e-ISSN: 2822-2725
Başlangıç: 1994
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Turcology Research / Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Uluslararası Alan indeksli Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, yeni adı olan Turcology Research olarak 2022 yılı itibarıyla yeni bir yayım süreciyle AVES Publisher ile bir anlaşmaya gitmiştir. Bu amaçla dergi web sayfası, makale kabul sistemi uluslararası bir sisteme taşınmıştır. Artık dergimiz aşağıdaki adresler üzerinden makale kabul etmektedir.

Dergi Web Sitesi: www.turcology.org
Makale Takip Sistemi: jtri.manuscriptmanager.net

TANITIM VİDEOLARI (Manuscript Manager)
Yazar Makale Yükleme
Hakemlik Süreci
Yazarın Revizyon Dosyası Yüklemesi

BELGELER
Makale Şablonu
ICMJE Form
Başlık Sayfası
Copyright Formu

ULAKBİM TR Dizin, MIAR, MLA, SciLit gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli dergimiz bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turcology.org ve Dergipark adreslerinde yayımlanır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.

İletişim Dergi Tarihçesi