BibTex RIS Kaynak Göster

DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE STRATEJİ KULLANIMINDA ÖĞRENCİ TERCİHLERİ

Yıl 2005, Cilt: 5 Sayı: 1, 319 - 330, 17.02.2010

Öz

Bu çalışma Türk uyruklu yabancı dil öğrencileri tarafından dilbilgisi
öğreniminde kullanılan taktikleri irdelemektedir. Bu amaç doğrultusunda,
üniversite hazırlık sınıfı düzeyinde olan öğrencilere Dilbilgisi Öğrenimi Taktik
Anketi uygulanmıştır. Yabancı dil sınıfındaki bir çok öğrencinin dilbilgisi
öğrenimi ile ilgili görüşlerini tanımlamada bu çalışmanın başarılı olduğu
söylenebilir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların bir kısmı dil öğretmenlerini
şaşırtabilir. Ancak, çoğunun dilbilgisi öğretimindeki tecrübelerini ve görüşlerini
doğruladığı açıkça anlaşılmaktadır. Öğrenciler, çoğunluğu bilişsel olan taktikleri
bilinçsiz bir şekilde kullandıklarını ifade ettiler. Bununla birlikte, dilbilgisini
etkin bir şekilde öğrenmek için sosyoduyuşsal taktiklerini de kullanmaya
ihtiyaçları olduğu açıktır. Bu yüzden, öğretmenlerin, öğrencilerin daha iyi
öğrenme ortamına sahip olmaları için, bazı taktiksel teknikler geliştirmeye
ihtiyaçları vardır. Bu çalışma, dilbilgisi öğrenimindeki öğrenci taktikleri ile ilgili
bazı görüşlerin ortaya konulmasına katkıda bulunacak ve çalışmanın bulguları
sayesinde, dil öğretmenlerinin dilbilgisi öğretiminde yeni taktikleri benimseyip,
geliştireceklerine inanılmaktadır.

Yıl 2005, Cilt: 5 Sayı: 1, 319 - 330, 17.02.2010

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif SARIÇOBAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 17 Şubat 2010
Yayımlandığı Sayı Yıl 2005 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA SARIÇOBAN, A. (2010). DİLBİLGİSİ ÖĞRENİMİNDE STRATEJİ KULLANIMINDA ÖĞRENCİ TERCİHLERİ. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 319-330.

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.