Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, 149 - 158, 25.10.2018
https://doi.org/10.17094/ataunivbd.315542

Öz

Bu çalışmanın amacı; Lactococcus garvieae, Streptococcus agalactiae (sinonim S. difficilis) ve S. iniae’nin Türkiye’nin

Akdeniz bölgesindeki farklı gökkuşağı alabalığı işletmelerinde gözlenen hastalık çıkışlarından sorumlu etkenler olup

olmadıklarını araştırmaktır. Saha çalışmaları 2012 yılının Nisan ayında başlanmış ve Eylül ayında tamamlanmıştır. İzole

edilen 55 suşu tanımlamak için fenotipik testler, API 20 strep ve PZR tekniği kullanılmıştır. Hasta balık örneklerinde deri

renginin koyulaşması, kornea opaklaşması, ekzoftalmus, inoküler kanama, solgun solungaçlar ve yüzgeçlerin tabanında

kanamalar gözlenmiştir. Histopatolojik olarak böbrek glomerulus ve tübüllerinde nekroz, hiperplazi ve füzyondan dolayı

solungaç yapısının değişmesi, böbrekte MMC’lerinde ağır birikimlerin bulunması, karaciğer hücrelerinde nekrotik

dejenerasyonlar, dalak hücrelerinde ve midenin mukoza epitelyumunda boşalmalar tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına

göre, hasta gökkuşağı alabalıklarından Lactococcus garvieae izole edilirken, Streptococcus agalactiae ve S. iniae izole

edilmemiştir. Bu sonuç ile, L. garvieae’nin bölgede örnekleme çalışması yapılan alabalık işletmelerinde görülen hastalık

çıkışlarından sorumlu başlıca etken olduğu anlaşılmıştır. Çalışmada izolatların en az iki antimikrobiyal ajana dirençli oldukları

bulunmuştur. Bu durum işletme koşullarında kullanılan antimikrobiyal ajanlara karşı bakteride artan direnç ile açıklanabilir.

Antibiyogram duyarlılık testi sonuçları hastalığa karşı mevcut aşı geliştirme çalışmalarının arttırılması gerektiğini çünkü

bakteride direnç gelişimi artmakla birlikte, bu direnç gelişiminin ortamda bulunan diğer bakteri türlerine de

aktarılabileceğini düşündürmektedir.

Kaynakça

  • Guijarro JA., Cascales D., García-Dómínguez M., Méndez J., 2015. Temperature-dependent expression of virulence genes in fish-pathogenic bacteria. Front Microbiol, 6, 700. Austin B., Austin DA., 2012. Bacterial Fish Pathogens. Diseases of Farmed and Wild Fish. 5th ed., 17-118, Springer Science, Dordrech. Eldar A., Goria M., Ghittino C., Zlotkin A., 1999. Biodiversity of Lactococcus garvieae strains isolated from fish in Europa, Asia, and Australia. Appl Environ Microbiol, 65(3), 1005-1008. Anshary H., Kurniawan RA., Sriwulan S., Ramli R., Baxa DV., 2014. Isolation and molecular identification of the etiological agents of streptococcosis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured in net cages in Lake Sentani, Papua, Indonesia, Singer Plus, 3, 627-638. Mata AI., Gibello A., Casamayor M., Blanco MM., Domínguez L., Fernández-Garayzábal JF., 2004. Multiplez pcr assay for detection of bacterial pathogens associated with water streptococcosis in fish. Appl Environ Microbiol, 70, 3138-3187. Vendrell D., Balcàzar JL, Ruiz-Zarzuela I., de Blas I., Gironés O., Muzquiz JL., 2006. Lactococcus garvieae in fish: a review. Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 29, 177-198. Diler Ö., Altun S., Adiloğlu A., Kubilay A., Işıklı BI., 2002. First occurence of streptococcosis affecting farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Bull Eur Ass Fish Pathol, 22(19, 21-26. Öztürk RÇ., Altınok İ., 2014. Bacterial and viral fish diseases in Turkey. Turk J Fish Aquat Sci, 14, 275-297. CLSI, 2006. Clinical and Laboratory Standards Institute Methods for Antimicrobial Disk Susceptibility Testing of Bacteria Isolated from Aquatic Animals: Approved Guideline. CLSI Document M42-A, USA. Zlotkin A., Eldar A., Ghittino C., Bercovier A., 1998. Identification of Lactococcus garvieae by PCR. J Clin Microbiol, 36, 983-985. Ravelo C., Magariños B., López-Romalde S., Toranzo AE., 2003. Molecular fingerprintings of fish-pathogenic Lactococcus garvieae strains by random amplified polymorphic DNA analysis. J Clin Microbiol, 41, 751-756. Pourgholam R., Lalvei F., Saeedi AA., Zahedi A., Safari R., Taghavi MJ., Nasrollzadeh Saravi H., Pourgholam H., 2011. Distribution and molecular identification of some causative agents of streptococcosis isolated from farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in Iran. Iran J Fish Sci, 10, 109-122. Timur G., Timur M., 2003. Balık Hastalıkları, 384-445, Rektörlük Yayın No: 4426, Su Ürünleri Yayın No:5, İstanbul. Buller NB., 2009. Interpretation of biochemical identification tests and sets. In’’Bacteria from Fish and Other Aquatic Animals’’, 1st ed., 127, CABI Publishing, South Peth. Altun S., Diler Ö., Adiloğlu AK., 2004. Genotyping of Lactococcus garvieae from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by 16S rDNA sequencing. Bull Eur Ass Fish Pathol, 24(2), 119-125. Kav K., Erganiş O., 2007. Konya bölgesinde bulunan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinden Lactococcus garvieae izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi. Vet Bil Derg, 23(19, 7-17. Durmaz Y., Kılıçoğlu Y., 2015. Bir alabalık çiftliğinde doğal enfekte gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Lactococcus garvieae’nin kültür ve pcr ile saptanması ve etkenin antibiyotik duyarlılık profillerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 10(2), 109-115. Türe M., Boran H., 2015. Phenotypic and genotypic antimicrobial resistance of Lactococcus sp. strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bull Vet Inst Pulawy, 59, 37-42. Avcı H., Aydoğan A., Tanrıkul TT., Birincioğlu SS., 2010. Pathological and microbiological investigations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) naturally infected with Lactococcus garvieae. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (Suppl-B), 313-318. Didinen BI., Yardımcı B., Onuk EE., Metin S., Yıldırım P., 2014. Naturally Lactococcus garvieae infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) new histopathological observations, phenotypic and molecular identification. Rev Med Vet-Toulouse, 165 (1-2), 12-19. Timur G., Yardımcı RE., Ülkü Ç., Çanak Ö., 2011. Diagnosis of lactococcosis by bacteriological and histopathological methods in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at the Marmara Region. Turkish J Aquat Sci, 26, 63-81.

A Study on Detecting Infections Caused by Some Coccal Species on the Cultured Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, W.)

Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, 149 - 158, 25.10.2018
https://doi.org/10.17094/ataunivbd.315542

Öz

The aim of this study was to investigate whether Lactococcus garvieae, Streptococcus agalactiae (synonym S.

difficilis) and Streptococcus iniae were causative agents of disease outbreaks observed in different rainbow trout fish farms

in the Mediterranean region of Turkey. The field studies were started in April of 2012 and completed in September.

Phenotypic tests, the API 20 strep and PCR technique were used to identify the isolated 55 strains. Darkening of the skin

colour, clouding of cornea, exophthalmus, intraocular hemorrhagy, pale gills and haemorrhages at the base of fins were

observed in the diseased fish samples. Histopathologically, necrosis on the kidney glomeruli and tubules, change of gill

structure due to hyperplasia and fusion, presence of heavy depositions in the MMCs in the kidney, necrotic degenerations

in the hepatocytes, depletions of splenecytes and mucosa epithelium of the stomach were determined. According to the

results of the study, Lactococcus garvieae was isolated from sick fish while Streptococcus agalactiae and S. iniae were not

isolated. With this result, it was understood that L. garvieae was the main responsible agent for disease outbreaks in the

trout farms that were sampled in the region. In the study, it was found that the isolates were resistant to at least two

antimicrobial agents. This state can be explained by the increased resistance of bacteria against antimicrobial agents used

in the farm conditions. The results of antibiogram susceptibility testing suggest that current vaccine development studies

against disease should be increased because the development of resistance of bacteria increases, preoccupying that this

resistance development may also be transmitted to other bacterial species in the environment.

Kaynakça

  • Guijarro JA., Cascales D., García-Dómínguez M., Méndez J., 2015. Temperature-dependent expression of virulence genes in fish-pathogenic bacteria. Front Microbiol, 6, 700. Austin B., Austin DA., 2012. Bacterial Fish Pathogens. Diseases of Farmed and Wild Fish. 5th ed., 17-118, Springer Science, Dordrech. Eldar A., Goria M., Ghittino C., Zlotkin A., 1999. Biodiversity of Lactococcus garvieae strains isolated from fish in Europa, Asia, and Australia. Appl Environ Microbiol, 65(3), 1005-1008. Anshary H., Kurniawan RA., Sriwulan S., Ramli R., Baxa DV., 2014. Isolation and molecular identification of the etiological agents of streptococcosis in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) cultured in net cages in Lake Sentani, Papua, Indonesia, Singer Plus, 3, 627-638. Mata AI., Gibello A., Casamayor M., Blanco MM., Domínguez L., Fernández-Garayzábal JF., 2004. Multiplez pcr assay for detection of bacterial pathogens associated with water streptococcosis in fish. Appl Environ Microbiol, 70, 3138-3187. Vendrell D., Balcàzar JL, Ruiz-Zarzuela I., de Blas I., Gironés O., Muzquiz JL., 2006. Lactococcus garvieae in fish: a review. Comp Immunol Microbiol Infect Dis, 29, 177-198. Diler Ö., Altun S., Adiloğlu A., Kubilay A., Işıklı BI., 2002. First occurence of streptococcosis affecting farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Bull Eur Ass Fish Pathol, 22(19, 21-26. Öztürk RÇ., Altınok İ., 2014. Bacterial and viral fish diseases in Turkey. Turk J Fish Aquat Sci, 14, 275-297. CLSI, 2006. Clinical and Laboratory Standards Institute Methods for Antimicrobial Disk Susceptibility Testing of Bacteria Isolated from Aquatic Animals: Approved Guideline. CLSI Document M42-A, USA. Zlotkin A., Eldar A., Ghittino C., Bercovier A., 1998. Identification of Lactococcus garvieae by PCR. J Clin Microbiol, 36, 983-985. Ravelo C., Magariños B., López-Romalde S., Toranzo AE., 2003. Molecular fingerprintings of fish-pathogenic Lactococcus garvieae strains by random amplified polymorphic DNA analysis. J Clin Microbiol, 41, 751-756. Pourgholam R., Lalvei F., Saeedi AA., Zahedi A., Safari R., Taghavi MJ., Nasrollzadeh Saravi H., Pourgholam H., 2011. Distribution and molecular identification of some causative agents of streptococcosis isolated from farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in Iran. Iran J Fish Sci, 10, 109-122. Timur G., Timur M., 2003. Balık Hastalıkları, 384-445, Rektörlük Yayın No: 4426, Su Ürünleri Yayın No:5, İstanbul. Buller NB., 2009. Interpretation of biochemical identification tests and sets. In’’Bacteria from Fish and Other Aquatic Animals’’, 1st ed., 127, CABI Publishing, South Peth. Altun S., Diler Ö., Adiloğlu AK., 2004. Genotyping of Lactococcus garvieae from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by 16S rDNA sequencing. Bull Eur Ass Fish Pathol, 24(2), 119-125. Kav K., Erganiş O., 2007. Konya bölgesinde bulunan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) çiftliklerinden Lactococcus garvieae izolasyonu, identifikasyonu ve fenotipik özelliklerinin belirlenmesi. Vet Bil Derg, 23(19, 7-17. Durmaz Y., Kılıçoğlu Y., 2015. Bir alabalık çiftliğinde doğal enfekte gökkuşağı alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Lactococcus garvieae’nin kültür ve pcr ile saptanması ve etkenin antibiyotik duyarlılık profillerinin belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Vet Bil Derg, 10(2), 109-115. Türe M., Boran H., 2015. Phenotypic and genotypic antimicrobial resistance of Lactococcus sp. strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bull Vet Inst Pulawy, 59, 37-42. Avcı H., Aydoğan A., Tanrıkul TT., Birincioğlu SS., 2010. Pathological and microbiological investigations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) naturally infected with Lactococcus garvieae. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16 (Suppl-B), 313-318. Didinen BI., Yardımcı B., Onuk EE., Metin S., Yıldırım P., 2014. Naturally Lactococcus garvieae infection in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) new histopathological observations, phenotypic and molecular identification. Rev Med Vet-Toulouse, 165 (1-2), 12-19. Timur G., Yardımcı RE., Ülkü Ç., Çanak Ö., 2011. Diagnosis of lactococcosis by bacteriological and histopathological methods in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) at the Marmara Region. Turkish J Aquat Sci, 26, 63-81.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Jale KORUN>

Türkiye


Gülşen TİMUR Bu kişi benim
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


R. Eda YARDIMCI>
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7737-8739


B. Ahmet BALCI>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6762-3259

Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ataunivbd315542, journal = {Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi}, issn = {1306-6137}, eissn = {2147-9615}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {13}, number = {2}, pages = {149 - 158}, doi = {10.17094/ataunivbd.315542}, title = {Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Korun, Jale and Timur, Gülşen and Yardımcı, R. Eda and Balcı, B. Ahmet} }
APA Korun, J. , Timur, G. , Yardımcı, R. E. & Balcı, B. A. (2018). Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma . Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi , 13 (2) , 149-158 . DOI: 10.17094/ataunivbd.315542
MLA Korun, J. , Timur, G. , Yardımcı, R. E. , Balcı, B. A. "Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma" . Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13 (2018 ): 149-158 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunivbd/issue/39963/315542>
Chicago Korun, J. , Timur, G. , Yardımcı, R. E. , Balcı, B. A. "Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13 (2018 ): 149-158
RIS TY - JOUR T1 - Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma AU - JaleKorun, GülşenTimur, R. EdaYardımcı, B. AhmetBalcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17094/ataunivbd.315542 DO - 10.17094/ataunivbd.315542 T2 - Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 149 EP - 158 VL - 13 IS - 2 SN - 1306-6137-2147-9615 M3 - doi: 10.17094/ataunivbd.315542 UR - https://doi.org/10.17094/ataunivbd.315542 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma %A Jale Korun , Gülşen Timur , R. Eda Yardımcı , B. Ahmet Balcı %T Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma %D 2018 %J Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi %P 1306-6137-2147-9615 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17094/ataunivbd.315542 %U 10.17094/ataunivbd.315542
ISNAD Korun, Jale , Timur, Gülşen , Yardımcı, R. Eda , Balcı, B. Ahmet . "Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 13 / 2 (Ekim 2018): 149-158 . https://doi.org/10.17094/ataunivbd.315542
AMA Korun J. , Timur G. , Yardımcı R. E. , Balcı B. A. Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 2018; 13(2): 149-158.
Vancouver Korun J. , Timur G. , Yardımcı R. E. , Balcı B. A. Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 2018; 13(2): 149-158.
IEEE J. Korun , G. Timur , R. E. Yardımcı ve B. A. Balcı , "Kültür Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W.)’nda Bazı Kok Türlerinin Neden Olduğu Enfeksiyonların Tespiti Üzerine Bir Çalışma", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, c. 13, sayı. 2, ss. 149-158, Eki. 2018, doi:10.17094/ataunivbd.315542