdem S. Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(46): 97-118.
Vancouver Çiğdem S. Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(46): 97-118.
IEEE S. Çiğdem , "Roma-Parth İlişkilerinde Elegeia/Erzurum ve Çevresi / Elegia in Roma-Parth Relations Erzurum and Its Surrounding", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 11, sayı. 46, ss. 97-118, Nis. 2018