Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 66, Sayfalar 645 - 662 2019-09-15

Rudolf Von Slatin’in Sudan Kariyeri (1879-1914)
Rudolf Von Slatin's Sudan Career (1879-1914)

Abdullah ÖZDAĞ [1]


Öz

Rudolf Von Slatin’in kariyeri aslen Avusturya-Macaristan vatandaşı olduğu halde Sudan’a seyahati esnasında karşılaştığı İngiliz sivil ve askeri yetkilileri sayesinde Mısır Hükümeti altında resmi görevler almasıyla başlamıştır. Viyana’dan 17 yaşında ayrılan R. Slatin iyi bir eğitim tahsiline sahip olmamasına rağmen çok genç yaşlarda Sudan’da önemli görevlere gelebilmiştir. R. Slatin’in bu görevlere gelmesinde o dönemin güçlü İngiliz Generali C. Gordon’un katkısı tartışılmaz bir gerçektir. R. Slatin’in Sudan kariyeri kaza müdürlüğünden vilayet valiliğine, 12 yıllık esaret döneminden Sudan Genel Müfettişliğine kadar inişli çıkışlı seyir izlemiştir. Özellikle 1896-1898 İngilizlerin Sudan’ı işgal yıllarında R. Slatin’in İngiliz-Mısır askeri gücünde aldığı önemli görevler onun tanınırlığını daha da artırmıştır. Sudan’ın iç bölgelerine ilerleyen İngiliz-Mısır ordusunda ön cephelerde yer alan R. Slatin bir zamanlar kendisini esaret altında tutan Halife ve onun komutanlarının yakalanması için verilen orduyu sevk eden kişi olmuştur. 1899’da Mehdi Devleti’nin ortadan kaldırılmasıyla başlayan İngiliz hâkimiyet döneminde Sudan’ı yeniden yapılandıran birkaç isimden birisi olmuştur. Sudan’ın modern tarihinde bir kırılma noktası denilebilecek “Mehdi Hareketi’ni” yakından gözlemleyen R. Slatin’in hikâyesi döneme ilişkin yapılacak çalışmalara yeni kapılar aralayacaktır. 


Abstract

Although Rudolf Von Slatin was originally an Austro-Hungarian citizen, he began his official duties under the Egyptian Government thanks to the British civil and military officials he encountered during his trip to Sudan. Rudolf Slatin, who left Vienna at the age of 17, did not have a good education, but was able to assume important duties in Sudan at a very young age. Rudolf Slatin's appointment to these positions was made possible thanks to the contributions of the powerful British General C. Gordon. Rudolf Slatin’s career in Sudan fluctuated from mudir to governor, from 12 years of captivity to General Inspectorate of Sudan. Especially during the years of the British invasion of Sudan from 1896 to 1898, Rudolf Slatin’s important duties in the Anglo-Egyptian military power increased his recognition even further. Rudolf Slatin was on the front lines of the Anglo-Egyptian army moving towards the interior of Sudan and Rudolf Slatin led the army, which tried to capture the Caliph and his commanders, who once kept him in captivity. He was one of the few who restructured Sudan during the period of British rule, which began in 1899 with the elimination of the Mahdi State. The story of Rudolf Slatin, who closely observes the Mahdi Movement, which can be called a breaking point in the modern history of Sudan, will open new doors to the studies to be made in the period.


  • Resmi Arşivler İngiliz Ulusal Arşivi / Public Record Office (PRO) Sudan Archive Durham (SAD) Parliamentary Paper (PP) Telif ve Tetkik Eserler Duncan, R. (1952). The Sudan. London: W. Blackwood. Gray, Richard. (1961). A History of the Southern Sudan 1839-1889, London: Oxford University Press. Hill, Richard. (1965). Slatin Pasha. London: Oxford University Press. Holt, Peter. (1958). M., The Mahdist State in the Sudan 1881-1898. London: Oxford at the Clarendon Press. Holt, Peter. M. Daly, M.W. (1988). A History of the Sudan. London: Longman. McMichael, Harold. The Anglo-Egyptian Sudan. London: Faber and Faber Limited. Nicoll, Fergus. (2004). The Sword of the Prophet. London: Sutton Publishing Lmt. Özdağ, Abdullah. (2017). “Doğu Afrika’da İngiliz Emperyalizmi: İngiltere’nin Sudan’ı İşgali (1896-1898)”, OTAM. 42 /Güz. Özdağ, Abdullah. (2018). “Sudan’da Mehdi Hareketi”, TAD, C.37/S. 63. Slatin, R. Paşa, (1935). Fire and Sword in The Sudan. London: Edward Arnold & Co. Shaked, Haim. (2008). The Life of the Sudanese Mahdi. London: Taylor and Francis. Shibeika, M. (1952). British Policy in the Sudan, London: Oxford University Press. Theobald, A.B. (1951). The Mahdiya, London: Longmans. Green and Co. Willis, Justin. (2012). “Ambitions of the State”. The Sudan Handbook. ed. J. Ryle, J. Willis, S. Baldo, M. Jok, London: Rift Valley Institute. Wingate, F.R. (1899). Mahdiism and the Egyptian Sudan, London: Macmillan and Co
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5775-8264
Yazar: Abdullah ÖZDAĞ (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

MLA ÖZDAĞ, A . "Rudolf Von Slatin’in Sudan Kariyeri (1879-1914)". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 (2019 ): 645-662 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/49095/624759>