e-ISSN: 2822-2725
Başlangıç: 1994
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Atatürk Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Turcology Research, Türkçe dilinde en yüksek bilimsel düzeyde makaleler yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Dergi, etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makaleler, derlemeler, bakım raporları ve editörlere mektuplar yayınlar. Derginin kapsamı Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü, Türk edebiyatı, Türk folkloru, Türk coğrafyası ve Türk sanatını kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.

2022 Ocak itibariyle dergimize gönderilecek yeni makalelerin değerlendirmesi https://jtri.manuscriptmanager.net/ adresinden gerçekleştirilmektedir. Makalelerinizi bu adres üzerinden göndermenizi rica ederiz.

Dergimizi https://www.turcology.org/ adresinden de takip edebilirsiniz.
İletişim Dergi Tarihçesi

2022 - Sayı: 75

Araştırma Makalesi

2. Aristo’da Metafor ve Metaforik Üslup

Araştırma Makalesi

4. Elazığ-Harput Türkülerinin Sözlerinde Dinî ve Tasavvufî Kavramlar

Araştırma Makalesi

5. Osmanlı’nın Son Döneminden Sinop’ta Bir Rum Mezarlığı

Araştırma Makalesi

13. İoseb Tsilossani’nin Yeni Diyaloglar Adlı Eserinin İçeriği ve İmla Özellikleri

Araştırma Makalesi

15. Sovyet Mahkemeleri’nin Son Kurbanlarından: Ekmel İkramov (1899-1938)