e-ISSN: 2822-2725
Başlangıç: 1994
Yayın Aralığı: 4 Ayda 1
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Turcology Research, Türkçe dilinde en yüksek bilimsel düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi, etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makaleler, derlemeler, bakım raporları ve editörlere mektuplar yayınlar. Derginin kapsamı Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk folkloru, Türk coğrafyası ve Türk sanatını kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.

2022 Ocak itibariyle dergimize gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesi https://jtri.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirilmektedir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.

Dergimizi https://www.turcology.org/ adresinden de takip edebilirsiniz.
İletişim Dergi Tarihçesi

2023 - Sayı: 76

Araştırma Makalesi

1. Hayatı ve Eserleri Çerçevesinde A.N. Khangeldi’ye “Türk”çe Bir Bakış

Araştırma Makalesi

2. Nedîm Divânında Hadarî/Şehirli Tip

Araştırma Makalesi

5. Özbek Türklerinin Hayatında Pazarların Yeri

Araştırma Makalesi

6. Orta Çağ’da Oğuz Muhacereti ve Türkçe

Araştırma Makalesi

7. Ebû Said Bahadır Han’ın Atabeyi: Uygur Türk’ü Sevinç Aka

Araştırma Makalesi

8. Annales Geleneğinin Osmanlı Kadın Tarih Yazımına Etkisi

Araştırma Makalesi

9. Livane ile İlgili Askerî Talep ve Davalar

Araştırma Makalesi

10. Osmanlı İdaresinde Oltu Kazasında Gayrimüslimler (1599-1656)