ISSN: 1300-9052
e-ISSN: 2717-6851
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Turcology Research / Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Alan indeksli Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, yeni adı olan Turcology Research olarak 2022 yılı itibarıyla yeni bir yayım süreciyle AVES Publisher ile bir anlaşmaya gitmiştir. Bu amaçla dergi web sayfası, makale kabul sistemi uluslararası bir sisteme taşınmıştır. Artık dergimiz aşağıdaki adresler üzerinden makale kabul etmektedir.

Dergi Web Sitesi:  www.turcology.org
Makale Takip Sistemi:  jtri.manuscriptmanager.net

TANITIM VİDEOLARI (Manuscript Manager)

Yazar Makale Yükleme
Hakemlik Süreci
Yazarın Revizyonlu Dosya Yüklemesi

Belgeler

Makale Şablonu

ICMJE Form

Title Page (Başlık Dosyası)

Copyright Formu

ULAKBİM TR Dizin, MIAR, MLA, SciLit gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli dergimiz bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır.

Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turcology.org ve Dergipark http://dergipark.org.tr/ataunitaed adreslerinde yayımlanır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.


2022 - Sayı: 74

Araştırma Makalesi

1. Kutadgu Bilig’de Su Metaforları

Araştırma Makalesi

2. Nâzım Hikmet’in Romancılığı

Araştırma Makalesi

3. Cengiz Aytmatov Eserlerinde Dinî Unsurlar

Araştırma Makalesi

5. Arkeoloji ve Kültürel Miras Turizmi Açısından Avanos: Topraktepe Örneği

Araştırma Makalesi

6. Türkiye Müzelerinden Örnekler Işığında Tarikat Sancak Âlemleri

Araştırma Makalesi

7. Gaznelilerin Sistan Hâkimiyeti

Araştırma Makalesi

12. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi) Sırasında Tahran Sefareti’nin Faaliyetleri

Araştırma Makalesi

13. İşgal İstanbul’unda Ayasofya’nın Statüsü Meselesi

Araştırma Makalesi

15. Rethondes Mütarekesi