ISSN: 1300-9052
e-ISSN: 2717-6851
Başlangıç: 1995
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için www.turkiyatjournal.com adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.


Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MIAR, MLA, SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. TAED, bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turkiyatjournal.com ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir

2021 - Sayı: 72

Araştırma Makalesi

3. Türk Romanının Mitoman Karakteri: Fahim Bey

Araştırma Makalesi

4. Namık Kemal’de Doğu-Batı Sentezi ve Romantizme Evirilen Süreç

Araştırma Makalesi

5. Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Bir Zenginlik Alameti: Lapis Lazuli Taşından Mühür

Araştırma Makalesi

6. Dara’dan (Anastasiopolis) Brittle Ware Çömlekler

Araştırma Makalesi

7. Iğdır Kervan Sarayı ve Kervan Yolu Üzerine Yeni Değerlendirmeler

Araştırma Makalesi

11. İlhanlı Dönemi’nde Şüregel (Şirak)

Araştırma Makalesi

12. Tarihi Süreç İçinde Beylakan

Araştırma Makalesi

13. Berçemoğullarının Batı İran ve Çevresindeki Siyasi ve Askerî Rolü

Araştırma Makalesi

15. Orta Çağ’da Siyasi Meşruiyet Kaynağı Olarak Rüya

Araştırma Makalesi

20. Millî Mücadele Yıllarında Millî Egemenlik İlkesinin Doğuşu

Araştırma Makalesi

21. I. Dünya Savaşı Yıllarında İngiliz Gazetelerine Yansıyan Bazı Olaylar ve Osmanlı Algısı

Araştırma Makalesi

23. İranlı Bir Türk Lider Mir Cafer Pişeveri

Araştırma Makalesi

24. Stalingrad Savaşı Döneminde Türkiye-Sovyet Rusya İlişkileri (1941-1943)